วันพุธ, เมษายน 08, 2558

เว็บไซต์และเบอรโทรศูนย์วิจัยการตลาดการท่องเที่ยว ททท

สำหรับใครที่ต้องการจะหาข้อมูลการท่องเที่ยวและการตลาดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท. รีข้อมูลวิจัยต่างๆที่เกี่ยวกับด้านการตลาดการท่องเที่ยว สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงานศูนย์วิจัยการตลาดการท่องเที่ยวในสังกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ที่เบอร์เว็บไซต์ด้านบนนี้รวมทั้งเบอร์โทรติดต่อศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยวและ email ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง