วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 24, 2558

แอร์เอเชียย้ายเช็คอินในประเทศที่ดอนเมือง Air asia DMK check in counter moving

ภาพเทอร์มินอลสอง ที่ดอนเมืองตอนกำลังปรับปรุง
โดย มารพิณ

ใครที่เดินทาง ช่วงปลายปีนี้ ที่สนามบินดอนเมืองซึ่งเป็นศูนย์กลางของสายการบิน low cost ของประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เขาจะมีการเปิดอาคารผู้โดยสารแห่งที่ 2 ที่เดิมปิดตาpอยู่เอามาใช้งานใหม่

เพราะฉะนั้นหลายสายการบินจะมีการย้ายเที่ยวบินภายในประเทศไปที่อาคาร 2  ผู้โดยสารควรเตรียมเผื่อ การเปลี่ยนแปลงด้วยครับ เพราะอาจจะมีวุ่นวายได้ หรือมีติดขัด โดยเฉพาะในช่วงปลายปีที่มีคนเดินทางเยอะอยู่แล้ว


ตัวอย่างเช่นสายการบินแอร์เอเชีย ที่เป็นเจ้าใหญ่ที่บินออกจากดอนเมืองเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยย้ายที่บินในประเทศไปที่อาคาร 2  ต้องไปเช็คอินที่อาคาร 2 นะครับ และเที่ยวบินอื่นก็เป็นไปตามข้อมูลด้านล่างนี้และเที่ยวบินอื่นก็เป็นไปตามข้อมูลด้านล่างนี้

·        อาคารผู้โดยสาร 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง
o   เส้นทางบินระหว่างประเทศ (FD/AK/QZ) เคาน์เตอร์แถวที่ และ 2 (Row 1 - 2)
o   เส้นทางบินระหว่างประเทศของสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) เคาน์เตอร์แถวที่ 4 (Row 4)
·        อาคารผู้โดยสาร 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง
o   เส้นทางบินในประเทศ (FD) เคาน์เตอร์แถวที่ และ 10 (Row 9 - 10)

ส่วนคลิปสนามบินดอนเมือง เทอร์มินัล 2 ด้านล่างนี้ผมถ่ายมาตอนที่เขาปรับปรุงใหม่อยู่ครับ


 ติดตามคลิปเที่ยว ข้อมูลเดินทาง http://www.youtube.com/user/feelthai 
 © สงวนลิขสิทธิ์ มารพิณ