วันอังคาร, เมษายน 12, 2559

เบอร์โทรโรงพยาบาลตำรวจทางหลวงและบขสโคราช korat emergency contact numbers

ข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับคนเดินทางครับเป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในเขตจังหวัดโคราชหรือจังหวัดนครราชสีมาตามชื่อทางการ

ก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ของตำรวจท่องเที่ยวเบอร์โทรตำรวจทางหลวง. สถานีตำรวจภูธรเมืองโคราช.

โรงพยาบาลมหาราช โรงพยาบาลค่ายสุรนารีโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  โรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา โรงพยาบาลเซนต์เมรี่  

เบอร์โทรสถานีขนส่งแห่งที่ 1 และเบอร์โทรบขสแห่งที่ 2

สถานีรถไฟนครราชสีมา. และเบอร์สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดโคราชครับ

ดูได้ตามรายละเอียดของเบอร์โทรในการเผยแพร่ที่จัดทำโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททสำนักงานนครราชสีมาครับ