วันอังคาร, ตุลาคม 13, 2558

เส้นทาง4106 จากยะลาไปเบตง highway Yala to Betong thailand

อำเภอเบตงจังหวัดยะลาซึ่งอยู่ปลายล่างสุดของประเทศไทย เคยได้ขึ้นชื่อว่าเดินทางไปยากต้องผ่านภูเขาคดเคี้ยว ตั้งแต่อำเภอธารโต ไปจนถึงตำบลยะรมที่เป็นที่ตั้งของ อำเภอเบตง เรียกว่า สมัยก่อนรถโดยสารต้องแจกถุงพลาสติก เพื่อไว้เวลาที่ผู้โดยสารวิงเวียน

แต่มาสมัยนี้มีการ ทำถนนหนทางดีขึ้นเยอะครับ มีการขยาย ทางหลวงแผ่นดินเส้น 4 106 ในเรื่อง ความกว้างถนนและ ลบมุมโค้งต่างๆ ปัญหานี้ก็เลยค่อยยังชั่ว รวมทั้งมีการตัดถนนสายใหม่ และ ทำสะพานตัดข้ามแม่น้ำเพื่อลดระยะทางตรงคอกช้าง

สภาพทางทั่วไป ok มากครับแต่คนเบตงก็ยังนิยมใช้เส้นทางสายเก่าเพราะว่าจะมีความชันน้อยกว่าสายใหม่สำหรับรถที่ไม่ค่อยแรง