วันศุกร์, กันยายน 28, 2555

แพคเกจทัวร์ลอยกระทงสาย จังหวัดตาก 55


โดย มารพิณ
 www.facebook.com/marnpinbook


ในงานเที่ยวไทยสบายกระเป๋า ที่ศูนย์สิริกิตส์ปี 2555  นี้ มีทริปพิเศษเป็นแพ็คเกจทัวร์ลอยกระทงสาย จังหวัดตาก  ที่จริงๆ  แล้วเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทย  ต้นตำนานแสงเรืองๆ  ในความมืดที่ ค่ำคืนสายปิงจะงดงามที่สุด   พร้อมนมัสการหลวงพ่อทันใจ ชมเขื่อนภูมิพล  ตลาดริมเมยแม่สอด
คลัง 9 จักรยานญี่ปุ่น – ชมงานหัตถกรรมภาพประดับพลอย ตลาดดอยมูเซอ ครับ มาดูข้างล่างกันว่ามีรายละเอียดการเดินทางอะไรบ้าง

โปรแกรมการเดินทาง
วัน ส.–อา. ที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2555  
วันแรก : กรุงเทพฯ–พระเจ้าตากสินมหาราช – หลวงพ่อทันใจ - เขื่อนภูมิพล - ร่วมงานลอยกระทงสาย
05.00 น. พบกันที่ปั๊ม ปตท. ถ.วิภาวดี ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
            รับอาหารเช้า (1) รับเอกสารการประกอบเดินทาง และเสื้อที่ระลึก
06.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดตาก
เที่ยง เดินทางถึงจังหวัดตาก นำท่านเดินทางนมัสการพระเจ้าตากสินมหาราช ขอพรเพื่อเป็นมงคลของชีวิต รับประทานอาหารกลางวัน (2) หลังอาหารนำท่านเดินทางไปนมัสการขอพรจากหลวงพ่อทันใจ จากนั้นนำท่านเที่ยวชมเขื่อนภูมิพล ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางเข้าที่พัก โรงแรมเวียงตาก
17.30 น. พร้อมกันบริเวณด้านหน้าที่พัก เพื่อเดินทางไปรับประทานอาหารเย็น...
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ.ร้านอาหาร...(3) อิสระให้ท่านเดินชมงานกระทงสายและร่วมลอยกระทงสายที่บริเวณลานจัดกิจกรรม (เวลากลับทางเจ้าหน้าที่จะนัดหมายกับท่านอีกครั้ง)

วันที่สอง : ตลาดริมเมย – คลัง 9 จักยานญี่ปุ่น มือสอง – ภาพประดับพลอย - ตลาดดอยมูเซอ – กรุงเทพฯ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (4) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ.แม่สอด
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ร้านอาหาร (5) นำท่าน เแวะชมคลัง 9 จักรยานญี่ปุ่น  พาท่านไปชมภาพประดับพลอย
งานหัตถกรรมฝีมือละเอียดสวยงาม แล้วไปต่อที่ตลาดริมเมย ช็อปปิ้งสินค้าจากชายแดนไทย-พม่า......ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับ ระหว่างทางกลับแวะช็อปปิ้งตลาดผักผลไม้สดๆ ที่ตลาดดอยมูเซอ
เย็น รับประทานอาหารเย็นที่นครสวรรค์ ตามอัธยาศัย
ค่ำ เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ ท่านละ 2,990 บาท  
อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าที่พัก 1 คืน
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- ค่าตู้ VIP ปรับอากาศ
- ค่าประกันภัยในการเดินทางภายในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
- ค่ารักษาพยาบาลท่านละ 500,000 บาท
- ค่าเสื้อที่ระลึก
…………………………………………………………………………………………………………
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เบอร์โทรสานฝันฮอลิเดย์ : คุณหริ่ง โทร. 086-106-1184   www.sanfanholiday.com
เบอร์โทรเพื่อนท่องเที่ยว    : คุณเล็ก  โทร. 086-317-0684   www.friendtravelthai.com +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ cx]

 ใครที่คิดว่าเรื่องราว ข้อมูลการเดินทางที่เขียนที่นี่โอเค น่าสนใจ ฝาก share บอกต่อเพื่อนๆด้วยครับ ผมขออนุญาตไม่ตอบคำถามนะครับ เพราะเดินทางบ่อย คงมาตอบได้ไม่ทันใจ
 © สงวนลิขสิทธิ์ มารพิณ