วันจันทร์, สิงหาคม 13, 2555

ค่ารถโดยสาร และค่าตั๋วระหว่างจังหวัดในภาคใต้และภาคตะวันตก พค. 2555

ใครที่วางแผนการเดินทางในภาคใต้และภาคตะวันตกของรถประจำทางสายต่างๆ  ว่าใช้ระยะทางกี่กิโลเมตร อยากทราบค่าตั๋วรถจากจังหวัดหนึ่งไปยังอีกจังหวัดหนึ่งให้ดูตามลิสต์ตารางด้านล่างนี้ได้เลย

อัตราค่าโดยสาร หรือค่าตั๋ว นี้อัพเดตเมื่อ 15 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา  เป็นราคาตั้งต้น หรือราคามาตรฐานที่ทางกรมการขนส่งทางบก  ออกมาเผยแพร่ต่อประชาชนและคนเดินทางครับ

  ขอย้ำว่านี้่เป็น ค่ารถจากรุงเทพไปจังหวัดต่่างๆ- เฉพาะไปภาคใต้และภาคตะวันตก   ถ้าจะดูเรื่องค่าเดินทางจากกรุงเทพไปภาคใต้และภาคตะวันตก ให้ไปดูที่ลิงก์  http://feelthai.blogspot.com/2012/08/2555-all-south-aircon-bus-price-list.html นี้

หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่เบอร์โทร Call Center ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584

ค่าโดยสารและค่าธรรมเนียม
สายที่ ชื่อเส้นทาง / ช่วงการเดินรถ ระยะทาง ม.1 (ก) ม.1(ข)คือรถ ป.1พิเศษ ชั้นเดียวหรือสองชั้น  ม.4(ข) ม.2 ม.3
รถพัดลม
ม2(จ)


(กม.) ม.4 (ก)ก็คือรถ VIP  แบบ 24 หรือวีไอพี 32 ที่นั่ง พิเศษ
รถป. 1
ม.4(ค)
คือ รถ ปรับอากาศชั้นสอง
รถตู้
325 ค่ารถกาญจนบุรี - ด่านช้าง 12664

ช่วงกาญจนบุรี - บ้านหนองปรือ 8545

ช่วงกาญจนบุรี - ห้วยองคต 12363
327 ค่ารถบ่อพลอย - อู่ทอง 4524
333 ค่ารถราชบุรี - สมุทรสงคราม (ค) 3820

ช่วงสมุทรสงคราม-วัดโพธิ์งาม 1910

ช่วงแยกสมุทรสงคราม - หมู่บ้านโรงเจอัมพวา 88
334 ค่ารถกาญจนบุรี - บ้านโป่ง 5128

ตัดช่วงดอนขมิ้น - บ้านโป่ง 98
379 ค่ารถสมุทรสงคราม - บางตะบูน 2514

ช่วงสมุทรสงคราม - บ้านคลองช่อง 1810
402 ค่ารถนครปฐม - สมุทรสาคร 5731
405 ค่ารถนครปฐม - บ้านโป่ง 2011
409 ค่ารถนครปฐม - หัวหิน * 176


122 - 111
411 ค่ารถกาญจนบุรี - สุพรรณบุรี 9047
415 ค่ารถราชบุรี - สมุทรสงคราม 49


38 27

ช่วงสมุทรสงคราม - วัดโคกเกตุบุญศิริ 1618
420 ค่ารถเพชรบุรี - หัวหิน 66


49 35
421 ค่ารถเพชรบุรี - ปราณบุรี 9148
423 ค่ารถเพชรบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ 157


109 - 101
426 ค่ารถประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร 177


122 - 111
428 ค่ารถชุมพร - กระบุรี 6133
429 ค่ารถชุมพร - ระนอง 122


87 - 78
430 ค่ารถระนอง - ภูเก็ต 308
257
- -
433 ค่ารถประจวบคีรีขันธ์ - ระนอง * 291


190

435 ค่ารถระนอง - กระบี่ 318


207 -
436 ค่ารถตะกั่วป่า - ภูเก็ต 144


101 72
437 ค่ารถภูเก็ต - พังงา 94


69 62
438 ค่ารถภูเก็ต - กระบี่ 180


125 - 113
439 ค่ารถภูเก็ต - ทุ่งสง 325
272440 ค่ารถภูเก็ต - นครศรีธรรมราช 380


244
223

ช่วงกระบี่ - นครศรีธรรมราช 180
160
125


ช่วงภูเก็ต-บางขัน-นครศรีธรรมราช 366
302
ช่วงทุ่งสง-บางขัน - ลำทับ 60


45
41
441 ค่ารถภูเก็ต - ตรัง 316
265
-

442 ค่ารถภูเก็ต - พัทลุง 378
311443 ค่ารถภูเก็ต - หาดใหญ่ 464 585 376
293
267

ช่วงพังงา - หาดใหญ่ 370
304
217


ช่วงกระบี่ - หาดใหญ่ 284
239
186
169
444 ค่ารถกระบี่ - อุทยานแห่งชาติเขาสก 216


147

446 ค่ารถกระบี่ - ตรัง 136


97 - 88
447 ค่ารถกระบี่ - ทุ่งสง 157


109 - 101
448 ค่ารถตรัง - นครศรีธรรมราช 132


94 67 85

ช่วงตรัง - ทุ่งสง 77


57 - 52
449 ค่ารถตรัง - พัทลุง 62


46

450 ค่ารถตรัง - หาดใหญ่ 165


115 82
452 ค่ารถหาดใหญ่ - สตูล (ก) 96


70
63
454 ค่ารถหาดใหญ่ - ปัตตานี 136


97
88

ช่วงปัตตานี - นาทวี - ด่านประกอบ 106


77
69

ช่วงหาดใหญ่ - บ้านนาปรัง - ด่านประกอบ 94


69
62
455 ค่ารถหาดใหญ่ - ยะลา 17888
456 ค่ารถหาดใหญ่ - นราธิวาส 236113 143
457 ค่ารถปัตตานี - สุไหงโกลก 166


115 82 105

ช่วงปัตตานี - นราธิวาส 10052

ช่วงสุไหงโกลก - ยะลา 169


118
106

ช่วงยะลา - นราธิวาส 103


74
67

ช่วงปัตตานี - ยะหริ่ง 158

ช่วงยะลา - บ้านต้นไทร (อ.บาเจาะ)
37

ช่วงปัตตานี - บ้านปาลัส 3015

ช่วงปัตตานี - สายบุรี 5025

ช่วงสายบุรี - นราธิวาส 5025

ช่วงแยกสายบุรี - สนามบินบ้านทอน 3017
458 ค่ารถปัตตานี - ยะลา 3921
459 ค่ารถหาดใหญ่ - ยะลา (ข) 144


101
92
460 ค่ารถโคกโพธิ์ - ยะลา 4022
461 ค่ารถกาญจนบุรี - ราชบุรี 94


69 49
462 ค่ารถสุพรรณบุรี - โคกสำโรง 14070

ช่วงสุพรรณบุรี - สิงห์บุรี 8746

ช่วงสิงห์บุรี - โคกสำโรง 5329

ช่วงสิงห์บุรี - บ้านหนองม่วง 6737

ช่วงสิงห์บุรี - บ้านมุจลินท์ 169
464 ค่ารถสุพรรณบุรี - สระบุรี 11258

ช่วงแยกสระบุรี - บ.ท่าหลวง 1810
465 ค่ารถสุราษฎร์ธานี - ภูเก็ต 312
261
203 145
466 ค่ารถตรัง - สตูล 14673
467 ค่ารถสมุทรสงคราม - ดำเนินสะดวก 1810

