วันอาทิตย์, สิงหาคม 16, 2558

ที่ีเวียดนามก็กินลูกหยีสด

สมัยก่อนรวมกันเป็นชาติ aec หรือ asean ประเทศไทยกับประเทศอื่น ไม่ค่อยได้ติดต่อกันโดยตรงแต่ละรายก็มันคิดว่าสิ่งที่กินหรือสิ่งที่ใช้ในต่างประเทศก็เป็นลักษณะเอกลักษณ์เฉพาะ

แต่พอ ดูให้ดีแล้วข้าวของของกินต่างๆให้กันเรียกว่ากินเหมือนกันก็ได เคยมี้เพื่อนอเมริกาบอกว่าเขมรลาวเวียด พม่าไทย ไปเมกาแล้วก็ไปเจอกันแถว supermarket เดียวกันที่ขายข้าวของกินของใช้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทานกัน

สะตอลูกเนียง กะปิปลาร้าปลาแดกพรุ่งนี้ไม่ใช่มีเฉพาะเมืองไทยแต่มีกินหลายชาติ

  อย่างที่เห็นในรูปนี้เป็น ลูกหยีครับหลายคนอาจจะเคยทานลูกหยี  ู่ที่กวนสำเร็จมาแล้วที่ขึ้นชื่อจากอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานี รสชติอร่อยที่สุดแล้ว. อันนี้เป็นลูกหยีสดมีขายกันที่เมืองเกิ่นเทอทางตอนใต้ของเวียดนามประมาณ 30 บาทต่อขีด ไม่รู้ว่าแม่ค้าโก่งราคาหรือเปล่า