วันเสาร์, เมษายน 02, 2559

เบอร์โทรติดต่อ อาย่าเมืองปายและเชียงใหม่ Aya service chiang mai pai tel number

ข้อมูลเบอร์โทรรถอายาเซอร์วิสทั้งที่ท่ารถเชียงใหม่และค่ารถที่ปายครับ. ปกติแล้วลดอายาเซอร์วิสจะได้รับความนิยมในเรื่องการเช่ามอเตอร์ไซค์ขับที่เมืองปายมากกว่าแต่ของบริษัทนี้เขาก็มีบริการรถที่เป็นรถตู้รับส่งระหว่างเชียงใหม่กับปายและปายไปเชียงใหม่ครับ

ที่เห็นนี้เป็นข้อมูลกับนามบัตรที่แจกนักท่องเที่ยวโดยมีข้อมูลเบอร์โทรติดต่อและเบอร์โทรทั้งที่เชียงใหม่และเมืองปายโดยมีแผนที่เชียงใหม่และปายประกอบด้วย

ถ้ามาจากเชียงใหม่ ตัวท่ารถจะอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟเชียงใหม่ซึ่งจะสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาด้วยรถไฟ