ช่วงดำเนินสะดวก-วัดประสาทสิทธิ์ 108

ช่วงสมุทรสงคราม - วัดจุฬามณี 78

ช่วงสมุทรสงคราม - วัดอลงกรณ์ 108
468 ค่ารถยะลา - ปานาเระ 6133

ช่วงยะลา - บ.ปาลัส 4826
469 ค่ารถระนอง - สุราษฎร์ธานี 223
194
151
136

ช่วงหลังสวน - สุราษฎร์ธานี 128
117
83


ช่วงละแม - สุราษฎร์ธานี 107
99
77
70
470 อยะลา - จะนะ - หาดใหญ่ 157


109
101

ช่วงยะลา-บ้านดอนยาง-หาดใหญ่ 138


97
90

ช่วงยะลา - แม่ลาน - หาดใหญ่ 116


83
76

ช่วงยะลา - ยะหา 21


17


ช่วงยะหา - สะบ้าย้อย 34


27

471 ค่ารถราชบุรี - สมุทรสงคราม (ข) 4525
473 ค่ารถเพชรบุรี - สมุทรสงคราม (ข) 5329
474 ค่ารถชุมพร - สุราษฎร์ธานี 203


139 99 125

ช่วงชุมพร - หลังสวน 75


56
50
475 ค่ารถสุราษฎร์ธานี - นครศรีธรรมราช 137


97 69 88
476 ค่ารถนครศรีธรรมราช - พัทลุง 114


81 58 74

ช่วงแยกนครศรีธรรมราช - ชะอวด - พัทลุง 12865
477 ค่ารถนครศรีธรรมราช - สงขลา 199


137 98 123

ช่วงนครศรีธรรมราช - หาดใหญ่ 209
184
143 101 126
478 ค่ารถนครปฐม - บ้านแพ้ว 30


24 17 21
480 ค่ารถปัตตานี - ยะลา (ข) 5630
481 ค่ารถสมุทรสาคร - สมุทรสงคราม 3720
482 ค่ารถสุราษฎร์ธานี - กระบี่ 199
176
137 98 123
483 ค่ารถสุพรรณบุรี - อู่ทอง - บ้านไร่ 132


94 67 85

ช่วงอู่ทอง - บ้านไร่ 100


73 52 66

ช่วงสุพรรณบุรี - ด่านช้าง 98


71 51 64

ช่วงอู่ทอง - บ้านขาม 15


11 8 11
484 ค่ารถเดิมบางนางบวช - ตลาดสามง่าม 3921
485 ค่ารถหลังสวน - สุราษฎร์ธานี 126


90 64 81

ช่วงสุราษฎร์ธานี - ไชยา 53


41 29 36
486 ค่ารถนครศรีธรรมราช - บ้านส้อง 113


74 58 81

ช่วงนครศรีธรรมราช - พิปูน - บ้านส้อง 13267

ช่วงนครศรีฯ - อ.ถ้ำพรรณรา - บ้านส้อง 12363

ช่วงนครศรีฯ - เขาแก้ว 2916

ช่วงแยกพิปูน - บ้านส้อง 4424
487 ค่ารถสุพรรณบุรี - นครสวรรค์ 16481
488 ค่ารถสุราษฎร์ธานี - ตรัง 230


155 - 140

ช่วงสุราษฎร์ธานี - ทุ่งสง 153


106 76 98

ช่วงสุราษฎร์ธานี - บ้านนาสาร 41


32 23 29
489 ค่ารถสายบุรี - รือเสาะ 4223
490 ค่ารถสุราษฎร์ธานี - หาดใหญ่ 350
290
225
206
491 ค่ารถหาดใหญ่ - จะนะ - ปัตตานี 110


80 57 71

ช่วงปัตตานี - จะนะ 6836
492 ค่ารถตลาดห้วยกระบอก - ตลาดลูกแก 138
493 ค่ารถยะลา - รือเสาะ- นราธิวาส 96


70
63

ช่วงยะลา - ยือลาแป - นราธิวาส 73


55
49

ช่วงยะลา - รือเสาะ 43


34
31

ช่วงยะลา - รือเสาะ 179
494 ค่ารถหาดใหญ่ - สตูล - ตำมะลัง 104


76 69
หาดใหญ่ - สตูล 96
90
70
63
495 ค่ารถตรัง - หาดใหญ่ (ข) 151


105 75 97
496 ค่ารถพัทลุง - หาดใหญ่ 92


67
60

ช่วงหาดใหญ่ - บางแก้ว - เขาชัยสน 77


57
52

ช่วงพัทลุง - แยกลพบุรีราเมศวร์ - สงขลา 118


84
77
498 ค่ารถอ้อมน้อย - วัดมหาสวัสดิ์ 17


9

ช่วงแยกอ้อมน้อย - สถานีรถไฟศาลายา 148
499 ค่ารถเพชรบุรี - ปากท่อ 3620
701 ค่ารถราชบุรี - วัดโบสถ์ 2514
703 ค่ารถสุพรรณบุรี - อยุธยา 65


49 35 43
704 ค่ารถปากพะยูน - สถานีรถไฟบ้านควนเนียง - หาดใหญ่ 59


45 32 41

ช่วงปากพะยูน - สถานีรถไฟบ้านควนเนียง - สงขลา 7841
705 ค่ารถพุนพิน - ทุ่งใหญ่ 123


88
80

ช่วงพุนพิน - พระแสง 78


52 41

ช่วงบ้านควนสามัคคี - ทุ่งใหญ่ 6736
706 ค่ารถกำแพงแสน - พนมทวน 3821
707 ค่ารถอู่ทอง - บ้านลำอีซู 8344
708 ค่ารถพังงา - สุราษฎร์ธานี 16682
709 ค่ารถด่านช้าง - บ้านกล้วย 7238
710 ค่ารถระบี่ - บ้านส้อง - สุราษฎร์ธานี 169


