วันจันทร์, สิงหาคม 13, 2555

ตารางค่ารถ ข้อมูลค่าตั๋วรถทัวร์โดยสารระหว่างจังหวัดในภาคเหนือและภาคกลาง 2555

ข้อมูลในตารางค่ารถทัวร์ที่เห็นคือค่าตั๋วของการเดินทางจากเมืองนึงไปอีกเมืองนึงในจังหวัดภาคกลางและภาคเหนือ   โดยอัตราค่าเดินทางนี้อัพเดตเมื่อ 15 พฤษภาคม 2555  โดยกรมการขนส่งทางบก

ใครที่อยากทราบค่ารถ ค่าเดินทางในจังหวัดต่างๆ  ก็ดูในช่องข้อมูลด้านล่างได้เลยครับ   แต่ถ้าใครอยากทราบราคาตั๋ว ราคาค่ารถจากกรุงเทพไปจังหวัดต่างๆ  ในภาคเหนือและภาคกลาง  ให้ไปดูที่ลิงก์ http://feelthai.blogspot.com/2012/08/2555_13.html นี้ครับ


ค่าตั๋วโดยสาร
ระยะ ค่าโดยสารและค่าธรรมเนียม
สายที่ ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ ทาง ม.1(ก) ม.1(ข)พ ม.1(ข) ม.2 ม.2(จ) ม.3
คือรถพัดลม


(กม.) ม.4(ก)
รถ VIP  แบบ 24 หรือวีไอพี 32 ที่นั่ง
ม.4(ข)พ
รถ ป.1พิเศษ ชั้นเดียวหรือสองชั้น 
ม.4(ข)
รถ ป.1 ชั้นเดียวหรือสองชั้น 
ม.4(ค)
รถปรับอากาศชั้นสอง
(รถตู้)
101 ค่าตั๋วโดยสารจากพระนครศรีอยุธยา - อ่างทอง (ผ่าน อ.ป่าโมก) 33
18
102 ค่าตั๋วโดยสารจากสระบุรี - ปราจีนบุรี 90


66 59 47
103 ค่าตั๋วโดยสารลำปาง - ลี้ 85
45

ช่วงลำปาง - เสริมงาม (สองแถว) 36
20
104 ค่าตั๋วโดยสารสระบุรี - ลพบุรี 45


35 32 25

ช่วงลพบุรี - พระพุทธบาท 18


14 13
105 ค่าตั๋วโดยสารลพบุรี - สิงห์บุรี 32
17
106 ค่าตั๋วโดยสารลพบุรี - ตาคลี 103
53
107 ค่าตั๋วโดยสารแพร่ - เถิน 141
71

ช่วงเถิน - บ.ป่าป๋วย (สองแถว) 36
20

ช่วงเถิน - บ.ป่าสัก (สองแถว) 42
23

ช่วงเถิน - บ.สองแคว (สองแถว) 46
26

ช่วงเถิน - บ.ป่าคา (สองแถว) 50
28
108 ค่าตั๋วโดยสารลพบุรี - นครราชสีมา 193


133 120
109 ค่าตั๋วโดยสารลพบุรี - เพชรบูรณ์ 238
114
110 ค่าตั๋วโดยสารชัยนาท - สิงห์บุรี 55
30
111 ค่าตั๋วโดยสารอุทัยธานี - ตาคลี 62
33

ช่วงชัยนาท - ตาคลี 25
14

ช่วงอุทัยธานี - วัดสิงห์ (สองแถว) 13
8
112 ค่าตั๋วโดยสารนครสวรรค์ - ชัยนาท (ผ่าน อ.มโนรมย์) 63
34
113 ค่าตั๋วโดยสารเชียงใหม่ - พะเยา - น่าน 348

311 242


ช่วงเชียงใหม่ - เชียงม่วน 283

256 199

114 ค่าตั๋วโดยสารนครสวรรค์ - กำแพงเพชร 121


87 78 62
115 ค่าตั๋วโดยสารนครสวรรค์ - ตาก 183


126 115
116 ค่าตั๋วโดยสารนครสวรรค์ - เขื่อนภูมิพล 245
117
117 ค่าตั๋วโดยสารนครสวรรค์ - ลำปาง 373


239
118 ค่าตั๋วโดยสารนครสวรรค์ - เชียงใหม่ (ก) (ผ่าน ลำปาง) 475

385 300

119 ค่าตั๋วโดยสารนครสวรรค์ - คลองขลุง 81


60 53
120 ค่าตั๋วโดยสารนครสวรรค์ - พรานกระต่าย 148
74
121 ค่าตั๋วโดยสารนครสวรรค์ - นครราชสีมา (ผ่านชัยนาท) 384


315 245
122 ค่าตั๋วโดยสารอ่างทอง - มหาราช 18
10
123 ค่าตั๋วโดยสารอ่างทอง - บ้านหันสัง 16
9
124 ค่าตั๋วโดยสารตาก - เถิน 90
47
128 ค่าตั๋วโดยสารพิษณุโลก - แม่สอด - บ้านริมเมย 245


172 157

ช่วงพิษณุโลก - ตาก 138


97 90 69

ช่วงตาก - แม่สอด (รถตู้) 100
58
129 ค่าตั๋วโดยสารตาก - อุตรดิตถ์ 186


129 116

ช่วงสุโขทัย - บ้านด่านลานหอย - ทุ่งเสลี่ยม 68
36
130 ค่าตั๋วโดยสารกำแพงเพชร - สุโขทัย - อุตรดิตถ์ 188


129


ช่วงสุโขทัย - อุตรดิตถ์ 106
55

ช่วงกำแพงเพชร - สุโขทัย 82
43
131 ค่าตั๋วโดยสารสุโขทัย - พิษณุโลก 58


43

132 ค่าตั๋วโดยสารพิษณุโลก - เชียงใหม่ (ผ่านลำปาง) 405

331 258

ช่วงเถิน - ลี้ (ตู้และหรือสองแถว) 54


29
133 ค่าตั๋วโดยสารพิษณุโลก - ลำปาง 328
152
134 ค่าตั๋วโดยสารพิษณุโลก - อุตรดิตถ์ (ผ่าน อ.ศรีสัชนาลัย) 164

146 113

135 ค่าตั๋วโดยสารพิษณุโลก - แพร่ (ผ่าน อ.ศรีสัชนาลัย) 243


162

136 ค่าตั๋วโดยสารพิษณุโลก - เพชรบูรณ์ 169


118
84
137 ค่าตั๋วโดยสารพิษณุโลก - หล่มสัก 135


95
68
138 ค่าตั๋วโดยสารหล่มสัก - พัทยา - ระยอง 580
542 464ช่วงหล่มสัก - พัทยา 508
477 409ช่วงหล่มสัก - ชลบุรี - ระยอง 578
540 463ช่วงหล่มสัก - ลพบุรี 282

238 185


ช่วงเพชรบูรณ์ - สระบุรี 241

207 161


ช่วงเพชรบูรณ์ - ลำนารายณ์ 151

135 105


ช่วงเพชรบูรณ์ - ลพบุรี 238

205 160


ช่วงศรีเทพ - ลพบุรี 114

104 81


ช่วงศรีเทพ - สระบุรี 117

108 84

139 ค่าตั๋วโดยสารตะพานหิน - วิเชียรบุรี 164
81
140 ค่าตั๋วโดยสารตะพานหิน - หล่มสัก 146


102
73
142 ค่าตั๋วโดยสารแพร่ - สุโขทัย 185
91
143 ค่าตั๋วโดยสารเด่นชัย - เฉลิมพระเกียรติ (บ้านห้วยโก๋น) 281


189 172

ช่วงเด่นชัย - น่าน 146
75
144 ค่าตั๋วโดยสารเด่นชัย - เชียงราย 270


178 162
146 ค่าตั๋วโดยสารลำปาง - พะเยา - เชียงราย 234

202 157
112
148 ค่าตั๋วโดยสารเชียงใหม่ - เชียงราย (ผ่าน อ.งาว) 337
156
149 ค่าตั๋วโดยสารเชียงใหม่ - แม่สาย (ผ่าน อ.งาว) 399
182

ช่วงลำปาง - แม่สาย 296
138
150 ค่าตั๋วโดยสารเชียงใหม่ - สามเหลี่ยมทองคำ (ผ่าน อ.งาว) 398

