วันอาทิตย์, มีนาคม 20, 2559

สีสันตลาดบั๊กห่า เวียดนาม Bac ha market. Vietnam

ตลาดบักห่าเป็นชุมทางค้าขาย ของชาวเขาชาวดอยในพื้นที่ด้านเหนือของประเทศเวียดนาม ตรงรอยต่อกับพรมแดนจีน มาแต่ไหนแต่ไร โดยผู้คนจากเผ่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นม้ง เผ่าไต จะมาติดต่อค้าขายเอาผลผลิตมาขายและซื้อสินค้าพวกเครื่องจากของใช้กลับไปหมู่บ้านตัวเองโดยนัดกันไว้ว่า วันอาทิตย์ จะมา เจอกันในแบบตลาดนัด

#เที่ยวไม่กลับบ้าน #บั๊กห่า #ชาวเขา

อันที่จริงฟังแค่นี้ก็เหมือนตลาดนัดปกติทั่วไป เพราะก็แค่นัด ว่าจะมาซื้อขายกันวันไหน แต่พี่ เป็นจุดเด่นของที่นี่ก็คือ ผู้คนที่เข้ามาเขาจะแต่งกันมาเต็มที่ โดย ใส่เสื้อผ้าประจำเผ่า ประจำชนชาติ ซึ่งปกติเค้าก็ใส่กันเป็นประจำอยู่แล้ว เป็นตามธรรมเนียมของชาวเขาในเวียดนาม ที่เขาใส่กันเป็นปกติ ทำให้มีสีสันสะดุดตาโดยเฉพาะเผ่าม้งที่เน้นเรื่องเย็บปักถักร้อย จะมีการแต่งสีสันลวดลาย สดใสมากทำให้เริ่มมีนักท่องเที่ยว เข้ามา ถ่ายรูปจนเป็นเรื่องฮือฮา มีการจัดทัวร์มาดูตลาดจากเมืองซาปา ประเทศเวียดนามที่อยู่อีกฟากหนึ่งของจังหวัดลาวไก

ที่เห็นในภาพเหล่านี้เขาก็มาซื้อขายสินค้าตามปกติครับไม่ได้แต่งตัวเมื่อไร อาจจะมีการจัดเต็มบ้างแต่ปกติวันอื่นอื่นๆที่ผมเคยเห็นเค้าแต่งตัวกันก็ประมาณนี้ หรือเกือบเท่านี้อยู่แล้ว ซึ่งผิดกับชาวเขาในบ้านเราที่ ไม่ค่อยแต่งตัวกันยกเว้นงานเทศกาล

ตลาดจะเริ่มมีตั้งแต่ 6 โมงเช้าก็เริ่มวางของกัน แล้วก็จะวายประมาณตั้งแต่ เที่ยงไปจนถึงบ่ายสอง แล้วก็ จะวายไปเรื่อยๆจนเย็นๆ แล้วแต่ว่าจะขายอะไร มีของเหลือมากน้อยแค่ไหน มีเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้นนะครับ