วันอาทิตย์, ธันวาคม 13, 2558

น้ำตกแพงน้อยและน้ำตกแพงใหญ่ koh Pha-ngan waterfalls

น้ำตกแพงน้อย และน้ำตกแพงใหญ่เป็นสองน้ำตกที่อยู่ปากทางเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกแพงน้อยโดมศิลา ในอุทยานแห่งชาติธารเสด็จเกาะพะงัน ตรงนี้ยังมีความเป็นมาเพราะว่าเมื่อปี 2510  ทางสมเด็จพระครูพระสุภัทรธราธรรมาภิบาล เจ้าอาวาสวัดเจริญราษฎร์เกาะพะงัน ได้ร่วมมือกับทางชาวบ้านประกาศเป็นเขตอุทยานน้ำตกแพงขึ้นเพื่อรักษาต้นป่าที่เป็นแหล่งน้ำจืดสำคัญบนเกาะพะงันเอาไว้ และเป็นจุดกำเนิดของอุทยานแห่งชาติในเวลาต่อมา 

ลักษณะของน้ำตก จะอยู่ใกล้กันเป็นทางน้ำไหลมาคนละสาย โดยน้ำตกแพงน้อยจะไหลมาจากหน้าผาสูงตกลงมาด้านล่างสวนน้ำตกแพงใหญ่จะเป็นแนวโขดหินลดหลั่นกันลงมา