333 259

151 ค่าตั๋วโดยสารปาย - บ้านวัดจันทร์ 53
32
152 ค่าตั๋วโดยสารลำปาง - เชียงใหม่ (ผ่านลำพูน) 103


78 70 53
155 ค่าตั๋วโดยสารพิษณุโลก - เชียงใหม่ (ข) 431


273


ช่วงสุโขทัย - เชียงใหม่ 373


239

156 ค่าตั๋วโดยสารหินกอง - นครหลวง 33
18
157 ค่าตั๋วโดยสารสิงห์บุรี - อุทัยธานี 84
44
158 ค่าตั๋วโดยสารนครสวรรค์ - ตาคลี (ข) 68
36
159 ค่าตั๋วโดยสารลพบุรี - อ่างทอง (ข) (สายเอเซีย) 65
35
161 ค่าตั๋วโดยสารสระบุรี - บำเหน็จณรงค์ 173


120 109

ช่วงสระบุรี - ลำนารายณ์ 90


66 59
162 ค่าตั๋วโดยสารสระบุรี - หล่มสัก (ข) 285
134
163 ค่าตั๋วโดยสารเพชรบูรณ์ - พิจิตร 137
69
164 ค่าตั๋วโดยสารพิจิตร - พิษณุโลก (ผ่าน อ.วังทอง) 75
40
165 ค่าตั๋วโดยสารอ่างทอง - ตาคลี 101
52

ช่วงอ่างทอง - อินทร์บุรี 61
33

ช่วงสิงห์บุรี - อินทร์บุรี 41
11

166 ค่าตั๋วโดยสารเชียงใหม่-สามเหลี่ยมทองคำ(มีเงื่อนไขฤดูฝน) 265

241 188

ช่วงเชียงใหม่ - เชียงราย 194 288
185 144

ช่วงเชียงใหม่ - เวียงป่าเป้า 103


84
167 ค่าตั๋วโดยสารลำปาง - เชียงราย (ผ่าน อ.วังเหนือ) 230
113

ช่วงลำปาง - เวียงป่าเป้า 139
71
168 ค่าตั๋วโดยสารนครสวรรค์ - แม่สอด 283
139
169 ค่าตั๋วโดยสารเชียงใหม่ - ทุ่งช้าง 427 560
360ช่วงเชียงใหม่ - น่านค่ารถ 338 451
290 225


ช่วงเชียงใหม่ - แพร่ 216 302
194 151

ช่วงลำปาง - แพร่ 113 174
112 87 78
170 ค่าตั๋วโดยสารเชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน 359

346 269 248 192

ช่วงเชียงใหม่ - แม่สะเรียง 191133
171 ค่าตั๋วโดยสารพิษณุโลก - ทุ่งเสลี่ยม 133
67

ช่วงสวรรคโลก - บ้านท่าวิเศษ (สองแถว) 40
23
173 ค่าตั๋วโดยสารพิษณุโลก - เขาทราย 97
51
174 ค่าตั๋วโดยสารศรีสำโรง - เถิน (ธรรมดาและสองแถว) 119
61

ช่วงศรีสำโรง - บ้านกลางดง 44
33

ช่วงสวรรคโลก - บ้านวัดโบสถ์ (สองแถว) 35
19

ช่วงเถิน - บ้านแม่เสลี่ยมหวาน (สองแถว) 29
16

ช่วงเถิน - บ้านห้วยริน (สองแถว) 25
14
175 ค่าตั๋วโดยสารเชียงใหม่ - ขอนแก่น (ผ่านตาก,พิษณุโลก) 774 949
610 475

176 ค่าตั๋วโดยสารวิหารแดง - ชะอม 17
9
177 ค่าตั๋วโดยสารอ่างทอง - ท่าช้าง - แสวงหา (ธรรมดาและสองแถว) 33
18

ช่วงอ่างทอง - ท่าช้าง 25
14

ช่วงโพธิ์ทอง - ท่าช้าง 15
8
179 ค่าตั๋วโดยสารสรรคบุรี - ชัณสูตร 37
20
181 ค่าตั๋วโดยสารเชียงใหม่ - ลำพูน (ก) 27


