วันพฤหัสบดี, เมษายน 02, 2558

ตารางเดินรถเชียงใหม่ไปหลวงพระบาง รถบขส

วันนี้ก็มาอัพเดทข้อมูลการเดินทางข้ามประเทศด้วยรถบัสโดยสารของบริษัทบขสบริษัทขนส่งในเส้นทางจากเชียงใหม่ไปหลวงพระบาง    แต่ขอเตือนว่า ต้องสอบถาม โทรถาม ทางสถานีเดินรถที่เป็นต้นทางเสียก่อนทุกครั้งที่วางแผนเดินทางเพราะมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอ 
โดยสามารถติดต่อสอบถามการเดินทางได้ที่เบอร์โทรสถานีเดินรถเชียงใหม่ สถานีเดินรถเชียงราย สถานีเดินรถเชียงของและเบอร์ที่สถานีขนส่งแขวงหลวงพระบาง
ได้ตามเบอร์โทรในโบรชัวร์นี้
สำหรับตารางเดินรถก็จะมีดังนี้ครับในเส้นทางเชียงใหม่หลวงพระบางหรือจะขึ้นที่เชียงราย และเชียงของก็ได้
ค่ารถโดยสารจากเชียงใหม่ไปหลวงพระบาง 1500 บาท ระยะทางรวมทั้งสิ้น 842 กม. ค่ารถจากเชียงรายไปหลวงพระบาง 120 บาทระยะทาง 660 กิโลเมตรสวนข้างรถจากเชียงของไปหลวงพระบางค่าโดยสาร 930 บาทระยะทาง 528 กิโลเมตร
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในภาพรวมสามารถโทรติดต่อสอบถามที่ call center ของบริษัทบขสได้ที่หมายเลข 1490
ข้อมูลนี้ได้จากโบว์ชัวร์เผยแพร่ของบริษัทบขสโดยรวบรวมจากสถานีบขสเชียงรายแห่งที่ 1 ในเดือนเมษายน 2515