วันพฤหัสบดี, เมษายน 14, 2559

หลวงพ่อม่วงแร้ง งานแห่ขนุนลพบุรี

แผนที่การเดินทางไปวัดหนองโนเหนือ และเบอร์โทร วัดหนองโนเหนือ จังหวัดสระบุรี อยู่ที่ตำบลหนองโนอำเภอเมือง ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ชื่อว่าหลวงพ่อม่วงแล้งเป็นพระพุทธรูปหินทราย สีออกแดงปางมารวิชัย สันนิษฐานว่าเป็นศิลปะ สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น อายุไม่ต่ำกว่า 700 ปี

ตามตำนานว่ากันว่า เคยตั้งอยู่ที่วัดโคกม่วงแร้งที่ตำบลหนองควายโซอำเภอหนองแซงจังหวัดสระบุร. ีต่อมามีการเล่าขานกันว่าเจ้าอาวาสวัดหนองโนเหนือมีนิมิตเห็นหลวงพ่อบอกว่าอยากกินบักมี่  ซึ่งหมายถึงขนุน. ก็เลยไปค้นหาจนเจอแล้วอันเชิญมา

จะมีการถวายขนุนสุกแก้บนสักการะในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนทุกปี สืบสานตำนานแห่ขนุนถวายที่เดียวในไทย