วันพุธ, ตุลาคม 21, 2558

งานAPHTRO, Asia Pacific Heritage and Tourist Rail Organisation ที่สถานีกรุงเทพ

วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้ รับเชิญจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ให้เข้าร่วมพูดคุยเสวนาในหัวข้อการท่องเที่ยวทางรถไฟ รวมกับท่านอื่นบนเวทีอีกหลายท่านได้แก่ ดร. เคียวโํอชิ โอดะ  คุณทรงกลด บางยี่ขัน และท่านอื่นอีกหลายท่าน

และได้ เข้าร่วมงานพิธีเปิดรถไฟไทยที่สถานีรถไฟกรุงเทพ และประกอบกับมีการประชุมของAPHTRO, Asia Pacific Heritage and Tourist Rail Organisation  ที่กรุงเทพ ครับ