วันอังคาร, เมษายน 12, 2559

การจัดงานสงกรานต์สุโขทัย 2559 sukhothai songkran water festival schedule 2016.

ข้อมูลการจัดงานสงกรานต์สุโขทัย 2559 ปี 2016 โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุโขทัย ทำเผยแพร่

โดยมีรายละเอียดการจัด งานประเพณีแห่ช้างบวชนาคไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว สรงน้ำโอยทานศรีสัชนาลัย. งานสงกรานต์น้ำมนต์ทะเลหลวง เทศกาลอาหารเมืองสวรรคโลกงานย้อนอดีตมหาสงกรานต์สุโขทัย งานประเพณีสงกรานต์เสื้อลายดอกและถนนข้าวตอกสุโขทัย  และงานแห่น้ำขึ้นโฮง สรงน้ำเจ้าหมื่นตัง.

เบอร์ติดต่อของผู้จัดงานดูได้ตามรายละเอียดในภาพด้านบน โดยมีเบอร์โทรของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว เบอร์โทรเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย. เบอร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย. เทศบาลเมืองสวรรคโลก. เทศบาลตำบลเมืองเก่า. เบอรโทรเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี  วัดศรีชุมและองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก