วันศุกร์, เมษายน 15, 2559

สาธารณรัฐเช็กเปลี่ยนชื่อใหม่ Czech to Czechia

เรียนทุกท่านครับ แจ้งข่าวว่าสาธารณรัฐเช็กกำลังจะเปลี่ยนชื่อ จากเดิมสมัยก่อน เชคโกสโลวาเกียแล้วแยกประเทศออกมา เป็นสาธารณรัฐเช็ก แต่ว่า ปัญหาก็คือ ชื่อมันยาวไปเรียกไม่คล่องปาก. และถ้าใช้เช็ค เฉยเฉยๆ อย่างคำว่า Czech. มันก็เป็น adjective ซึ่งไม่เหมาะที่จะใช้กับเป็นคำนามอย่างเป็นทางการ ตามหลักภาษาของประเทศยุโรปเขา

ทีนี้จะทำยังไงดีก็เลยตัดสินใจว่า จะ เอาให้สั้นลง ให้มีการเรียกแบบสั้นได้สะดวก ก็เลยคิดคำใหม่ขึ้นมา เป็นคำว่า. Czechia ซึ่งตอนนี้ถึงแม้ยังไม่ใช้เป็นทางการแต่ก็มีข้อตกลงกันออกมาเรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นชื่อนี้จะเป็นชื่อ ของสาธารณรัฐเช็กต่อไปในอนาคต

ส่วนคำนี้จะอ่านว่ายังไงผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน ถ้าใครทราบวานช่วยบอกด้วย