118
106
711 ค่ารถอู่ทอง - เลาขวัญ 3418

ช่วงแยกอู่ทอง - บ้านห้วยวันดี 3418
712 ค่ารถนครปฐม - วัดไผ่โรงวัว 7037

ช่วงนครปฐม - บางหลวง 5831
713 ค่ารถยะลา - แม่ลาน - สงขลา 127


90
83

ช่วงสงขลา - ปัตตานี 107


77
70

ช่วงแยกยะลา - บ้านคลองขุด - ปัตตานี 39


29
28

ช่วงสงขลา - สะบ้าย้อย -บ้านเขาแดง 117


84
76

ช่วงสงขลา - บ้านพรุหลุมพี -บ้านเขาแดง 109


78
71

ช่วงยะลา - โคกโพธิ์ - สงขลา 133


94
85
714 ค่ารถหาดใหญ่ - สุไหงโกลก 276


182
165

ช่วงหาดใหญ่ - นราธิวาส 210


129


ช่วงสุไหงโกลก - ยะลา 157


109
101

ช่วงยะลา - นราธิวาส 91


67

715 ค่ารถยะลา - สายบุรี 5329
716 ค่ารถหาดใหญ่ - ปากพะยูน 73


55
49
717 ค่ารถสุราษฎร์ธานี - ดอนสัก - ขนอม 88


67 46 59

ช่วงสุราษฎร์ธานี - ดอนสัก 60


45 32 41

ช่วงสุราษฎร์ธานี-ท่าเรือเฟอร์รี่ไลร์(ขนอม) - ขนอม 9347

ช่วงแยกสุราษฎร์ธานี - บ้านดอนเนา 2010

ช่วงแยกสุราษฎร์ธานี - บ้านทับท้อน 179

ช่วงแยกสุราษฎร์ธานี-บ้านคลองสระ 4625

ช่วงแยกสุราษฎร์ธานี - บ้านไสตอ 2514

ช่วงแยกสุราษฎร์ธานี - บ้านกระแดะแจะ 2513

ช่วงสุราษฎร์ธานี - ท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่ 67


50
45

ช่วงสุราษฎร์ธานี - บ้านกระแดะแจะ - บ้านดอนนา 3218

ช่วงสุราษฎร์ธานี - บ้านกงตาก 3921
718 ค่ารถนครปฐม - บ้านท่าเรือ 4424
719 ค่ารถสามพราน - บ้านคลองตัน 169
720 ค่ารถด่านช้าง - บ้านหูช้าง 4325
721 ค่ารถชุมพร - หาดใหญ่ 507
409722 ค่ารถยะลา - บ้านปาลัส 4826
723 ค่ารถรามัน - บ้านปาลัส 4524
724 ค่ารถยะลา - บ้านท่าเรือ 4424
725 ค่ารถปากทางวัดเทียนดัด - หมู่บ้านเอื้ออาทร (โครงการพุทธมณฑลสาย 4) 148
726 ค่ารถสุพรรณบุรี - วัดไผ่โรงวัว 5831
727 ค่ารถภูเก็ต - เกาะสมุย 326
272
ช่วงภูเก็ต - สุราษฎร์ธานี 249
214
150

728 ค่ารถสุพรรณบุรี - หันคา - นครสวรรค์ 17787

หันคา - นครสวรรค์ 97


71

729 ค่ารถหาดใหญ่ - เกาะสมุย 332
275
214
196
730 ค่ารถยะลา - สะบ้าย้อย 5531

ช่วงแยกสะบ้าย้อย - โคกโพธิ์ 2213
731 ค่ารถปัตตานี - สะบ้าย้อย 5932
732 ค่ารถหาดใหญ่ - บ้านปากบารา 124


88
80

ช่วงหาดใหญ่ - ทุ่งหว้า 141


99
91
733 ค่ารถภูเก็ต - นครศรีธรรมราช (ข) 347
288
204


ช่วงกระบี่ - นครศรีธรรมราช 167
149
105

734 ค่ารถสตูล - ภูเก็ต 469
380
ช่วงสตูล - กระบี่ 289


189
172
735 ค่ารถหาดใหญ่ - บ้านโคกทราย - เขาชัยสน 111


80
73

ช่วงหาดใหญ่ - บ้านจังโหลน - เขาชัยสน 103


74
67
736 ค่ารถหาดใหญ่ - ทุ่งสง 187
116
737 ค่ารถนครปฐม - บางเลน - วัดไผ่โรงวัว 79


59
53

ช่วงนครปฐม - บางเลน 56


42 30 38
738 ค่ารถชุมพร - นิคมสร้างตนเองปากจั่น 4525

ช่วงชุมพร - อนุสาวรีย์ จ.ป.ร. 3620

ช่วงชุมพร - บ้านเขายาว 3318
739 ค่ารถนครศรีธรรมราช - บ้านส้อง - ภูเก็ต 340


220 157 200
740 ค่ารถหาดใหญ่ - พัทลุง - นครศรีธรรมราช 208


141
127

ช่วงพัทลุง - แยกลพบุรีราเมศวร์ - สงขลา 118


84
77
741 ค่ารถหาดใหญ่ - เบตง 283


186
169
742 ค่ารถยะลา - สุไหงโกลก 134


95
87
743 ค่ารถนครศรีธรรมราช - กระบี่ - ภูเก็ต 370
304
นครศรีธรรมราช - กระบี่ 189
167
130 93 118

ช่วงนครศรีธรรมราช - บ้านคลองจันดี 5530

ช่วงบ้านคลองจันดี - ทุ่งใหญ่ 3117

ช่วงบ้านคลองจันดี - บ้านนา 1910
744 ค่ารถยะลา - ยะหริ่ง 37200
745 ค่ารถยะลา - นราธิวาส 94


69 49
746 ค่ารถภูเก็ต - สุไหงโกลก 766
605
ช่วงตรัง - สงขลา 178


123
112

ช่วงพัทลุง - สงขลา 122


87
78

ช่วงตรัง - แยกลพบุรีราเมศวร์ - สงขลา 174


120
109

ช่วงพัทลุง - แยกลพบุรีราเมศวร์ - สงขลา 118


84
77
747 ค่ารถยะลา - บ้านบาลอ - บ้านปาโล๊ะปูเก๊ะ 5027
748 ค่ารถบ่อพลอย - สองพี่น้อง 7439
749 ค่ารถชุมพร - บ้านทุ่งมหา - บางสะพาน 119


