วันเสาร์, มีนาคม 26, 2559

มุมดอกไม้เมืองลอ nghia lo flowers

ตลาดดอกไม้ที่เมืองลอครับ. ตรงนี้เป็นเมืองเก่าในสมัยสิบสองจุไทย ที่เวียดนาม ดีอย่างตรงที่ มีดอกไม้สวยๆขายกันทุกเมืองส่วนใหญ่แม่ค้าจะขนมากับจักรยาน หรือไม่ก็มอเตอร์ไซค์

ส่วนที่แม่ค้าสวยๆแบบที่เห็นใน ละครไทยบางเรื่อง สมัยก่อนนั้น หายากเต็มทนส่วนใหญ่จะเป็นป้าป้า มาขายกัน ส่วนวันนี้อากาศหนาวครับก็เลยแต่งกันเต็มยศ ประมาณ 15 องศา #เที่ยวไม่กลับบ้าน #เมืองลอ #สิบสองจุไท #ดอกไม้