วันศุกร์, กรกฎาคม 12, 2556

ขั้นตอนขึ้นเครื่องที่สนามบินทำยังไง


โดย มารพิณ

แวะเที่ยว  หน้ารวมข้อมูลเที่ยวเอง-backpack-แบกเป้

ขั้นตอนที่สนามบิน
ทุกสนามบินทั่วโลกไม่ว่าใหญ่หรือเล็กจะมีขั้นตอนที่คล้ายๆ กันเป็นมาตรฐานสากล อาจจะมีต่างกันนิดหน่อยเรื่องระดับการรักษาความปลอดภัย และขนาดของสนามบินว่าใหญ่เล็กแค่ไหน

เรามาว่ากันที่ผู้โดยสารขาออกก่อนครับ สำหรับขั้นตอนนี้ จะว่าไปแล้วก็ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ เพราะเราบินออกจากสนามบินสุวรรณภูมิที่อยู่ในเมืองไทย ยังไงๆ ก็ต้องมีคนไทย เจ้าหน้าที่ไทยให้ถามเสมอ

แต่ถ้าอยู่เมืองนอก แล้วจะขึ้นเครื่องกลับมา อย่างแรกเมื่อไปถึงสนามบินก็คือ ดูป้ายบอกชื่อเที่ยวบินต่างๆ ว่า ไฟลท์ที่เราไปนั้นมันมีดีเลย์หรือล่าช้ามั้ย สังเกตดูชื่อ Flight หรือเที่ยวบินในตั๋วของเรา หรือในเอกสารที่เอเยนต์ขายตั๋วให้เรามาจะมีชื่อไฟลท์อยู่ตรงไหนสักแห่ง เช่น TG666 อะไรแบบนี้

ในป้ายบอกเที่ยวบินจะมีสองส่วนคือ departures คือ ขาออก และ arrival คือ ขาเข้า ในกรณีนี้เราเป็นผู้โดยสารขาออก ดังนั้นเราดูที่ departure ครับ ตรงเที่ยวบินของเรานั้น มันจะมีบอกสามสี่อย่างว่า delay, check in, boarding และ cancelled
  • delayed คือช้า กว่ากำหนด
  • check in คือ ได้เวลาไปที่เคาน์เตอร์เช็คอินแล้ว
  • boarding คือกำลังจะขึ้นเครื่อง ถ้ายังไม่ได้เช็คอินอีก หรือไปที่ gate ต้องเร่งหน่อย เดี๋ยวตกเครื่อง
  • cancelled เที่ยวบินยกเลิกเรียบร้อยไปแล้วครับ จะด้วยสาเหตุใดก็ตาม


ถ้าใครมีปัญหา ไม่เห็นมีเที่ยวบิน หรือไฟลท์ที่เราจะไปโผล่ให้เห็นบนจอ  หรือดูจากป้าย หรือตารางบอกเที่ยวบินที่ฉายบนจอทีวีแล้วไม่เข้าใจ ให้มองหาเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ (Information) แล้วถามว่า

Is there any delay on flight ….?
 ( อิส แดร์ เอนี้ ดีเลย์ ออน ไฟ่ลท์ ...............)
ไฟลท์...........มีดีเลย์มั้ย ตรงช่องว่างก็ใส่ชื่อไฟลท์ของเราลงไปครับ

ถ้ารู้เวลาเช็คอิน รวมทั้งรู้ว่าเที่ยวบินของเราดีเลย์หรือตรงเวลาแล้ว เราต้องมองหาว่า เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบิน และเที่ยวบินที่เราจะไปมันอยู่ตรงส่วนไหนของสนามบิน

Where is the check in desk for flight TG666. 
(แวร์ อิส เดอะ เช็คอิน เดสข์ ฟอร์ ไฟ่ลท์ ทีจี ซิกส์ซิกซ์ซิกซ์
เคาน์เตอร์เช็คอินของเที่ยวบิน TG666 อยู่ที่ไหน

