วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 07, 2554

วันอาสาฬหบูชา ภาษาอังกฤษเรียกว่าวันอะไร


โดย มารพิณ
 www.facebook.com/marnpinbookวันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในไทย  โดยยึดตาม วันอาสาฬหปุรณมีดิถี หรือวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ (อาสาฬหบูชา ย่อมาจาก "อาสาฬหปูรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ")  ใน  ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ  ที่พระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก(ปฐมเทศนา) คือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แก่ปัญจวัคคีย์  และวันนั้นมีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์
คำนี้  อธิบายความได้ยากมากครับ  เพราะไม่มีวันเทียบเคียงในภาษาฝรั่ง และอีกอย่างที่ทำให้เรื่องนี้ยากก็คือ ชาวพุทธในประเทศอื่น เขาไม่้ได้ฉลองวันนี้เป็นวันพระใหญ่ หรือเป็นวันสำคัญอะไรขึ้นมากว่าปกติ ก็เลยทำให้ไม่มีคำเทียบเคียงอีกเหมือนกัน

ดังนั้น ที่นิยมใช้ก็คือ ทับเสียงภาษาไทยไปเลย คือ  Asarnha Bucha Day
(สังเกตุ นิดนึง การใช้ ตัว b  หรือ บอ ใบไม้  ใน bucha  เป็นการออกเสียงแบบไทย  ถ้าเป็นฝรั่งที่คุ้นกับอินเดีย หรือทางอินเดีย เขาจะสะกดเป็นตัว p  หรือ  ปอ ปลา  เช่น Asalha Puja   หรือ  Asanha Puja  ครับ)

นอกจากนี้ ก็มีการเรียกโดยบออกว่าเป็นวันก่อนวันเข้าพรรษา ก็คือ  the day before the Buddhist Lent  แต่อย่างไรก็ตามการเรียกแบบนี้ก็ไม่ค่อยนิยมใช้กันเท่าไหร่

ใครยังไม่ได้ดูเรื่องวันเข้าพรรษาอย่าลืมไปแวะดูลิงก์ ก่อนหน้านี้ครับ


วันเข้าพรรษา ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร
http://feelthai.blogspot.com/2011/07/blog-post.html

รวมลิงก์หนังสือมารพิณ
 ผมขออนุญาตไม่ตอบคำถามภาษาอังกฤา หรือแก้ปัญหาการบ้านภาษาอังกฤษนะครับ
 © สงวนลิขสิทธิ์ มารพิณ (English for learners - blog)