วันอาทิตย์, ธันวาคม 13, 2558

รวมเบอร์โทรฉุกเฉินเกาะพะงัน Pha-ngan island emergency call numbers

ข้อมูลสำหรับใครที่มาเที่ยวเกาะพงันครับ เป็นข้อมูลเบอร์โทรโทรศัพท์ฉุกเฉินของหน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ในภาพนี้จะมีเบอร์โทรกู้ภัยและกู้ชีพ เกาะพะงัน

เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงเทศบาลเกาะพะงัน

เบอร์โทรติดต่อโรงพยาบาลเกาะพะงัน

เบอร์โทร สถานีตำรวจภูธรเกาะพะงันและเบอร์โทรติดต่ออุทยานแห่งชาติธารเสด็จเกาะพะงันครับ

ตามเบอร์โทรที่เห็นในป้ายนี้ได้เลย