วันอาทิตย์, กรกฎาคม 14, 2556

ศัพท์สำนวนเกี่ยวกับท่องเที่ยว


โดย มารพิณ

แวะเที่ยว  หน้ารวมข้อมูลเที่ยวเอง-backpack-แบกเป้
ศัพท์สำนวนเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ และแหล่งท่องเที่ยว
คำพวกนี้คือชื่อสถานที่ซึ่งเรามักจะเจอตามแผนที่ หรือเป็นคำศัพท์ที่เราชอบเจอเวลาเปิดอ่านข้อมูลท่องเที่ยว หรือในโบร์ชัวร์ท่องเที่ยวภาษาอังกฤษครับ ลองดูๆ เอาไว้ น่าจะเป็นประโยชน์เวลาเดินทางครับ

เรื่องภาษาอังกฤษนี่ไม่เกี่ยวกับไวยากรณ์มากมายอย่างที่หลักสูตรภาษาอังกฤษสมัยก่อนของเมืองไทยสอนกันมาผิดๆ  แต่ถ้าเราจะสื่อสารให้ตรงประเด็น เข้าใจและรู้่เรื่องก็ต้องมาศึกษาคำศัพท์กันครับ ไม่ต้องท่องจำอะไร ให้เอาให้เห็น ให้รู้ผ่านตาเอาไว้บ้างเท่านั้นก็พอ แล้ว 
Admission (แอดมิสฉั่น) ค่าเข้าชม
Airport (
แอ้ พอร์ต) สนามบิน
Ancient (
แองเชี่ยน) โบราณ เก่าแก่
Amusement park (
อะมิ้วสเม่นท์ พ่าร์ค) สวนสนุก
Aquarium (
อแคว้เหรี่ยม) อันเดอร์วอเตอร์เวิล์ด
Area (
แอ้เรี่ย) บริเวณ
Art (
อ่าร์ต) ศิลปะ
Autorickshaw (
โอโทริ๊คฉ่อ) สามล้อเครื่อง
Brochure (
โบร่ชั่ว) โบร์ชัวร์ แผ่นพับ
Bay (
เบย์) อ่าวเล็กๆ
Bazaar (
บาซ่า) ตลาดเก่าของตะวันออกกลางและอินเดีย
Beach (
บีช) หาดทราย
Botanical garden (
โบท้านิคั่ล ก้าร์เด่น) สวนพฤกษชาติ
Building (
บิ้วดิ่ง) ตึก อาคาร
Cab (
แคบ) คำเรียกแท็กซี่แบบอเมริกัน
Canal (
แคนั่ล) คลอง
Castle (
แคสเซิ่ล) ปราสาทแบบยุโรป
Cathedral (
ข่าธี้ดรั่ล) วิหาร โบสถ์ฝรั่งขนาดใหญ่
Cave (
เค่ฟ) ถ้ำ
Cape (
เค่พ) แหลม แผ่นดินที่ยื่นออกไปในทะเล
Casino (
คาสิโน) คาสิโน
Colorful (
คั้ลเหล่อฟูล) สีสันตระการตา
Coral (
ค่อรั่ล) ปะการัง
Crosswalk
ทางม้าลาย
Church (
เชิ้ช) โบสถ์คริสต์
Consulate (
ค๊อนสู่เหล่ท) สถานกงศุล
Cruise (
ครู่ซ) เดินทางด้วยเรือสำราญ
Chinatown (
ไช้หน่าท่าวน์) ย่านคนจีนตามเมืองใหญ่ทั่วโลก
Desert (
เดสเสิ่ท) ทะเลทราย
Downtown (
ด๊าวน์ท่าวน์) ย่านกลางเมือง
Dune (
ดู่น) สันทราย เนินทรายในทะเลทราย
Dynasty (
ไดน้าสตี่) ราชวงศ์
Embassy (
เอ้มบ่าสสี่) สถานทูต
Exotic (
อิ่กซอร์ติก) แปลก ตื่นตาตื่นใจ
Exhibition (
เอ็กซ์ซิบิ๊ฉั่น) นิทรรศการ
Factory (
แฟ้คเตอรี่) โรงงาน
Festival (
เฟ่สติวั่ล) งานเทศกาล
Foodcourt (ฟู๊ดค่อร์ท) โรงอาหาร
Fountain (
ฟาวน์เท่น) น้ำพุ
Famous (
เฟ้มั่ส) มีชื่อเสียง
Ferry (
เฟอรี่) เรือข้ามฟาก
Fort (
ฟอร์ท) ป้อมทหาร
Forest (
ฟอ้เร่สท์) ป่า
Fall (
ฟ่อล) น้ำตก
Gallery (
แก๊ลเลอรี่) หอศิลป์
Garden (
ก้าร์เด่น) สวน
Glacier (
เกล้เซี่ยร์) ธารน้ำแข็ง
Golden (
โกล์ดเด่น) ทำด้วยทองคำ
Golf course (
กอล์ฟ ค่อส) สนามกอล์ฟ
Gate (
เกต) ประตู
Gulf (
กัฟ) อ่าวขนาดใหญ่
Headquarter (
เฮ้ดควอเท่อ) สำนักงานใหญ่
Hill (
ฮิลล์) เนิน ภูเขาเตี้ยๆ
Hill tribe (
ฮิลล์ ไทร้บ์) ชาวเขา
High season (
ไฮ ซีเสิ่น) ช่วงหน้าเทศกาลที่นักท่องเที่ยวเยอะ
Historic (
ฮิสตอริค) เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
Hospital (
ฮอสพิทั่ล) โรงพยาบาล
Hot spring (
ฮ็อท สปริ่ง) น้ำพุร้อน
Holiday (
ฮ้อลิเด่) วันหยุด
Holy (
โฮ๊หลี่) ศักดิ์สิทธิ
Information (อินฟอร์เม๊ฉั่น) เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
Intersection (
