วันอังคาร, เมษายน 12, 2559

เบอร์โทรแจ้งงาช้างผิดกฎหมาย thai anti illegal ivory brochure

มีข้อมูลการอนุรักษ์จากโบว์ชัวร์ประชาสัมพันธ์อันหนึ่งที่น่าสนใจมากครับและน่าจะบอกต่อกันไปก็คือ เรื่องของงาช้างครับ เพราะว่าการอนุรักษ์ช้าง สามารถทำได้ก็คือการไม่ซื้อ แล้วก็ไม่ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ที่มาจากงาช้าง ไม่ใช่เฉพาะช้างที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นแต่รวมถึงช้างจากแอฟริกา ที่มีงาขนาดใหญ่กว่าและถูกล่าเพื่อเอา งามาทำเครื่องประดับ

โดยกาช้างที่ผิดกฎหมายจะเป็นงาช้างป่า งาช้างแอฟริกา และงาช้างที่ไม่มีตั๋วรูปพรรณ ว่าเป็นช้างบ้าน สำหรับช้างแอฟริกาและช้างเอเชียมี dna ที่ต่างกัน สามารถใช้งานช้างมาตรวจพิสูจน์ได้ รายละเอียดอย่างอื่นก็ตามข้อมูลในโบว์ชัวร์นี้ครับ มี 3 ข้อสำคัญถ้า ใครพบ สิ่งที่น่าสงสัยให้โทรแจ้งเบอร์โทร 1362

ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นโดยกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เบอร์โทรและเบอร์อีเมลตามรายละเอียด ที่ระบุครับ