วันศุกร์, เมษายน 03, 2558

ตารางเดินรถของสมบัติทัวร์ คิวรถเชียงของ

สีฟ้าๆ เห็นแต่ไกลคือท่ารถของสมบัติทัวร์
โดย มารพิณ
http://www.youtube.com/user/feelthai

ข้อมูลการเดินทางจากเชียงของครับ เมืองที่จะเป็นจุดเชื่อมสำคัญในประเทศลุ่มน้ำโขงตอนบนและจีนตอนใต้ เผื่อใครต้องมาต่อรถต่อราที่นี่
ค่าโดยสารรถทัวร์

ตารางเวลาเดินรถของสมบัติทัวร์ในเส้นทางเชียงของ

ข้อมูลตารางเดินรถของสมบัติทัวร์เส้นทางสาย 962 ตามประเภทรถต่างๆที่ออกจากท่ารถที่อำเภอเชียงของ    รวมทั้งกำหนดเวลาและกำหนดการของรถทัวร์ที่ผ่านจุดจอดบ้านต้า   อำเภอเทิง   อำเภอเชียงคำ อำเภอจุน อำเภอดอกคำใต้และหมอชิต

รวมทั้งเบอร์ติดต่อสมบัติทัวร์ต้นทางที่ท่ารถอำเภอเชียงของซึ่งจะเป็นอาคารห้องแถวอยู่ฝั่งเดียวกับตลาดสดเชียงของ  รวมทั้งค่าตั๋วโดยสารต่างๆ   นอกจากนี้ยังมีเบอร์ติดต่อของบางกอกบัสไลน์ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของสมบัติทัวร์ตามป้ายนี้ครับ  โดยท่ารถของสมบัติทัวร์จะอยู่ตรงข้ามกับท่ารถของเมล์เขียวหรือกรีนบัส

เบอร์ทัวร์ของสมบัติทัวร์และบางกอกบัสไลน์

 © สงวนลิขสิทธิ์ มารพิณ