วันพุธ, พฤษภาคม 23, 2555

โครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ปี 2555

ดร.อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานกรรมการ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น  ผู้ริเริ่มการประกวดภาพถ่ายสัตว์ป่าเมื่อ 18 ปีก่อนโดย มารพิณ
 www.facebook.com/marnpinbook
เข้าหน้าฝน ธรรมชาติกำลังสวยงาม ในขณะที่นักท่องเที่ยวทั่วไปรั้งรอให้ผ่านหน้าฝนไปค่อยออกเดินทาง แต่มีนักนิยมธรรมชาติ และตากกล้องอีกจำนวนหนึ่งทั้งมืออาชีพและสมัครเล่นอาศัยห้วงเวลานี้ออกทริปเข้าป่าดงพงพี เก็บบรรยากาศและภาพงามจากผืนไพรมาลงแผ่นบันทึกดิจิตอล ให้เราได้เห็นกัน 

ทางทรู หรือชื่อเก่าคือ "เทเลคอมเอเชีย"  ได้จัดการประกวดภาพถ่าย  “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ”  มานาน 18 ฝนแล้วครับ นับปีได้ก็เกือบสองทศวรรษที่ผ่านไปไวเหมือนไม่รู้ตัว บางคนเพิ่งมาตื่นตัวเรื่องภาพพจน์องค์กร และเรื่อง CSR   แต่กับทรู โครงการนี้ทำมานาน 18 ปีเต็ม และทำในเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครสนใจในอดีต คงพิสูจน์ความจริงใจของผู้เกี่ยวข้องได้ ว่าตั้งใจแค่ไหน 

มาปีนี้ก็ได้รอบ เบิกโรงโครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ปี 2555 อีกครั้งแล้วครับซึ่งทางทรู โดยดร.อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานกรรมการ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้แถลงข่าวการจัดประกวดไปเมื่่อช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา  โดยมีทาง ดร.อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานกรรมการ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น  มาบอกเล่าวัตถุประสงค์ แนวคิด และเป้าหมายของการจัดประกวดและความร่วมมือของกลุ่ม ทรู ในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาตลอด 18 ปี  
บน-คลิปวิดีโอดร.อาชว์ เตาลานนท์ เล่าความหลังของที่มาที่ไปของโครงการที่ประกวดครั้งแรกเริ่มเมื่อ 18 ปีก่อน และแรงบันดาลใจของผู้ชนะในภาพที่ได้รับรางวัลเมื่อปีก่อน 


สำหรับรายละเอียดการประกวด รางวัลภาพถ่ายสัตว์ป่า และส่งที่ไหน การประกวดภาพมีกี่รางวัล มีคุณสมบัติอย่างไร กำหนดรับสมัคร และส่งภาพเข้าประกวด  การประกาศผลรางวัลต่างๆ  ก็ดูได้จากที่ข้อมูลของโครงการด้านล่างที่แนบมาด้วยนี้เลยครับ
โครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ
สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ครั้งที่ 18
ประจำปี 2555

หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ


ทุกวินาทีมีประชากรใหม่เกิดขึ้น 5 คนและเสียชีวิตลง 2 คน ด้วยอัตราการเกิดที่มากกว่าอัตราการตาย ทำให้วันนี้โลกมีประชากรมากถึง 7 พันล้านคน ในขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติกลับมีจำนวนลดลงสวนทางอย่างน่าใจหาย ทุกปี โลกเสียพื้นที่ป่าไม้กว่า 130,000 ตารางกิโลเมตรจากการตัดไม้ทำลายป่า การเปลี่ยนป่าไม้เป็นพื้นที่การเกษตร, การปฏิบัติการจัดการที่ดินอย่างไม่สมเหตุสมผล

เมื่อพื้นที่ป่าไม้ของโลกเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าหนึ่งล้านล้านตัน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันโลกร้อน เป็นส่วนที่สำคัญของวัฏจักรชีวิต เป็นผู้อนุรักษ์ดินและน้ำ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ผลิตปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิต เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า เป็นแนวป้องกันลมพายุ ช่วยลดมลพิษทางอากาศ หากเราสูญเสียพื้นที่ป่าไปด้วยความรวดเร็วขนาดนี้ แล้วเราจะอยู่กันอย่างไร ลูกหลานของเราจะอยู่ได้อย่างไร

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อมวลมนุษยชาติ กลุ่มบริษัท ทรู จึงได้ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดโครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ขึ้น ตั้งแต่ปี พ..2538 และดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 18 เพื่อเชิญชวนให้ชาวไทยทุกคนได้เข้าไปสัมผัสความงดงามของธรรมชาติ ระบบนิเวศ ป่าไม้ และสัตว์ป่าต่างๆ แล้วนำความสมบูรณ์งดงามมาถ่ายทอดแก่ผู้อื่น ผ่านภาพถ่ายเพื่อให้คนไทยได้ชื่นชม จนเกิดความรัก และหวงแหนธรรมชาติ อยากปกป้องรักษาให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป

ตลอดระยะเวลา 17 ปี ที่โครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ได้มีส่วนร่วมในการเชิญชวนให้ชาวไทยเกิดความสนใจในธรรมชาติ เข้าไปใกล้ชิดสัมผัสความงามของป่าไม้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติต่างๆ ทั่วประเทศด้วยตนเอง และทำการถ่ายทอดความงดงามเหล่านั้น โดยได้ส่งภาพถ่ายธรรมชาติ ป่าไม้ และสัตว์ป่า เข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก ทำให้ กลุ่มบริษัท ทรู มุ่งมั่นในการปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการทรูปลูกปัญญาต่อไป เพราะได้ประจักษ์แล้วว่า หากใครที่ได้เข้าไปสัมผัสความงดงามอันแสนบริสุทธิ์ของป่าไม้ ก็จะเกิดความตระหนักในคุณค่าของธรรมชาติ และเกิดความรัก หวงแหน จนเกิดความคิดในการอนุรักษ์สมบัติอันล้ำค่า นั่นคือ สิ่งแวดล้อมบนโลกของเราใบนี้ให้สมบูรณ์ยั่งยืนตลอดไป


วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป สัมผัส เห็นคุณค่า และมีประสบการณ์ที่ดีต่อทรัพยากรสัตว์ป่าและป่าไม้
 2. เพื่อให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสเผยแพร่ประสบการณ์ ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก และเรื่องราวผ่านภาพถ่าย
 3. เพื่อกระตุ้นให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป เกิดจิตสำนึก ความรัก ความรู้สึกหวงแหน ความเป็นเจ้าของทรัพยากรสัตว์ป่าและป่าไม้ร่วมกัน
 4. เพื่อกระตุ้นให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป เกิดความต้องการมีส่วนร่วม ในการฟื้นฟู และเพิ่มจำนวนสัตว์ป่าและป่าไม้แก่แผ่นดิน
 5. เพื่อกระตุ้นให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของสัตว์ป่าและป่าไม้ ในการสร้างความสมดุลของธรรมชาติ เพื่อให้ทุกสรรพสิ่งให้ดำรงอยู่ได้
การประกวดแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ
ระดับบุคคลทั่วไป
ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา

สามารถส่งได้ 2 ประเภท คือ
 1. ภาพประเภทสัตว์ป่า
 2. ภาพประเภทป่าไม้

ภาพดิจิทัลที่ส่งเข้าประกวด
 • ต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัล หรือสแกนจากฟิล์ม
 • ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งได้ 2 ประเภทๆ ละไม่เกิน 5 ภาพ
 • สามารถปรับสี ตกแต่งแก้ไขในด้านเทคนิค เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น แต่ทั้งนี้ภาพยังต้องดูเป็นธรรมชาติเหมือนภาพถ่ายปกติ
 • ขนาดของไฟล์ต้องมีความละเอียดอย่างน้อย 6 ล้านพิกเซล
 • รูปแบบของไฟล์ในแบบมาตรฐาน.TIFF หรือ .JPEG ไม่รับภาพที่เป็น RAW FILE และไฟล์ที่เป็นสกุลอื่น (แต่ต้องเก็บภาพต้นฉบับไว้เพื่อตรวจสอบในกรณีภาพได้รับรางวัล)
 • ส่งภาพในรูปของแผ่น CD-ROM และขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งแผ่น CD-ROM คืน

เกณฑ์การตัดสิน

 1. การถ่ายทอดแนวคิดและสื่อความหมาย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ”
 2. ความสวยงาม การจัดวางองค์ประกอบ ตามหลักทัศนศิลป์
 3. ความยาก-ง่าย และเทคนิคการถ่ายภาพ


