วันศุกร์, เมษายน 22, 2559

ลักษณะตัวอักษรไทยดำ tai dam alphabets style
วันนี้พามาดูตัวอักษรตระกูลภาษาไทยไตอีกแบบนึง ที่มีถิ่นฐานอยู่ทางภาคเหนือของเวียดนามต่อกับภาคใต้ของประเทศจีนรอยต่อมณฑลยูนนานและกวางซี  ภาพและคลิปนี้ถ่ายมาจากบ้านนาป่าหนาด เชียงคานจังหวัดเลย ที่มีชุมชนไทดำอีกที่หนึ่งในไืทย

ดูดูไปก็อาจจะพออ่านออกได้ ไม่ยากนักเพราะแกะได้เป็นบางคำแต่เอาใจเห็นลักษณะอย่างหนึ่งที่ต่างออกไปของอารมณ์ขีดเขียนในภาษานี้มีตัวอักษรแบบนี้ ก็คือจะมีเส้นประวัติและเส้นยาว ลากเป็นมุมแหลมเยอะกว่า

เคยได้ยินผู้รู้เขาเล่ามา ฟังแล้วก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่า มันมีประเด็นอยู่อย่างนึง ที่เกิดขึ้นจากความจำเป็นในการใช้งานวัสดุ ที่ขีดเขียน


ตัวเขียนนี้จะมีลักษณะพิเศษครับเพราะว่า ไม่ได้เป็นตัวกลม แบบภาษา ตระกูลไทยฯ อื่นๆเช่น ไทยหรือลาวหรือลานนา เพราะว่า ที่นี่ใช้วัสดุ ในการเขียนเป็นกระดาษแบบจีน เพราะฉะนั้นสามารถตะวัดเส้นมุมคมได้  กระดาษไม่ขาด แต่ถ้า เป็น ของ ไทยเรา ที่เขียนบนใบลาน เขาเรียกจารใบลาน จะตะวัดิแบบนี้ไม่ได้ใบลานจะขาดหมด