วันอังคาร, เมษายน 12, 2559

แผนที่โบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ ภาคอีสาน thailand northeast Prehistoric communities excavation map

ครับวันนี้ได้มาเจอข้อมูลที่น่าสนใจเป็นแผนที่ของแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่สำคัญในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยนะครับ

ซึ่งมีแม่น้ำสำคัญต่างๆ 4 สายก็คือแม่น้ำมูลแม่น้ำชีแม่น้ำสงครามและแม่น้ำโขงครับ และมีแหล่งที่อยู่อาศัยหลักหลักก็คือแอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร

ก็จะมีข้อมูลตามจุดต่างๆที่มีการค้นพบ โบราณสถานและโบราณวัตถุในยุคก่อนประวัติศาสตร์ ครับ

โดยหมายเลข 1 คือบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีหมายเลข 2 อยู่ที่โนนนกทาจังหวัดขอนแก่นหมายเลข 3 อยู่ที่ดอนตาลจังหวัดมุกดาหารหมายเลข 4 อยู่ที่บ้านโนนเมืองขอนแก่นหมายเลข 5 อยู่ที่บ้านเชียงเหียนจังหวัดมหาสารคาม หมายเลข 6 อยู่ที่เนินอุโลกนครราชสีมา หมายเลข 7 อยู่ที่บ้านหลุมข้าว โคราชหมายเลข 8 อยู่ที่บ้านปราสาทนครราชสีมาหมายเลข 9 อยู่ที่ บ้านกระเบื้องนอกนครราชสีมาและหมายเลข 10 อยู่ที่บ้านตะโคงจังหวัดบุรีรัมย์