ระเบียบบังคับในการส่งภาพเข้าประกวด

 • ภาพที่ส่งประกวดจะต้องเข้ากับแนวคิด “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องระบุประเภทของภาพประกวดให้ชัดเจน รวมถึงรายละเอียดการถ่ายภาพ สถานที่ถ่ายภาพ บรรยายเรื่องราวของภาพหรือเหตุการณ์ความประทับใจ ประมาณ 4–5 บรรทัด ลงในใบสมัครหรือสำเนาใบสมัครให้ครบถ้วน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก www.trueplookpanya.com, www.truecorp.co.th , และ www.dnp.go.th รวมถึงสามารถจัดทำแบบฟอร์มใบสมัครได้เอง โดยให้มีรายละเอียดครบถ้วนตามที่โครงการกำหนด)
 • ผู้ส่งภาพเข้าประกวดในระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ต้องแนบเอกสารรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาจากสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำนำบัตรนักเรียน นิสิต นักศึกษา มาด้วย มิเช่นนั้นจะถือว่าเป็นการส่งภาพประกวดในระดับบุคคลทั่วไป
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องอยู่ในช่วงเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนวันสิ้นสุดการส่งภาพเข้าประกวด
 • บุคคลที่ส่งภาพเข้าประกวด มีสิทธิ์ส่งภาพประกวดในระดับเดียวเท่านั้น ไม่สามารถส่งเข้าประกวดทั้ง 2 ระดับได้
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ไม่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร หนังสือ แผ่นภาพ เว็บไซต์ หรือเอกสารใดๆ ที่ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย หรือโฆษณา
 • ผู้ส่งภาพเข้าประกวดและเจ้าของภาพต้องเป็นคนๆ เดียวกัน และเป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวด และไม่ถูกต้องตามกติกาการประกวดข้อใดข้อหนึ่ง จะไม่ได้รับการพิจารณา และแม้ว่าจะได้รับการพิจารณาได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งไปแล้ว หากมีการท้วงติงถึงการทำผิดกติกาข้อใดข้อหนึ่ง และหากสามารถพิสูจน์ได้ว่าทำผิดกติกาจริง ผู้จัดโครงการประกวดสามารถยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืนรางวัลได้ทั้งหมด
 • การประกวดทุกประเภท คณะกรรมการตัดสินภาพมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน และมติของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพผู้จัดมีสิทธิ์คัดเลือกนำไปจัดแสดงในสถานที่ต่างๆ และพิมพ์เผยแพร่ และจำหน่ายโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของภาพ
 • ขอสงวนสิทธิ์ภาพที่ได้รับรางวัล โดย กลุ่มบริษัท ทรู และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สามารถนำไปเผยแพร่ในสินค้า บรรจุภัณฑ์ และสื่อต่างๆ โดยไม่ต้องขออนุญาต และจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของภาพ
 • ผู้ส่งภาพเข้าประกวด มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดรางวัลเดียวในแต่ละประเภท
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดในประเภทสัตว์ป่า จะต้องเป็นสัตว์ไทยที่พบและอาศัยในธรรมชาติ และในประเภทป่าไม้ภาพที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นภาพที่ถ่ายในประเทศไทยเท่านั้น
 • ไม่ตกแต่ง เปลี่ยนแปลง ปรับสภาพแวดล้อมธรรมชาติหรืออื่นใดเพื่อการถ่ายภาพ หากมีการกระทำดังกล่าว คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณางดหรือยกเลิกรางวัลที่มอบให้ และ / หรือ เรียกคืนรางวัลทั้งหมดได้ทันที และตัดสิทธิ์ในการเข้าประกวดภาพต่อไป ทั้งนี้ ให้ถือดุลยพินิจของคณะกรรมการเป็นที่สุด
 • ไม่กระทำการใดๆ ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 • การส่งภาพเข้าประกวด ให้ถือว่าเจ้าของภาพตกลงปฏิบัติตามกติกาต่างๆ ข้างต้น

รางวัลการประกวด

ระดับบุคคลทั่วไป
รางวัลที่ 1 ประเภทละ 1 รางวัล
หัวข้อ “สัตว์มีค่า”
: ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หัวข้อ “ ป่ามีคุณ”

: ถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

และทั้ง 2 ประเภท จะได้รับ

เกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกลุ่มบริษัท ทรู

เงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู จำนวน 45,000 บาท

 • สิทธิ์พิเศษท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ พร้อมที่พัก เจ้าหน้าที่นำทาง และค่าเข้าฟรี 2 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน

รางวัลที่ 2 ประเภท สัตว์ป่า และ ป่าไม้ ประเภท ละ 1 รางวัล

ถ้วยรางวัลจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกลุ่มบริษัท ทรู

เงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู จำนวน 30,000 บาท

 • สิทธิ์ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ พร้อมที่พัก และค่าเข้าฟรี 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน

รางวัลที่ 3 ประเภท สัตว์ป่า และ ป่าไม้ ประเภท ละ 1 รางวัล

ถ้วยรางวัลจาก ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกลุ่มบริษัท ทรู

เงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู จำนวน 20,000 บาท

 • สิทธิ์ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ พร้อมที่พัก และค่าเข้าฟรี 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน
รางวัลชมเชย ประเภท สัตว์ป่า และ ป่าไม้ ประเภทละ 10 รางวัล
 • เงินรางวัลๆ ละ 3,000 บาท
 • พร้อมเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกลุ่มบริษัท ทรู

ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา


รางวัลที่ 1 ประเภท สัตว์ป่า และ ป่าไม้ ประเภทละ 1 รางวัล
 • ทุนการศึกษาจากกลุ่มบริษัท ทรู จำนวน 10,000 บาท

รางวัลที่ 2 ประเภท สัตว์ป่า และ ป่าไม้ ประเภทละ 1 รางวัล

 • ทุนการศึกษาจากกลุ่มบริษัท ทรู จำนวน 8,000 บาท

รางวัลที่ 3 ประเภท สัตว์ป่า และ ป่าไม้ ประเภทละ 1 รางวัล

ทุนการศึกษาจากกลุ่มบริษัท ทรู จำนวน 5,000 บาท

และ ทั้ง 3 รางวัล จะได้รับ

ถ้วยรางวัล และ เกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกลุ่มบริษัท ทรู

 • สิทธิ์ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ
  พร้อมที่พักและค่าเข้าฟรี 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน
รางวัลชมเชย ประเภท สัตว์ป่า และ ป่าไม้ ประเภทละ 5 รางวัล
 • ทุนการศึกษาจากกลุ่มบริษัท ทรู รางวัลละ 2,000 บาท
 • เกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกลุ่มบริษัท ทรู

หมายเหตุ

สิทธิ์ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ผู้รับรางวัลจะต้องประสานงานจอง และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ตามความเหมาะสมของแต่ละสถานที่ ติดต่อสอบถามรายละเอียดการใช้สิทธิ์ ดังนี้
ส่วนอุทยานแห่งชาติ โทร 02 579 6666 ต่อ 1743 - 4 โทรสาร 02 579 5269
ส่วนวิจัยสัตว์ป่า โทร 02 579 6666 ต่อ 1641 - 2 โทรสาร 02 561 2917

ส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่

ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มบริษัท ทรู 118/1 อาคารทิปโก้ ชั้น 11 .พระรามหก
สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-615-9610
สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-579-6666 ต่อ 1641-2
 • เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2555

============================================

ตัวอย่างใบสมัคร

(ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถทำเองได้)


ส่งประกวดในระดับ

บุคคลทั่วไป
นักเรียน นิสิต นักศึกษา


ชื่อ-สกุล……………………………………………...อายุ………..ปี อาชีพ.………………………………….
E-mail Address…………………………………………...........................................................
โทรศัพท์มือถือ………………………..………………โทรศัพท์บ้าน……………………………….….......โทรศัพท์ที่ทำงาน…………………………………………
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก……………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………….....
ชื่อภาพ……………………………………………………………………………………………………………….
สถานที่ถ่ายภาพ……………………………………………………….…………………………………………..
วิธีการถ่ายภาพ (ความไวชัตเตอร์/รูรับแสง) …………………………………………………………………
บรรยายเรื่องราวการถ่ายภาพและความประทับใจ (4-5บรรทัด)
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….................................ลายเซ็นเจ้าของภาพ

สิ่งที่แนบมาด้วย

CD-Rom ภาพดิจิทัล จำนวน _____ แผ่น รวม _____ ภาพ
 • ประเภทสัตว์ป่า (สัตว์มีค่า) จำนวน .......... ภาพ
 • ประเภทป่าไม้ (ป่ามีคุณ) จำนวน .......... ภาพ
สำเนาบัตรนักศึกษา / ใบรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา
(เฉพาะผู้ส่งภาพเข้าประกวดในระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา เท่านั้น)


อื่นๆ คือ ……………………………………………………………………………………………………….


รวมลิงก์หนังสือมารพิณ

 ใครที่คิดว่าเรื่องราวภาษาอังกิดที่เขียนที่นี่โอเค น่าสนใจ ฝาก share บอกต่อเพื่อนๆ ใน Facebook ด้วยครับ ผมขออนุญาตไม่ตอบคำถามภาษาอังกฤา หรือแก้ปัญหาการบ้านภาษาอังกฤษนะครับ
 © สงวนลิขสิทธิ์ มารพิณ (English for learners - blog)