85
77

ช่วงชุมพร - บ้านถ้ำธง - บางสะพาน 119


85
77
750 ค่ารถระนอง - หาดใหญ่ 527
423ช่วงระนอง - หัวไทร 463
374751 ค่ารถวังวิเศษ - บางขัน 4223
752 ค่ารถหาดใหญ่ - เกาะยอ - ปากพะยูน 8243

ช่วงปากพะยูน - เกาะยอ - สงขลา 6736
753 ค่ารถภูเก็ต - ชุมพร 430
351754 ค่ารถหนองปรือ - ห้วยองคต 2815
755 ค่ารถงกลมหมู่บ้านอ้อมน้อย - สามพราน - คลองใหม่ 32.818

ช่วงวงกลมแยกอ้อมน้อย - สามพราน - คลองใหม่ 26.815

ช่วงหมู่บ้านอ้อมน้อย - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองใหม่ 16.59

ช่วงแยกอ้อมน้อย - หมู่บ้านฟลูเฮ้าส์ 1.58
ช่วงแยกอ้อมน้อย - โรงเรียนวัดไทร 169
757 ค่ารถตรัง - เกาะลันตา 117


84
76
758 ค่ารถพุนพิน - ทับปุด 118


84 49 77
759 ค่ารถกระบี่ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 44 - เกาะสมุย 232
200
155

760 ค่ารถภูเก็ต - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 44 - เกาะสมุย 344
284
221

761 ค่ารถกระบี่ - ปากพนัง 214104
762 ค่ารถสุไหงโกลก - เกาะสมุย 608
484763 ค่ารถนครศรีธรรมราช - สุไหงโกลก 461


291

764 หาดใหญ่ - ม.ทักษิน(จ.พัทลุง) - ป่าพยอม 132


94
85
765 หาดใหญ่ - สะบ้าย้อย - เบตง 269


178
161
766 ปัตตานี - จะนะ - ด่านนอก 150


105
97
767 ประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร - สุราษฎร์ธานี 432


273
251
768 ค่ารถพัทลุง - ระโนด 6334
769 ค่ารถหาดใหญ่ - ปากพนัง 225


153
137

ช่วงหาดใหญ่ - ชะอวด 159


111
101
770 ค่ารถภูเก็ต - เกาะลันตา 287


189
171
771 ค่ารถนครศรีธรรมราช - ท่าเรือเฟอร์รี่ดอนสัก 113


81 58 74

นครศรีธรรมราช - ขนอม - อ่าวท้องหยี 113


81 58 74

นครศรีธรรมราช - ขนอม 100


73 52 66
773 ค่ารถหาดใหญ่ - กงหรา 97


71
63
774 ค่ารถหัวหิน - มหาชัยเมืองใหม่ 155


108
99
775 ค่ารถภูเก็ต - เบตง 758 930 598 697


776 ค่ารถภูเก็ต - หนองคาย 1496 1798
1348


777 ค่ารถภูเก็ต - พัทยา 1009 1226
920


778 ค่ารถตรัง - สงขลา 220


148
134
779 ค่ารถภูเก็ต - เชียงใหม่ 1594 1912
1434


780 ค่ารถภูเก็ต - เชียงราย 1682 2016
1512


781 ค่ารถเกาะลันตา - เกาะสมุย 285


188
169
782 ค่ารถนครราชสีมา - หาดใหญ่ 1225 1481
1111


783 ค่ารถระยอง - หาดใหญ่ 1195 1445
1084


784 ค่ารถภูเก็ต - ขอนแก่น 1338 1613
1210


785 ค่ารถภูเก็ต - หัวหิน 666 823
617


786 ค่ารถกาญจนบุรี - ระยอง 398

380


787 ค่ารถภูเก็ต - ทุ่งสง - ด่านนอก 536
460788 ค่ารถหัวหิน - บางแสน 303


197

789 ค่ารถท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - หัวหิน 227 305