อินเทอเซ็คฉั่น) สี่แยก
Island (
ไอแล่นด์) เกาะ
Itinerary (
ไอทิ้นเนอราหรี่) ลำดับรายการท่องเที่ยว เดินทางว่าจะไปไหนบ้าง
Journey (
เจ๊อหนี่) การเดินทาง
KTV หรือ karaoke television คือคาราโอเกะนั่นเองครับ
Lake (
เล้ค) ทะเลสาบ
Landmark (
แล้นม่าร์ค) สถานที่สำคัญ จุดเด่นในบริเวณนั้น
Lighthouse (
ไล้ท์เฮ่าส์) ประภาคาร
Marble (ม้าเบิ่ล) หินอ่อน
Monument (
มอนนิ่วเม่นท์) อนุสาวรีย์
Mountain (
เม๊าเท่น) ภูเขา
Mausoleum (
มอสโซเหลี้ยม) สุสานขนาดใหญ่ มักจะเป็นสุสานฝังพวกพระราชา
Mosque (
ม้อสก์) มัสยิด
Movie theater
โรงหนัง
Museum (
มิวเสี้ยม) พิพิธภัณฑ์
National park (
แน้ฉั่นแน่ล พ่าร์ค) อุทยานแห่งชาติ
Old town (
โอล์ด ทาวน์) ย่านเมืองเก่า
Pagoda (
พ่าโก๊ด่า) เจดีย์พุทธ
Palace (
พ๊าเล่ส) พระราชวัง
Parliament (
พ๊าเลี่ยเม่นท์) รัฐสภา
Park (
พ่าร์ค) สวนสาธารณะ
Passenger (
พ่าสเซ็นเจ่อร์) ผู้โดยสาร
Painting (
เพ้นถิ่ง) ภาพวาด
Peak (
พี่ค) ยอดเขา
Pet (
เพ็ท) สัตว์เลี้ยง
Pier (
เพี้ยร์) ท่าเทียบเรือ
Province (
พร็อฟวิ่น) จังหวัด หรือ มณฑล
Port (
พอร์ท) ท่าเรือ
Post office (
โพสต์ ออฟฟิศ) ไปรษณีย์
Public restroom (
พับลิค เร้สต์หรู่ม) ห้องน้ำสาธารณะ
Place (
เพ้ลส) สถานที่
Plateau (
พลาโท้) ที่ราบสูง
Pyramid (
พี้ระมิ่ด) ปิรามิด
Red-light district (
เรดไลท์ ดิสทริค) ย่านที่มีการขายบริการทางเพศ
Rickshaw (
ริ๊คฉ่อ) สามล้อถีบ
River (
ริเว่อร์) แม่น้ำ
Road (
โร่ด) ถนน
Route (
รู่ท) เส้นทาง
Sidewalk (
ไซ้ด์ว่อล์ก) ทางเท้า
Scuba diving (
สกูบ่า ไดฟ์วิ่ง) ดำน้ำสกูบ้า ดำแบบใช้ถัง
Shopping mall (
ชอบปิ้ง มอลล์) ห้างสรรพสินค้า
Sidewalk
ทางเท้า บาธวิถี
Sightseeing (
ไซ๊ซีอิ่ง) ชมวิว เที่ยวทัศนาจร
Souvenir (
ซูเวเนียร์) ของที่ระลึก
Square (
สแควร์) จัตุรัส
Snorkel (
สนอร์คเขิ่ล) อุปกรณ์ดำน้ำแบบใช้ท่อหายใจ
Shrine (
ไชรน์) วิหาร สถานที่บูชาทางศาสนา
Stadium (
สเต้เดี่ยม) สนามกีฬา
Store (
สตอร์) ร้านค้า
Street (
สตรี่ท) ถนนใหญ่
Subway (
ซับเว่ย์) รถไฟใต้ดิน
Tram (
แทร่ม) รถราง หรือจะใช้ street car ก็ได้
Trail (
เทร่ล) ทางเดินเล็กๆ
Treasure (
เทร่สเช่อร์) สมบัติ
Theme park (
ธีม พ่ารค์) สวนสนุกที่สร้างขึ้นตามเรื่องราวใดเรื่องราวหนี่ง
Theater (
เทียเท่อ) โรงละคร
Tourist (
ทั้วหริสต์) นักท่องเที่ยว
Tourist information center (
ทั้วหริสต์ อินฟอรเม้ฉั่น เซ้นเตอร์) ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว
Tourism (
ทั้วริซึ่ม) การท่องเที่ยว
Tower (
ท้าวเว่อร์) หอคอย ตึกสูง
Town (
ทาวน์) เมืองเล็กๆ
Tour guide (
ทัวร์ ไกด์) ไกด์นำเที่ยว
Travel agency (
แทรฟเว่ล เอเจ็นซี่) บริษัทนำเที่ยว
Traffic light (
ทราฟฟิก ไลท์) ไฟจราจร
Trekking (
เทร็คขิ่ง) เดินไกลชมทิวทัศน์ภูเขา
Temple (
เท้มเพิ่ล) วิหาร วัดทางศาสนา
Tomb (
ทู่ม) หลุมศพ
Tube (
ทู่บ) ชื่อเล่นเรียกรถไฟใต้ดินในลอนดอน
University (
ยูนิเวอร์ซิตี้) มหาวิทยาลัย
Valley (
วัลลี่ย์) หุบเขา
Vineyard (
วินเยิ่ด) ไร่องุ่นที่ทำไวน์
Viewpoint (
วิวพ่อยต์) จุดชมวิว
Village (
วิลเล่จ) หมู่บ้าน
Waterfall (
วอเท่อร์ฟอล)น้ำตก
War (
วอร์) สงคราม
Zebra crossing (
ซีบร่า คร้อสซิ่ง) ทางม้าลาย
Zoo (
ซู) สวนสัตว์

