วันจันทร์, ธันวาคม 07, 2558

ตัวอย่างทริป ดำน้ำชมเกาะเสม็ด Samed boat tour package

ไปเจอป้ายบริการเรือเร็วต้นเสม็ด ที่แถวอ่าวน้อยหน่าเกาะเสม็ดครับ จะเป็น มีบริการเรือเร็วไปกลับบ้านเพเกาะเสม็ด แล้วก็นำเที่ยวเกาะเล็กๆอย่างเช่นเกาะทะลุเกาะกุฎีเกาะขาม เกาะปลาตีน เกาะกรวย หรือไปเกาะที่ไกลออกไปเช่นเกาะมัน เกาะมันใน พร้อมบริการดำน้ำดูปะการังตกปลาตกหมึก
นอกจากนี้มีบริการแบบเหมาเป็นเซตคิดตามหัว ตัวอย่างเช่น. ทริปเอ. ราคา600 บาทต่อคน เริ่มจาก  11 โมงถึง 4 โมงเย็นครึ่ง ไปเกาะทะลุเกาะกุฎีเกาะขาม เกาะปลาตีนเกาะกรวยดำน้ำ ดูปะการัง กินอาหารกลางวันด้วยผลไม้ที่เกาะทะลุมีน้ำดื่มและอุปกรณ์ดำน้ำสน็อกเกิ้ล
ส่วนทริปบี 400 บาทต่อหัว เริ่มเวลาบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นครึ่ง. ดูจุดชมทิวทัศน์รอบเกาะเสม็ดดูหาดต่างๆต่างๆ เช่น วงเดือน อ่าวปะการัง อ่าวกิ่ว อ่าวพร้าว ชมปะการังฝูงปลามีผลไม้น้ำดื่มและอุปกรณ์ดำน้ำสน็อกเกิ้ล
ทริป c. ราคา 500 บาทต่อคนมีนำเที่ยว 4 เกาะ เริ่มเวลาบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นครึ่ง มีเกาะปลาตีนเกาะกรวยเกาะขามเกาะกุฎี ดำน้ำสน็อกเกิ้ลดูปะการังมีอาหารผลไม้น้ำดื่ม เป็นต้น