Where is the check in desk for Thai Airway.
 (แวร์ อิส เดอะ เช็ค อิน เดสค์ ฟอร์ ไทย แอร์เวย์)
เคาน์เตอร์เช็คอินของการบินไทยอยู่ที่ไหน

ถ้าเป็นสายการบินอื่นก็เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนเที่ยวบินกันในประโยคข้างบนกันเอาเองนะครับ 

Which terminal? 
(วิช เท้อร์มินั่ล
อยู่อาคารไหน 

ที่ถามต่อแบบนี้แสดงว่า ถ้าหายังไงก็ไม่เจอแสดงว่าเราอาจมาผิดอาคาร สนามบินขนาดใหญ่มักมีหลายอาคาร ต้องถามดูก่อนครับ (ในบางกรณีคุณอาจมาผิดสนามบินก็ได้ เมืองใหญ่ๆ บางเมืองมีสนามบินสองแห่งเพราะผู้โดยสารขึ้นลงมากจนแห่งเดียวรับไม่ไหว เช่น ที่โตเกียว จะมีทั้งที่ ฮาเนดะและนาริตะ  )

มาถึงตอนนี้เราก็เข้าสู่ขั้นตอนของผู้โดยสารขาออกกันแล้วครับ มีดังต่อไปนี้ บางสนามบินอาจมีขั้นตอนสลับเปลี่ยนกันบ้างนิดหน่อย เช่น ผ่านด่านรักษาความปลอดภัย ก่อนผ่านด่านตรวจผู้โดยสารขาออก เป็นต้น ลองประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์ดูนะครับ

สรุปขั้นตอนของผู้โดยสารขาออก

  1. ยื่นตั๋วเช็คอินที่เคาน์เตอร์สายการบิน
  2. ผ่านด่าน ประทับตราพาสปอร์ต
  3. ผ่านด่านตรวจรักษาความปลอดภัย
  4. รอขึ้นเครื่องตามประตูทางออกที่ระบุ
  5. ขึ้นเครื่อง
ศัพท์สำนวนสนามบินและเครื่องบิน
Airport (แอร์พอร์ต) สนามบิน
Airport tax (แอร์พอร์ต แท็กซ์) ค่าธรรมเนียมใช้สนามบิน (บางสนามบินไม่เก็บ)
Arrival (อไร๊วั่ล) ขาเข้า
Baggage (แบ็กกิ่จ) กระเป๋าสัมภาระ
Exit (เอ็กซิ่ท) ทางออก
Flight (ไฟ่ลท์) เที่ยวบิน
Gate (เก่ท) ประตู ขึ้นเครื่อง
Immigration (อิมมิเกร๊ฉั่น) ด่านตรวจคนเข้าเมือง
Immigration officer (อิมมิเกร๊ฉั่น อ๊อฟฟิ่สเส่อร์) เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
Luggage (ลั๊กกิ่จ) กระเป๋าสัมภาระ
Money exchange counter (มั๊นหนี่ อิ๊กสเชนจ์ เคาเท่อร์) เคาน์เตอร์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
Scales (สเก่ล) ที่ชั่งน้ำหนัก
Security (ซีคเคี้ยวริ่ตี่) การรักษาความปลอดภัย
Security officer (ซีคเคี้ยวริ่ตี่ อ๊อฟฟิ่สเส่อร์) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
Passenger (พ้าสเซ็นเจ่อร์) ผู้โดยสาร
Ticket (ทิ๊กเข่ท) ตั๋ว
X-ray machine (เอ็กซ์เรย์ มะชี้น) เครื่องเอ็กซเรย์

จอง-ค้นหาที่พัก Agoda 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ cx]

 ใครที่คิดว่าเรื่องราว ข้อมูลการเดินทางที่เขียนที่นี่โอเค น่าสนใจ ฝาก share บอกต่อเพื่อนๆด้วยครับ ผมขออนุญาตไม่ตอบคำถามนะครับ เพราะเดินทางบ่อย คงมาตอบได้ไม่ทันใจ
 © สงวนลิขสิทธิ์ มารพิณ