21
15
182 ค่าตั๋วโดยสารเชียงใหม่ - ลำพูน (ข) 27


21
15
185 ค่าตั๋วโดยสารกำแพงเพชร - พิจิตร (สองแถว) 96


70
50

ช่วงกำแพงเพชร - บ้านดงกระทิง - ลานกระบือ (บัส/สองแถว) 78
41

ช่วงกำแพงเพชร - บ้านวังพิกุล - บ้านหนองละมั่งทอง (สองแถว) 61
33

ช่วงกำแพงเพชร - บ้านโพธิ์สวัสดิ์ (สองแถว) 15
8

ช่วงกำแพงเพชร-บ้านหนองโสน (สองแถว) 27
15
186 ค่าตั๋วโดยสารสุโขทัย - ศรีนคร - อุตรดิตถ์ 96
50
187 ค่าตั๋วโดยสารพิษณุโลก - ชาติตระการ - อุตรดิตถ์ 229


157
112

ช่วงพิษณุโลก - ชาติตระการ 134


95
68

ช่วงพิษณุโลก - นครไทย 99
52

ช่วงพิษณุโลก - บ้านชัยนาม (สองแถว) 22
12
188 ค่าตั๋วโดยสารปทุมธานี - บางเลน 43
23

ช่วงปทุมธานี - ประตูน้ำสิงหนาท (บัส/สองแถว) 23
13
189 ค่าตั๋วโดยสารพิจิตร - บ้านโคกสลุดต - บางกระทุ่ม 32
18
190 ค่าตั๋วโดยสารวิเชียรบุรี - ท่าตะโก (บัส/สองแถว) 97
53
191 ค่าตั๋วโดยสารอุทัยธานี - โกรกพระ (บัส/สองแถว) 22
12
192 ค่าตั๋วโดยสารนครสวรรค์ - อุทัยธานี (ข) 47
26
193 ค่าตั๋วโดยสารกำแพงเพชร - พิษณุโลก 115


83
59

ช่วงบางระกำ - บ้านรุ้งทอง (สองแถว) 18
10

ช่วงบางระกำ - บ้านทุ่งอ้ายโห้ (สองแถว) 24
14

ช่วงบางระกำ - บ้านบึงกอก (สองแถว) 15
8

ช่วงบางระกำ - บ้านหนองตะเคียน (สองแถว) 21
12

ช่วงบางระกำ - บ้านบึงทับแรด (สองแถว) 33
19

ช่วงบางระกำ - บ้านดงอีบุก (สองแถว) 49
28
194 ค่าตั๋วโดยสารนครสวรรค์ - พิจิตร 114


81
58
195 ค่าตั๋วโดยสารเวียงป่าเป้า - พร้าว (บัส/สองแถว) 57
31
196 ค่าตั๋วโดยสารแพร่ - อ.ปง (บัส/สองแถว) 152


106 98

ช่วงแพร่ - บ้านนาหลวง (สองแถว) 105
54

ช่วงแพร่ - บ้านป่าแดง (สองแถว) 54
29

ช่วงแพร่ - บ้านดอนแก้ว (สองแถว) 86
45

ช่วงแพร่ - บ้านดอนชัย (สองแถว) 87
46

ช่วงแพร่ - บ้านแม่เต้น (สองแถว) 91
48

ช่วงแพร่ - เชียงม่วน (สองแถว) 108
56
197 ค่าตั๋วโดยสารพะเยา - น่าน 188

173 134


ช่วงพะเยา - ปง 79
42
198 ค่าตั๋วโดยสารเชียงใหม่ - พะเยา (มีเงื่อนไขฤดูฝน) 160 249 160 125
199 ค่าตั๋วโดยสารลาดยาว - สว่างอารมรณ์ 22
12
200 ค่าตั๋วโดยสารพระพุทธบาท - อ่างทอง 58
31
201 ค่าตั๋วโดยสารพระนครศรีอยุธยา - นครราชสีมา 215


146 132
202 ค่าตั๋วโดยสารมวกเหล็ก - ปากช่อง 29
16
324 ค่าตั๋วโดยสารอ่างทอง - วัดพิกุลทอง (บัส/สองแถว) 32
18

