วันจันทร์, ตุลาคม 12, 2558

เบอร์โทร เหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลประจวบ

เบอร์โทรอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินติดต่อโดยการแพทย์ฉุกเฉินงานโรงบาลประจวบคีรีขันธ์ ถึงที่เกิดเหตุตลอด 24 ชั่วโมง เก็บไว้สำหรับใครที่เดินทางมาในเส้นทางทางนี้ครับ เก็บข้อมูลมาจากโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์