วันพุธ, พฤษภาคม 02, 2555

รวมศัพท์การไฟฟ้า-การปะปาเขียนเป็นชื่อภาษาอังกฤษยังไง Authority แปลเป็นไทยว่าอะไร

โดย มารพิณ
 www.facebook.com/marnpinbook


เคยเจอมั้ย ไอ้ปัญหานึกชื่อหน่วยงานไทยเป็นภาษาฝรั่งนี่  เวลาจะต้องเขียนเอกสารเป็นภาษาอังกฤษขึ้นมา หรือสื่อสารบอกฝรั่ง บางทีเราก็ดันลืมนึกชื่อพวกนี้ไม่ออกขึ้นมาซะเฉยๆ

ดังนั้นเพื่อความไม่ประมาท ดูๆ ชื่อพวกนี้เอาไว้เถอะครับ  เผื่อได้ใช้ได้เขียนขึ้นมา ทั้งทำงานจริง ทั้งเอาไปสอบเรียนต่อ ...เอาเป็นว่าอย่างน้อยก็มีศัพท์อังกฤษน่าสนใจอยู่หลายตัว


 • การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)   The Metropolitan Electricity Authority   ย่อว่า MEA  
เบอร์โทรการไฟฟ้านครหลวง โทร 1130
====================================================

 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) Provincial Electricity Authority  ย่อว่า PEA
 เบอร์โทรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โทร 1129
====================================================


 • การประปานครหลวง (กปน.) The Metropolitan Waterworks Authority  ย่อว่า MWA
เบอร์โทรการประปานครหลวง โทร 1125
====================================================


 • การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) Provincial Waterworks Authority   ย่อว่า PWA
====================================================

 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT)

เอาล่ะ อย่าจำแต่ชื่อเฉยๆ   มาดูศัพท์กันด้วยว่าเขาออกเสียงกันยังไง และศัพท์อังกฤษในภาษาฝรั่งพวกนี้หมายความว่ายังไง

 • Authority    ออกเสียงว่า อ่ะ ธอ หริ่ ตี่   แปลว่า ทางการ เจ้าหน้าที่ทางการ  คนหรือหน่วยงานที่เป็นของรัฐ ซึ่งในชื่อแบบนี้ ให้ทราบไว้เลยว่าเวลาเจอ Authority   ในชื่อหน่วยงานไทย ภาครัฐภาคราชการ รัฐวิสาหกิจที่ไหน ให้แทนว่า  การ-  ในภาษาไทยได้เลย การไฟฟ้า การปะปาก็ว่าไป
 • Metropolitan  อ่านว่า เม่ท โถร่ โพ๊ ลิ  หทั่น     แปลว่า เมืองใหญ่  มหานคร  นครา เมืองศูนย์กลางขนาดใหญ่  คนที่อยู่ในเมืองใหญ่  เกี่ยวกับเมืองใหญ่   และเช่นเดียวกับเมื่อตะกี๊...มารพิณขอแนะนำว่า ถ้าไปเจอไอ้คำนี้ที่ไหน ในชื่อหน่วยงานไทย ภาครัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ ให้ เอาคำว่า "นครหลวง"  หรือ "มหานคร" ใส่เข้าไปแทนจะเกิดผล! 
 • Electricity  ออกเสียงว่า อิ เล่ก ทริ๊ สิ ตี่    แปลว่า ไฟฟ้า  
 • Provincial    อ่านว่า โพร วิ๊น เฉี่ยว  แปลว่า ภูมิภาค ต่างจังหวัด  ระดับจังหวัด  เกี่ยวกับภูมิภาค  เกี่ยวกับระดับจังหวัด 
 • Waterworks  ออกเสียงว่า ว๊อ เต่อะ เหวิ่ก ส   แปลว่า ประปา ระบบประปา  ระบบจัดหาน้ำกินน้ำใช้ให้สำหรับเมือง หรือเมืองใหญ่ 
 • Generating  มาจากภาษาปะกิตว่า  generate  อ่านว่า เจ๊ เน่อะ เหรต   แปล ว่าสร้างขึ้น   ทำให้มี ทำให้เกิดอะไรซักอย่างขึ้นมา 

แหม...วันนี้ได้ศัพท์อังกฤษดีๆ  หลายคำเลยครับ  ขอแนะให้เก็บไว้กับตัว เวลาสอบรับรองได้เจอแน่  พวกคำที่ยากจริง แต่จำเป็นต้องใช้พวกนี้

รวมลิงก์หนังสือมารพิณ

 ใครที่คิดว่าเรื่องราวภาษาอังกิดที่เขียนที่นี่โอเค น่าสนใจ ฝาก share บอกต่อเพื่อนๆ ใน Facebook ด้วยครับ ผมขออนุญาตไม่ตอบคำถามภาษาอังกฤา หรือแก้ปัญหาการบ้านภาษาอังกฤษนะครับ
 © สงวนลิขสิทธิ์ มารพิณ (English for learners - blog)