ช่วงอ่างทอง - วัดไชโย (บัส/สองแถว) 18
10
326 ค่าตั๋วโดยสารวิเศษชัยชาญ - ผักไห่ 18
10
338 ค่าตั๋วโดยสารรังสิต - โรงเรียนเชียงรากน้อย 24


18 17 13
341 ค่าตั๋วโดยสารสระบุรี - จันทบุรี 339


218


ช่วงสระบุรี - กบินทร์บุรี 124


88 80
345 ค่าตั๋วโดยสารปทุมธานี - อ.บางซ้าย 65
35
349 ค่าตั๋วโดยสารรังสิต - เสนา 64


48 43
357 ช่วงไพศาลี - หนองม่วง (บัส/สองแถว) 53
29

ช่วงไพศาลี - บ้านตะคร้อ (บัส/สองแถว) 22
12
358 ค่ารถสระบุรี - พระนครศรีอยุธยา 67


50 45
368 ค่ารถรังสิต - พระนครศรีอยุธยา (รถตู้) 44
24
601 ค่ารถลพบุรี - วังม่วง (บัส/สองแถว) 68
36
602 ค่ารถแม่สอด - แม่สะเรียง (บัส/สองแถว) 221
107

ช่วงแม่สอด - บ้านวังผา (สองแถว) 26
15

ช่วงแม่สอด - บ้านแม่ระมาด (สองแถว) 38
21

ช่วงแม่สอด - บ้านแม่หละ (สองแถว) 76
41

ช่วงแม่สอด - บ้านแม่ละมาดน้อย (สองแถว) 42
23

ช่วงแม่สอด - บ้านห้วยปูลิง (สองแถว) 52
29

ช่วงแม่สอด - บ้านแม่สลิด (สองแถว) 120
61

ช่วงแม่สอด - บ้านแม่เมย (สองแถว) 145
73

ช่วงแม่สอด - บ้านแม่ระเมิง (สองแถว) 151
75

ช่วงแม่สอด - บ้านเรกะติ (สองแถว) 107
56

ช่วงแม่สอด - บ้านหนองบัว (สองแถว) 114
59

ช่วงแม่สอด - บ้านแม่ลอ (สองแถว) 149
75

ช่วงแม่สอด - บ้านแม่อุสุ (สองแถว) 97
51

ช่วงแม่สอด - อ.ท่าสองยาง (สองแถว) 86
45
603 ค่ารถพระพุทธบาท-วังม่วง-ลำนารายณ์ (บัส/สองแถว) 104
54

ช่วงพระพุทธบาท - วังม่วง (บัส/สองแถว) 57
31
604 ค่ารถชัยนาท - หูช้าง 90
47
605 ค่ารถวงกลมชัยนาท - สิงห์บุรี 59
32

ช่วงสรรคบุรี - สิงห์บุรี 38
21
606 ค่ารถสากเหล็ก - วังโป่ง (บัส/สองแถว) 58
33

ช่วงสากเหล็ก - บ้านชมพู (สองแถว) 37
20
607 ค่ารถลพบุรี - บางปะหัน - พระนครศรีอยุธยา 66
35
608 นครสวรรค์ - ลานกระบือ 132
67
609 สวรรคโลก - บ้านดารา 45
25

ช่วงสวรรคโลก - ศรีนคร 16
9

ช่วงสวรรคโลก-บ้านนครเดิฐ 34
20

ช่วงสวรรคโลก - บ้านวังแร่ 16
9
610 ค่ารถพิษณุโลก - ด่านซ้าย 145
73
611 ค่ารถเชียงราย - น่าน (ผ่าน อ.เทิง) 271


181
129
612 ค่ารถเชียงใหม่ - ปาย - แม่ฮ่องสอน (ผ่านปาย) 250


193 178 138

ช่วงเชียงใหม่ - ปาย 137


109 101

613 ค่ารถพิษณุโลก - น่าน - ทุ่งช้าง 395

329 256


พิษณุโลก - น่าน 306

263 204


ช่วงพิษณุโลก - แพร่ 184

164 127


ช่วงพิษณุโลก - อุตรดิตถ์ 107

99 77

614 ค่ารถลำปาง - แพร่ 108


78 71
615 ค่ารถนครสวรรค์ - พิษณุโลก (ผ่าน บ.ปลวกสูง) 131


92

616 ค่ารถนครสวรรค์ - เพชรบูรณ์ 203


139

617 ค่ารถนครสวรรค์ - พิจิตร (ข) 114


81
58

ช่วงพิจิตร - บ้านหนองโสน 50
27
618 ค่ารถพิจิตร - พิษณุโลก (ข) (ผ่าน อ.สามง่าม) 67
36

