วันพฤหัสบดี, มีนาคม 24, 2559

สหรัฐเตือน การเดินทางไปยุโรป ทุกประเทศ us Europe travel alert

ล่าสุด กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออก คำประกาศเตือนการเดินทาง ไปในประเทศยุโรปทั้งหมด ทุกประเทศ โดยให้เหตุผลว่าจะมีการก่อการร้าย และ มีการวางแผนจะก่อเหตุการณ์ในระยะอันใกล้ โดยให้หลีกเลี่ยง การแข่งขันกีฬา สถานที่ท่องเที่ยวภัตตาคาร และการโดยสารสาธารณะ

  คำเตือน ของทางการสหรัฐ ยังเพิ่มเติมให้ ระวัง ในการใช้การโดยสารสาธารณะ การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทางศาสนาและเทศกาลรวมทั้ง การเข้าไปในสถานที่ ชุมชนที่มีผู้คนจำนวนมาก

รายการประกาศเตือนนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุให้มีอายุการเตือนไปจนถึงวันที่ 20 มิถุนายนปี 2016 นี้