วันเสาร์, ธันวาคม 19, 2558

บ้านเกิดครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปางอำเภอลี้ krubasrivichai birthplace. Li districtวัดบ้านปาง ที่ตั้งอยู่ที่ตำบลศรีวิชัยอำเภอลี้ที่อยู่ทางด้านใต้ของจังหวัดลำพูนมีความเป็นมาที่น่าสนใจที่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบก็คือเป็นบ้านกำเนิด ตลอดจนภูมิลำเนา  และที่บรรพชาเป็นพระภิกษุของครูบาศรีวิชัยที่เป็นเสมือนนักบุญแห่งพระพุทธศาสนาแห่งพื้นที่ลานนาทางภาคเหนือของประเทศไทย
ที่นี่ปัจจุบันมีพิพิธภัณฑ์บริขารพระครูบาเจ้าศรีวิชัยก่อสร้างเมื่อปี 2532 โดยดำเนินการจัดสร้างโดยพระอนันต์พุทธธรรมโม จากจังหวัดพะเยารวมทั้งมีหอพระครูบาเจ้าศรีวิชัย