ช่วงพิจิตร - หนองหลุม (สองแถว) 36
20
619 ค่ารถเชียงใหม่ - แม่สาย 256 364
234 182
620 ค่ารถเชียงราย - ปง 142
71

ช่วงเชียงราย - เชียงคำ 91


67
48
621 ค่ารถเชียงราย - พะเยา 93
49
622 ค่ารถพิษณุโลก - แม่สาย 539

432 336


ช่วงพิษณุโลก - เชียงราย 477

385 300


ช่วงพิษณุโลก - วัดโบสถ์ - แม่สาย 492

398 309

623 ค่ารถพิษณุโลก - เชียงใหม่ (ค) 352


232
166
624 ค่ารถนครสวรรค์ - หนองฉาง 52
28

ช่วงนครสวรรค์ - โกรกพระ 18
10
625 ค่ารถเชียงใหม่ - ลี้ 138
69

ช่วงลำพูน - ลี้ (สองแถว) 105
54
626 ค่ารถนครสวรรค์ - ขาณุวรลักษบุรี 80
42
627 ค่ารถนครสวรรค์ - ตะพานหิน 86
45
628 ค่ารถสิงห์บุรี - ค่ายบางระจัน - แสวงหา 28
15


629 ค่ารถบางมูลนาก - บึงสามพัน (บัส/สองแถว) 88
48

ช่วงบางมูลนาก - บ้านตลิ่งชัน 40
22

ช่วงบางมูลนาก - บ้านดงขุย 54
29

ช่วงตลิ่งชัน - บ้านดงขุย 14
8
630 ค่ารถเพชรบูรณ์ - ลำนารายณ์ 172
85

ช่วงเพชรบูรณ์ - วิเชียรบุรี 103
53

ช่วงเพชรบูรณ์ - บ้านซับบอน 82
43

ช่วงวิเชียรบุรี - ลำนารายณ์ 69
37
631 ค่ารถวิเชียรบุรี - บ้านหนองม่วง (บัส/สองแถว) 92
48

ช่วงบ้านกลาง - บ้านหนองม่วง (สองแถว) 56
30

ช่วงบ้านกลาง - บ้านโคกเจริญ (สองแถว) 29
16

ช่วงบ้านกลาง - บ้านสระเพลง (สองแถว) 24
13

ช่วงบ้านกลาง - บ้านชนแดน (สองแถว) 21
12

ช่วงบ้านกลาง - บ้านยางราก (สองแถว) 15
8

ช่วงบ้านกลาง - บ้านวังกำแพง (สองแถว) 12
8

ช่วงบ้านกลาง - บ้านร่องหอย (สองแถว) 7
8

ช่วงบ้านกลาง - บ้านหนองบัว (สองแถว) 22
12

ช่วงบ้านกลาง - บ้านเนินถาวร (สองแถว) 24
13

ช่วงบ้านกลาง - บ้านนาตะกรุด (สองแถว) 20
11

ช่วงบ้านกลาง - บ้านนาน้ำโครม (สองแถว) 15
8

ช่วงบ้านกลาง - บ้านบึงนาจาน (สองแถว) 9
8
632 ค่ารถนครสวรรค์ - ซับสมอทอด (บึงสามพัน) 116
59

ช่วงนครสวรรค์ - ท่าตะโก 50
27
633 ค่ารถเชียงใหม่ - ขอนแก่น (ข) (ผ่าน อ.เด่นชัย) 683

549 427

634 ค่ารถพิษณุโลก - พิชัย - อุตรดิตถ์ 122
62
635 ค่ารถเชียงใหม่ - นครราชสีมา 762
710 608 473