กิจกรรมอื่นๆ
Skiing (สกีอิ้ง) เล่นสกี

White-water rafting (ไวท์ว้อเท่อร์ ราฟทิ้ง) ล่องแก่ง
Surfing (
เซิร์ฟฟิ้ง) เล่นกระดานโต้คลื่น
Scuba diving (
สคูบ้า ไดฟ์วิ่ง) ดำน้ำแบบใช้ถังอ็อกซิเจน
Windsurfing (
วินด์ เซิร์ฟฟิ้ง) เล่นวินเซิร์ฟ
Hiking (
ไฮ้ขิ่ง) เดินทางไกลด้วยเท้า
Bungee jumping (
บันจี่ จั๊ทพิ่ง) กระโดดบันจี้
Camping (
แคมป์พิ่ง) พักแรมกลางแจ้ง
Bird watching (
เบิร์ด ว็อทชิ่ง) ดูนก
Snorkeling (
สน็อกเคิ่ลลิ่ง) ดำน้ำแบบใช้ท่อหายใจ แต่ไม่มีถังอ็อกซิเจน
Canoeing (
แคนูอิ่ง) เล่นเรือแคนู
Mountain climbing (
เม้าทเท่น ไคล่มบิ่ง)ปีนเขา
Mountain biking (
เม้าทเท่น ไบค์ขิ่ง) ขี่จักรยานเสือภูเขา 

จอง-ค้นหาที่พัก Agoda 


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ cx]

 ใครที่คิดว่าเรื่องราว ข้อมูลการเดินทางที่เขียนที่นี่โอเค น่าสนใจ ฝาก share บอกต่อเพื่อนๆด้วยครับ ผมขออนุญาตไม่ตอบคำถามนะครับ เพราะเดินทางบ่อย คงมาตอบได้ไม่ทันใจ
 © สงวนลิขสิทธิ์ มารพิณ