วันพฤหัสบดี, กันยายน 06, 2555

ท่องเที่ยวลาวกับการแต่งกายโดย กรนี่ เด็ป แห่ง ก.เอ๋ย ก.กาแฟ
http://www.facebook.com/korkafair

ป้ายนี้ ถ่ายมาจากการได้ไปท่องเที่ยวประเทศลาว เป็นป้ายของหน่วยงานรัฐ แสดงให้เข้าใจถึงการแต่งกายอย่างพึงประสงค์ "ได้โปรดห่อหุ้มร่างกาย อย่าอวดนม อย่าโชว์บิกินี่ตัวจิ๋วที่รัดนม ทั้งชายและหญิง