วันศุกร์, เมษายน 03, 2558

เบอร์โทรบางกอกบัสไลน์

หลายคนที่เดินทาง อาจจะยังไม่ทราบว่าบริษัทบางกอกบัสไลน์อยู่ในเครือเดียวกับสมบัติทัวร์และใช้สถานที่ทั้งที่ศูนย์สมบัติทัวร์วิภาวดีและที่อื่นร่วมกันกับสมบัติทัวร์ตรงนี้เป็นข้อมูลเบอร์ติดต่อของศูนย์ call center บางกอกบัสไลน์และจุดขึ้นรถต่างๆในกรุงเทพและต่างจังหวัดครับ (bangkok bus line contact numbers)
โดยเป็นเบอร์โทรท่ารถของบางกอกบัสไลน์ที่เชียงใหม่ ลำพูน ดอยติ บขสเชียงราย ตะเคียนคู่ แม่สรวย อำเภอพาน บขสอำเภอพาน เชียงของ เทิง เชียงคำ อำเภอจุน ป่าซาง ดอกคำใต ้อำเภอสอง อำเภองาว จังหวัดน่าน และที่สุราษฎร์ธานี


ดู ข้อมูลเบอร์โทรติดต่อบางกอกบัสไลน์ ตามรายละเอียดในตารางของนามบัตรนี้เลยครับสำหรับเผื่อใครที่จำเป็นจะต้องติดต่อสอบถามข้อมูลการเดินทางของรถค่ายน้องใหม่นี้