636 ค่ารถเชียงใหม่ - อุดรธานี 712 888 666 571 444

637 ค่ารถเชียงราย - ขอนแก่น 761

601 468

638 ค่ารถแม่สอด - แหลมงอบ 943
874
ช่วงพิษณุโลก - แหลมงอบ 767
706
ช่วงแม่สอด - ระยอง 743
697
ช่วงแม่สอด - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 7 - พัทยา 645
611
ช่วงพิษณุโลก - ระยอง 567
529639 ค่ารถบ้านท่าตอน - บ้านแม่สลอง 46
26

บ้านท่าตอน - บ้านกิ่วสะไต 33
19
640 ค่ารถวิเชียรบุรี - ลำนารายณ์ 60
32

วิเชียรบุรี - ศรีเทพ 31
17
641 ค่ารถลพบุรี - บ้านแพรก - อ่างทอง 45


35 32
642 ค่ารถกำแพงเพชร - วังเจ้า - ตาก 68
36
643 ค่ารถพะเยา - ป่าแดด 46
25
644 ค่ารถพิษณุโลก - อุดรธานี 372

306 238


ช่วงพิษณุโลก - เลย 228


154

646 ค่ารถนนทบุรี - เสนา 64


48
34
647 ค่ารถนครสวรรค์ - บ้านตาขีด - ขาณุวรลักษบุรี 60
32
648 ช่วงสิงห์บุรี - แสวงหา (บัส/สองแถว) 28
15

ช่วงสิงห์บุรี - บ้านกระทุ่มลาย (บัส/สองแถว) 28
15
649 ค่ารถตาคลี - บ้านหนองโพ 38
21
650 ค่ารถตะพานหิน - บ้านวังกระดาษ 53
29

ช่วงทับคล้อ - บ้านวังกระดาษ 36
20
651 ค่ารถนครราชสีมา - แม่สาย 902
825 707 550

652 ค่ารถท่าตะโก - ซับสมอทอด 79
42
653 ค่ารถลพบุรี - สุพรรณบุรี 119
62
654 ค่ารถสากเหล็ก - วังทรายพูน - วังโป่ง 54
29

ช่วงสากเหล็ก-วังทรายพูน-บ้านวังยาง (สองแถว) 39
22

ช่วงสากเหล็ก-วังทรายพูน-บ้านวังขวัญ (สองแถว) 34
19

655 ค่ารถลพบุรี - บ้านช่องแค 59
32

ลพบุรี - บ้านหมี่ 33
18
656 ค่ารถพิษณุโลก - ลานกระบือ - ตาก 154
77
657 ค่ารถนครสวรรค์ - สุโขทัย 203


139 125
658 ค่ารถเชียงใหม่ - บ้านธิ (บัส/สองแถว) 25
14
659 ค่ารถเชียงใหม่ - ระยอง 990

781 605

เชียงใหม่ - ระยอง (มอเตอร์เวย์) 922
851
เชียงใหม่ - ตาก - ระยอง (มอเตอร์เวย์) 915
836
เชียงใหม่ - ตาก - พัทยา (มอเตอร์เวย์) 841
771660 ค่ารถระยอง - แม่สาย 1130

880ช่วงระยอง - นครสวรรค์ - เชียงราย 1000
911
ช่วงระยอง - ตาก - เชียงราย 1046
951
ช่วงระยองพิษณุโลก - น่าน 876
811
ช่วงระยอง - เชียงราย 1068


648

661 ค่ารถเชียงราย - นครพนม 1044
949 814 633
662 ค่ารถพิษณุโลก - เชียงราย (ข) 430

351 273

663 ค่ารถนครสวรรค์ - เชียงราย 561

450 350
250
665 ค่ารถนครสวรรค์ - สลกบาตร - ลานกระบือ 159
79

ช่วงนครสวรรค์ - บ.ทรายทองวัฒนา 99
52

ช่วงนครสวรรค์ - บ.ถาวรวัฒนาใต้ 93
49

ช่วงนครสวรรค์ - บึงสามัคคี 79
42
666 ค่ารถเชียงใหม่ - ฮอด - ทุ่งหัวช้าง 179
88
667 ค่ารถอินทร์บุรี - ช่องแค 24
13
668 ค่ารถพิษณุโลก - กงไกรลาศ 37
20
671 ค่ารถเชียงใหม่ - เชียงของ 337

