วันอังคาร, ธันวาคม 04, 2555

ศัพท์อังกฤษในพาสปอร์ตไทยโดย มารพิณ

ไป เฟซบุ๊ค   www.facebook.com/marnpinbook
แวะเที่ยว  หน้ารวมข้อมูลเที่ยวเอง-backpack-แบกเป้

เวลาเราเดินทางไปต่างประเทศ หน้าที่มีรูปภาพของเราจะเป็นหน้าพาสปอร์ตแผ่นที่สำคัญที่สุด เพราะนอกจากจะมีรูปของเราเป็นหน้าตาให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของชาติอื่นเขาได้ดูแล้ว ยังมีข้อมูลต่างๆ  ที่สำคัญๆ เกี่ยวกับตัวเราอยู่ครบ

วันนี้อยากให้มาดูภาษาอังกฤษที่ใช้ตรงนี้กัน เพราะทราบไว้ รู้จักบ้างไม่มีเสียครับ เพราะเป็นเรื่องสำคัญ เป็นศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรรู้จริงๆ  และเรารู้แล้วจะกรอกแบบฟอร์มใบเข้าเมืองประเทศต่างๆ ได้ง่ายขึ้น เข้าใจมากขึ้นครับ


ข้อมูลหนังสือเดินทางไทย

ตอนนี้ขอให้ย้อนมาที่หนังสือเดินทางของเรากันบ้าง ลองเปิดพาสปอร์ตของตัวเองดูสิครับ เราจะต้องใช้ข้อมูลจากในนี้ไปกรอกแบบฟอร์มต่างๆ หลายรายการ ลองศึกษาเอาไว้จะได้กรอกข้อมูลคล่องขึ้น ภาษาอังกฤษทุกตัวในหนังสือเดินทางไทยจะมีคำอธิบายภาษาไทยกำกับไว้หมดครับ

หน้าแรกของหนังสือเดินทางไทย มีข้อมูลสำคัญดังต่อไปนี้

Surname / นามสกุล
Title Name / คำนำหน้าชื่อ-ชื่อ

Name in Thai / ชื่อภาษาไทย
Nationality / สัญชาติ

Date of Birth / วันเกิด
Personal No. / เลขประจำตัวประชาชน

Sex / เพศ
Height / ส่วนสูง
Place of birth / สถานที่เกิด
Date of issue / วันที่ออก
Date of expiry / วันที่หมดอายุ
Authority / ออกให้โดย
Signature of bearer / ลายมือชื่อผู้ถือหนังสือเดินทาง

มีเคล็ดลับทิ้งท้ายบทไว้นิดนึงว่า ปกหนังสือเดินทางแต่ละชาติจะมีสีแตกต่างกัน ถ้าเราต้องกรอกอะไร หรือไม่แน่ใจ อยากถามข้อมูล ถ้าเห็นใครควักพาสปอร์ตสีน้ำตาลตุ่นๆ แบบเดียวกับเราขึ้นมา ให้ลองไปถามดูว่า xxคนไทยหรือป่ะxy ถ้าใช่ จะได้ถามอะไรหรือให้เขาแนะนำข้อมูลท่องเที่ยวได้


ตอนนี้ขอให้ย้อนมาที่หนังสือเดินทางของเรากันบ้าง ลองเปิดพาสปอร์ตของตัวเองดูสิครับ เราจะต้องใช้ข้อมูลจากในนี้ไปกรอกแบบฟอร์มต่างๆ หลายรายการ ลองศึกษาเอาไว้จะได้กรอกข้อมูลคล่องขึ้น ภาษาอังกฤษทุกตัวในหนังสือเดินทางไทยจะมีคำอธิบายภาษาไทยกำกับไว้หมดครับ

หน้าแรกของหนังสือเดินทางไทย มีข้อมูลสำคัญดังต่อไปนี้

Surname / นามสกุล
Title Name / คำนำหน้าชื่อ-ชื่อ

Name in Thai / ชื่อภาษาไทย
Nationality / สัญชาติ

Date of Birth / วันเกิด
Personal No. / เลขประจำตัวประชาชน

Sex / เพศ
Height / ส่วนสูง
Place of birth / สถานที่เกิด
Date of issue / วันที่ออก
Date of expiry / วันที่หมดอายุ
Authority / ออกให้โดย
Signature of bearer / ลายมือชื่อผู้ถือหนังสือเดินทาง

มีเคล็ดลับทิ้งท้ายบทไว้นิดนึงว่า ปกหนังสือเดินทางแต่ละชาติจะมีสีแตกต่างกัน ถ้าเราต้องกรอกอะไร หรือไม่แน่ใจ อยากถามข้อมูล ถ้าเห็นใครควักพาสปอร์ตสีน้ำตาลตุ่นๆ แบบเดียวกับเราขึ้นมา ให้ลองไปถามดูว่า xxคนไทยหรือป่ะxy ถ้าใช่ จะได้ถามอะไรหรือให้เขาแนะนำข้อมูลท่องเที่ยวได้
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ cx]

 ใครที่คิดว่าเรื่องราว ข้อมูลการเดินทางที่เขียนที่นี่โอเค น่าสนใจ ฝาก share บอกต่อเพื่อนๆด้วยครับ ผมขออนุญาตไม่ตอบคำถามนะครับ เพราะเดินทางบ่อย คงมาตอบได้ไม่ทันใจ
 © สงวนลิขสิทธิ์ มารพิณ