วันพุธ, พฤษภาคม 09, 2555

เบอร์โทรบขสสายตะวันออกเฉียงเหนือ สายอีสาน


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
บน-แผนที่ภาคอีสาน หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย

โดย มารพิณ
 www.facebook.com/marnpinbook


ข้อมูลเบอร์โทร และที่อยู่บขส. สายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  หรือเส้นทางสายอีสานในจุดต่างๆ ครับ
เป็นข้อมูลสถานที่ตั้ง  ชื่อสถานีเดินรถ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อครับ

โดยสถานีเดินรถ หรือจุดจอดบขส. ที่ว่านี้ บางแห่งก็อยู่กับสถานีขนส่งหรือที่เรียกกันติดปากว่า สถานีบขส. ของแต่ละจังหวัด หรืออำเภอ  แต่บางแห่งก็อยู่แยกออกไป อันนี้เพื่อความชัวร์สำหรับใครที่วางแผนเดินทางท่องเที่ยว ขอแนะว่าโทรไปถามข้อมูลก่อนจะดีที่สุดครับ 

 • เบอร์โทรบขส.สถานีเดินรถรังสิต
0-2901-4556
48/26 .1 ซอยพัฒนาเจริญรุ่ง ถ.พหลโยธิน ต.คลอง.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

 • เบอร์โทรบขส.สถานีเดินรถภูเขียว
0-4486-1102
444 หมู่ที่ 1 ถนนภูเขียว-เกษตรสมบูรณ์ ต. ผักปัง อ. ภูเขียว จ. ชัยภูมิ 36110


 • เบอร์โทรบขส.สถานีเดินรถหนองบัวลำภู
0-4236-0646
200/4-5 .หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 41000

 • เบอร์โทรบขส.สถานีเดินรถกาฬสินธุ์
0-4381-2513
25-6-7 ถนนประดิษฐ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ. กาฬสินธุ์ 46000

 • เบอร์โทรบขส.สถานีเดินรถขุขันธ์
0-4567-1013
764 หมู่ที่ 6 .ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140


 • เบอร์โทรบขส.สถานีเดินรถธาตุพนม
0-4252-5625
568 .11 .วิถีเกษตร ต.ธาตุพนม อ. ธาตุพนม จ. นครพนม 48110

 • เบอร์โทรบขส.สถานีเดินรถนครพนม
0-4251-1403
513 ถนนอภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000

 • เบอร์โทรบขส.สถานีเดินรถนางรอง
0-4463-1443
787 / 20-21 .โชคชัย-เดชอุดม ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31100


 • เบอร์โทรบขส.สถานีเดินรถบุรีรัมย์
0-4461-5081
87-89 ถนนมหาราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ. บุรีรัมย์ 31000

 • เบอร์โทรบขส.สถานีเดินรถปราสาท
0-4455-1417
715 หมู่ที่ 2 . กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140

 • เบอร์โทรบขส.สถานีเดินรถประโคนชัย
0-4467-0220
532/7-8 หมู่ที่ 3 .ประโคนชัย อ. ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140


 • เบอร์โทรบขส.สถานีเดินรถเมืองพล
0-4341-4421
66/6 .รามราช ต. เมืองพล อ.เมืองพล จ.ขอนแก่น 40120


 • เบอร์โทรบขส.สถานีเดินรถมหาสารคาม
0-4371-1518
1112 /150 .ริมคลองสมถวิล ต. ตลาด อ. เมือง จ. มหาสารคาม 44000


 • เบอร์โทรบขส.สถานีเดินรถมุกดาหาร
0-4261-1478
33/74-75 .ชยางกูล ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

 • เบอร์โทรบขส.สถานีเดินรถยโสธร
0-4571-2965
385 ถนนรัตนเขต ต.ในเมือง อ.เมือง จ. ยโสธร 35000


 • เบอร์โทรบขส.สถานีเดินรถร้อยเอ็ด
0-4351-1466
8/4 ชั้น 2 อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร ถ.เทวาภิบาล อ.เมือง จ. ร้อยเอ็ด 45000


 • เบอร์โทรบขส.สถานีเดินรถเรณูนคร
0-4257-9321
200 หมู่ที่ 9 ถนนอำนวยสุข ต.โพนทอง อ. เรณูนคร จ. นครพนม 48170


 • เบอร์โทรบขส.สถานีเดินรถเลย
0-4281-1706
83/35 ถนนมะลิวรรณ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000


 • เบอร์โทรบขส.สถานีเดินรถศรีสะเกษ
0-4561-2523
1510/33-34 ถนนกวงเฮง ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

 • เบอร์โทรบขส.สถานีเดินรถสกลนคร
0-4271-2860
1604/116-117 .สุขเกษม ต. ธาตุเชิงชม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

 • เบอร์โทรบขส.สถานีเดินรถสุรินทร์
0-4451-5344
367-369 ถนนจิตรบำรุง ต.ในเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์ 32000 • เบอร์โทรบขส.สถานีเดินรถหนองคาย
0-4241-2679
910/128-129 ซอยสรรเสริญ หมู่ที่ 10 ถนนประจักษ์ ต. ในเมือง อ.เมือง จ. หนองคาย 43000


 • เบอร์โทรบขส.สถานีเดินรถอุดรธานี 
0-4222-1489
540/27 ถนนสายอุทิศ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000


 • เบอร์โทรบขส.สถานีเดินรถอุบลราชธานี
0-4531-4299
171-8,10 .ชยางกูร 3 ถนนชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000


 • เบอร์โทรบขส.สถานีเดินรถรัตนบุรี
0-4459-9297
110/5-6 หมู่ 16 .ศรีนคร ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130


 • เบอร์โทรบขส.สถานีเดินรถสตึก
0-4468-1567
344/28-29 หมู่ที่ 1 ถนนสนามม้า ต.นิคม อ.สตึก จ. บุรีรัมย์ 31150


 • เบอร์โทรบขส.สถานีเดินรถกันทรลักษณ์
0-4566-1457
267/10 หมู่ที่ 3 .หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ. ศรีสะเกษ 33110


 • เบอร์โทรบขส.สถานีเดินรถบ้านแพง
0-4259-1221
355 หมู่ที่ 5 ถนนแพงพิทักษ์ ต.บ้านแพง อ. บ้านแพง จ.นครพนม 48140


 • เบอร์โทรบขส.สถานีเดินรถวังน้อย
0-3527-1793
ริมถนนพหลโยธิน หลัก กม.ที่ 65 .ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170


 • เบอร์โทรบขส.สถานีเดินรถขอนแก่น
0-4323-7300
46/16 ถนนประชาสโมสร ต.ในเมืองอเมือง จ.ขอนแก่น 40000

 • เบอร์โทรบขส.สถานีเดินรถนครราชสีมา
0-4425-4964
แห่งที่ 1 86 ถนนบุรินทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
แห่งที่ 2 399 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000


 • เบอร์โทรบขส.สถานีเดินรถชัยภูมิ
0-4481-1493
0-4481-6899
จำหน่ายตั๋ว-จองตั๋วที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดชัยภูมิ
270/2-3 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000รวมลิงก์หนังสือมารพิณ

 ใครที่คิดว่าเรื่องราวภาษาอังกิดที่เขียนที่นี่โอเค น่าสนใจ ฝาก share บอกต่อเพื่อนๆ ใน Facebook ด้วยครับ ผมขออนุญาตไม่ตอบคำถามภาษาอังกฤา หรือแก้ปัญหาการบ้านภาษาอังกฤษนะครับ
 © สงวนลิขสิทธิ์ มารพิณ (English for learners - blog)