วันพฤหัสบดี, มีนาคม 31, 2559

ประตูตู้โดยสารรถไฟเวียดนาม

หลายประเทศธรรมเนียม และวิธีการคิดก็ไม่เหมือนกันบางเรื่องเราอาจจะเห็นเป็นเรื่องปกติอย่างรถไฟไทยที่เปิดประตูตู้โดยสารตลอดเวลา แต่ในประเทศอื่น เขามีการล็อกเอาไว้ หรือมีพนักงานคุม

ประตูตู้โดยสารรถไฟเวียดนามจะถูกล็อกมีกุญแจคล้องไว้ตลอดเวลายกเว้นแต่เวลาที่ขึ้นลงที่สถานี ธรรม เนียมปฏิบัติของที่นี่ พอใกล้สถานีแล้วพนักงานถึงจะมาเปิด

อย่างที่เห็นในภาพครับจะขึ้นลงก็ต้องที่สถานีเท่านั้นส่วนแม้แต่ในบริเวณสถานีเอง. ้ใครไม่มีตั๋วโดยสารก็เข้าไปที่ชานชลารถไฟไม่ได้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติแบบเดียวกับที่เมืองจีนใช้กัน
#เที่ยวไม่กลับบ้าน #รถไฟเวียดนาม