วันเสาร์, พฤศจิกายน 29, 2557

นี่ไม่ใช่แอร์ แต่เป็นหิ้งพระแบบพม่า

ที่เห็นนี่ไม่ใช่เครื่องแอร์ แต่เป็นหิ้งพระพม่าที่บ้านอีต่อง กาญจนบุรี
โดย มารพิณ

หิ้งพระแบบมอญพม่าเขาจะมีสไตล์ที่ไม่เหมือนบ้านเรานะครับ   ของเราจะตั้งไว้เป็นโต๊ะหมู่บูชาไว้ที่มุมใดมุมหนึ่งที่พอเหมาะควร หรือแบ่งห้องพระ เอาไว้ห้องนึงนะครับแยกต่างหาก 

แต่ว่าของทั้งหมดหรือพม่าเขาจะมีอีก concept วิธีคิดหนึ่งก็คือ ตอนที่เขาสร้างบ้าน  อย่างที่เป็นบ้านไม้เขาจะมีปุ่มมีช่องยื่นออกมา เป็นเหมือนคล้ายกับ หาที่ใส่แอบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นที่ตั้งของเครื่องปรับอากาศหรือเครื่องอะไรอย่างอื่นแต่ที่จริงแล้วตรงนั้นแหละครับคือองค์หญิงพระหรือเปล่า โต๊ะหมู่บูชาของพม่า ที่จะทำให้เหมือนกับองค์พระจะไม่ได้อยู่บริเวณเดียวกับบ้าน
บ้านอีกหลังในชุมชนพม่าที่เหมืองปิล็อก มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบมีแท่นบูชา หรือหิ้งพระยื่นโผล่ออกมาจากตัวบ้าน
สาเหตุที่มีการออกแบบสถาปัตยกรรมแบบนี้ น่าจะเป็นคติคิดแบบทำนองที่ว่า  ทางสังฆาวาสกับ ฆราวาส เขาว่าน่าจะอยู่แยกส่วนกัน  ปะปนกัน รวมกันไม่ได้  ตอนสร้างด้วยความศรัทธาก็เลยสร้างหิ้งพระยื่นโผล่ออกมา เปรียบเสมือนหนึ่งไม่ได้อยู่ในตัวอาคารบ้านหลังเดียวกัน อันใดที่เป็นกิจฆราวาสจะได้ไม่แปดเปื้อนสงฆ์

 ภาพนี้ผมถ่ายมาจากชุมชนพม่าชุมชนเหมือง ที่ บ้านอีต่อง ตำบลปิล็อกชายแดนไทยพม่าหรือเมียนมาร์ที่อำเภอทองผาภูมิครับ


บน-หิ้งพระบ้านพม่า ที่บ้านอีต่อง เหมืองปิล็อก ทองผาภูมิ  มองจากด้านนอกบน-หิ้งพระพม่า มองจากด้านใน  แต่คลิปนี้ผมถ่ายมาจากเมืองย่างกุ้ง พม่า

 ติดตามคลิปเที่ยว ข้อมูลเดินทางhttp://www.youtube.com/user/feelthai 
 © สงวนลิขสิทธิ์ มารพิณ