297 231


ช่วงเชียงใหม่ - เทิง 265

241 188

672 ค่ารถแม่สาย - แม่สอด 649

540 420
673 ค่ารถผักไห่ - ป่าโมก 14
8
674 ค่ารถสุโขทัย - บางระกำ - พิษณุโลก 80
42
675 ค่ารถเชียงราย - ฝาง 124


92


ช่วงฝาง - แม่สรวย (บัส/สองแถว) 74
41

ช่วงฝาง - บ้านยางแดง (บัส/สองแถว) 46
26
676 ค่ารถแม่สาย - ฝาง 121


88

677 ค่ารถเชียงราย - บ้านผาตั้ง 167
86
678 ค่ารถลาดยาว - บ้านเขาชนกัน - ลานสัก 94
52

ช่วงลาดยาว - บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ - บ.เขาแม่กระทู้ 33
19

ช่วงลาดยาว - บ้านวังซ่าน - บ.แม่ปล้อง 36
20

ช่วงลาดยาว - บ้านเขาชนกัน - บ.ตลิ่งสูง 50
27
679 ค่ารถเชียงราย - จุน 85
45

ช่วงเชียงราย - ป่าแดด 51
28
680 ค่ารถตลาดรังสิต - บางใหญ่ 34
19

ช่วงตลาดรังสิต - สะพานปทุมธานี 2 - บางใหญ่ 32


25

681 ค่ารถพระนครศรีอยุธยา - ป่าโมก 25
14

ช่วงอยุธยา - ประตูระบายน้ำบางกุ้ง 12
8
682 หนองแค - ท่าเรือ 33
18
683 เชียงใหม่ - ฮอด - ลี้ 181
89
684 สุพรรณบุรี - ป่าโมก (บัส/สองแถว) 35
19

ช่วงสุพรรณบุรี - ผักไห่ (บัส/สองแถว) 33
18
686 ค่ารถเชียงราย - เชียงคำ 91
48
687 ค่ารถลานสัก - บ้านลาน 38
21
688 ค่ารถวังน้อย - บ้านหนองโสน - หนองแค 29
17

ช่วงวังน้อย - บ้านหนองโสน 17
10
689 ค่ารถเชียงใหม่ - บ้านต้นดู่ - บ้านธิ 28
15
690 ค่ารถพิษณุโลก - บางกระทุ่ม - พิจิตร 64
34

ช่วงพิษณุโลก - บางกระทุ่ม (สองแถว) 41
22

691 ลาดยาว - บ้านหนองสังข์ - บ้านสลกบาตร 42
23

ช่วงลาดยาว - บ้านหนองสังข์ 24
13
692 ค่ารถจอมทอง - ขุนยวม 166
85
693 ค่ารถกำแพงเพชร - วังเจ้า (ข) 39
21

ช่วงกำแพงเพชร - บ้านหนองแดน 59
32
694 ค่ารถนครสวรรค์ - น่าน 437

358ช่วงนครสวรรค์ - อุตรดิตถ์ 238


160 144
695 ค่ารถเชียงใหม่ - แจ้ห่ม 104
54
696 ค่ารถเชียงใหม่ - ลำพูน (ค) 38
21
697 ค่ารถสวนอุตสาหกรรมโรจนะ - นวนคร 34


25


ช่วงวังน้อย - นวนคร 2112
698 ค่ารถเชียงใหม่ - โรงวัว - หนองเกิด 48
26
699 ค่ารถนวนคร - บางบัวทอง 47


36
26
700 ค่ารถบางปะอิน - นวนคร 20


15 14 11
702 ค่ารถปทุมธานี - บางไทร - วัดขุนจ่า 33
18

ช่วงปทุมธานี - ประตูน้ำไม้ตรา 18
10
871 ค่ารถเชียงใหม่ - หัวหิน 932
851 729


872 ค่ารถพิษณุโลก - เกาะสมุย 1,146 1,386 1,040 891


873 ค่ารถรังสิต - ผักไห่ 81


60 53
874 ค่ารถเชียงใหม่ - ขอนแก่น - อุบลราชธานี 965 1,184 888