วันศุกร์, กันยายน 28, 2555

ผลรางวัลประกวดวาดภาพน้องสุขใจชวนเที่ยว ระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ


โดย มารพิณ
 www.facebook.com/marnpinbook


ออกมาแล้วครับกับผลการแข่งขันและงานมอบรางวัลการวาดภาพในหัวข้อการแข่งขันระดับประถมศึกษาที่ใช้ชื่อว่า  “เที่ยวไทยตามฝัน ร่วมกันอนุรักษ์”  โดยการแข่งวาดภาพนี้มี โรงเรียนที่ส่งผลงานเข้าประกวดมากกว่า ๑๐๐ ภาพ  จากจำนวน ๒๕ โรงเรียนโดยนายพงศธร เกษสำลี รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน ททท. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลที่อาคารอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  สำนักงานใหญ่ ถนนเพชรบุรี


การประกวดภาพวาดนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการน้องสุขใจชวนเที่ยวทั่วไทยไปกับเชลล์ดอน ให้แก่เยาวชนผู้ชนะการประกวดระดับประถมศึกษา  โดยเป็นการต่อยอดสานต่อความคืบหน้ามาจากโครงการ “The Animation Project Shelldon”  ที่มี บริษัท Shellhut Entertainment จำกัด และ ททท จับมือกัน ในการผลิตการ์ตูนอนิเมชั่น ซึ่งมีตัวเอกเป็นน้องสุขใจและ Shelldon มีเนื้อหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน และการปลูกจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

Kid’s Club Member Card  
นอกจากนี้ จะมีการจัดทำ Kid’s Club Member Card  ต่อไป ซึ่งจะเป็นบัตรสมาชิกสำหรับเด็กๆ  ที่อายุไม่เกิน ๑๒ ปี เพื่อเชิญชวนให้เดินทางท่องเที่ยว  ใครผู้ถือบัตรนี้จะได้รับสิทธิพิเศษในสถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการ


  • สรุปผลการแข่งขัน

 สำหรับผลประกาศผลการประกวดผลงานภาพวาดระบายสี ในระดับประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
ในหัวข้อ “เที่ยวไทยตามฝัน ร่วมกันอนุรักษ์” สามารถเลื่อนลงไปดูได้ตามรายชื่อโรงเรียนและนักเรียกที่เข้าร่วมประกวดดังนี้

ระดับประถมศึกษา 1-3


รางวัล ผู้ได้รับรางวัล โรงเรียน/จังหวัด ระดับชั้น
รางวัลชนะเลิศ เด็กชายตะวัน  พุฒป่า สามเสนนอก (ประชาราฎร์อนุกูล) กทม. ป.3
รางวัลรองอันดับ 1 เด็กหญิงเนติ  กลย์ธรพงษ์ ดนตรีบ้านตัวโน๊ต กทม. ป.3
รางวัลรองอันดับ 2 เด็กหญิงนันทิดา  ชาตาสุข เสนานิคม กทม. ป.3
รางวัลชมเชย เด็กชายภูริณัฐ  ใขสี สามเสนนอก (ประชาราฎร์อนุกูล) กทม. ป.3
รางวัลชมเชย เด็กหญิงแพรวทิพย์  บุญทวีสมบูรณ์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กทม. ป.3
รางวัลชมเชย เด็กหญิงแพรทอง  ฤกษ์ไพรี พร้อมพรรณวิทยา กทม. ป.3
รางวัลชมเชย เด็กชายภาณุพงศ์  เกิดสุข ศรีจิตรา กทม. ป.2
รางวัลชมเชย เด็กชายธนวัฒน์  รักจันทร์ บ้านพิณโท อุบลราชธานี ป.3
รางวัลชมเชย เด็กหญิงปรมาศ  ปานะนนท์ อุดมศึกษา ป.3
รางวัลชมเชย เด็กชายพูนศักดิ์  สุขสำราญ ศรีจิตรา กทม. ป.3
รางวัลชมเชย เด็กชายณัฐพล  พิทยะวงค์ ปราโมชวิทยารามอินทรา ป.3
รางวัลชมเชย เด็กชายสาวิต  ไชยโย สามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) กทม. ป.3
รางวัลชมเชย เด็กชายศิรศักดิ์  แซ่ตั้ง วัดสัมพันธวงศ์ ป.3
 ระดับประถมศึกษา 4-6


รางวัล ผู้ได้รับรางวัล โรงเรียน / จังหวัด ระดับชั้น
รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงอรชพร  โศวิภิษฐกมล  ดนตรีบ้านตัวโน๊ต กทม. ป.5
รางวัลรองอันดับ 1 เด็กชายอนุภัทร  ประทุมพันธ์ เผยอิง กทม. ป.4
รางวัลรองอันดับ 2 เด็กชายจือหยาง  จาง เผยอิง กทม. ป.4
รางวัลชมเชย เด็กชายฐตพล  บุญทองขาว ทวีรัตน์ สงขลา ป.6
รางวัลชมเชย เด็กหญิงสุเมธินี  แสงสุวรรณ อนุบาลสามเสน กทม. ป.6
รางวัลชมเชย เด็กหญิงนลินทิพย์ ร่มโพธิ์ เสนานิคม กทม. ป.6
รางวัลชมเชย เด็กหญิงอิสรีย์  วิไลพรไสว โกศลวิทยา กทม. ป.4
รางวัลชมเชย เด็กหญิงภัคจิรา  ราศรีเพ็ญงาม ดนตรีบ้านตัวโน๊ต กทม. ป.6
รางวัลชมเชย เด็กหญิงจีรประภา  ใขสี สามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) ป.5
รางวัลชมเชย เด็กชายกวิน  กรมดิษฐ์ ดนตรีบ้านตัวโน๊ต กทม. ป.4
รางวัลชมเชย เด็กหญิงอภิสรา  ทิพย์สิงห์ ศูนย์ศิลปะพู่กันกะสีน้ำ กทม. ป.4
รางวัลชมเชย เด็กหญิงพรรณพัชร  คีรีเดช วัดสัมพันธวงศ์ กทม. ป.4
รางวัลชมเชย เด็กชายธนาวุฒิ  เร้ารุจา เซนต์ดอมินิก กทม. ป.5+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ cx]

 ใครที่คิดว่าเรื่องราว ข้อมูลการเดินทางที่เขียนที่นี่โอเค น่าสนใจ ฝาก share บอกต่อเพื่อนๆด้วยครับ ผมขออนุญาตไม่ตอบคำถามนะครับ เพราะเดินทางบ่อย คงมาตอบได้ไม่ทันใจ
 © สงวนลิขสิทธิ์ มารพิณ