วันอังคาร, สิงหาคม 07, 2555

ตารางการบินนกแอร์อัพเดต กค-ตุลา 55 Nok Air Timetable 2012

โดย มารพิณ
 www.facebook.com/marnpinbook


มาดูตารางการบินนกแอร์อัพเดตครับ  ได้มาจากงานเที่ยวไทยนอกกระแสเดือนกรกษคม 2555 ที่ผ่านมาซึ่งน่าจะอัพเดตไปถึงราวปลายเดือนตุลาคม 55  นี้

อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปแล้ว ไฟลท์ที่บินไปจังหวัดใหญ่ๆ  มักจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนฤดูกาลบินก็ตาม และไฟลท์ที่บินเช้าและเย็นของจังหวัดใหญ่ๆ  มักแทบจะไม่มีเปลี่ยนเลย

ยังไงสามารถเช็คข้อมูลล่าสุดได้จากเว็บของสายการบินนกแอร์ ที่ ลิงก์นี้ ครับ


ตารางบินนกแอร์ภาคอีสาน  
บน-ตารางไฟลท์บิน กรุงเทพดอนเมืองไปเลย และเลยไปกรุงเทพ

ตารางการบิน ดอนเมืองไปนครพนม และนครพนม-กรุงเทพ ดอนเมือง

ตารางการบินดอนเมืองไปร้อยเอ็ด และร้อยเอ็ดไปกรุงเทพฯ

บน-ตารางการบินดอนเมืองไปอุบล และอุบลไปกรุงเทพดอนเมือง 

บน-ตารางการบินกรุงเทพ-อุดร และอุดรไปกรุงเทพ ไฟลท์นกแอร์

บน-ตารางการบินดอนเมืองกรุงเทพไปสกลนคร และสกลนครไปกรุงเทพฯ 


ตารางการบินนกแอร์ภาคเหนือ

บน-ตารางการบินนกแอร์ดอนเมืองไปเชียงใหม่ และเชียงใหม่ไปดอนเมือง

บน-เที่ยวบินNokAir กรุงเทพไปเชียงราย  เชียงรายมากรุงเทพดอนเมือง

บน-ตารางการบินกรุงเทพดอนเมืองไปแม่สอด จังหวัดตาก และแม่สอดไปกทม นกแอร์

บน-ตารางรอบบินกทมไปแพร่ และแพร่มากรุงเทพดอนเมือง

บน-ตารางการบินกรุงเทพ(ดอนเมือง)ไปน่าน และน่านไปกรุงเทพฯ สายการบินนกแอร์

ตารางการบินกรุงเทพไปพิษณุโลก(พิดโลก)  และพิษณุโลกไปกรุงเทพ 

ตารางการบิน Nok Air ภาคใต้


บน-ตารางการบินนกแอร์กรุงเทพฯดอนเมืองไปภูเก็ต ไฟลท์ DD7502 DD7506  และภูเก็ตไปดอนเมือง DD7503  และ DD7507  

บน-ตารางการบินนกแอร์กรุงเทพฯ ดอนเมืองไปสุราษฏร์ธานี ไฟลท์ DD7208  DD7220  และสุราษฏร์ธานี ไปดอนเมือง DD7209  และ DD7221

บน-ตารางบิน Nok Air กรุงเทพ-ดอนเมืองไปตรัง  DD7400 DD7410  และตรังมากรุงเทพดอนเมือง DD7401  DD7411 

บน-ตารางการบินของสายการบิน NoK Air  กรุงเทพดอนเมือง-หาดใหญ่ DD7102  DD7104  DD7110 DD7112  DD7114  และ  DD7116  และเที่ยวบินไฟลท์หาดใหญ่ไปกรุงเทพ DD7103 DD7105 DD7111 DD7113  DD7115 และ  DD7117  ครับ

บน-ตารางการบินนกแอร์ กรุงเทพไปนครศรีธรรมราช DD7804  DD7808 DD7810 DD7814  และไฟลท์ นครศรีฯ-กรุงเทพดอนเมือง DD7805  DD7809 DD7811  และ DD7815  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ cx]

 ใครที่คิดว่าเรื่องราว ข้อมูลการเดินทางที่เขียนที่นี่โอเค น่าสนใจ ฝาก share บอกต่อเพื่อนๆด้วยครับ ผมขออนุญาตไม่ตอบคำถามนะครับ เพราะเดินทางบ่อย คงมาตอบได้ไม่ทันใจ
 © สงวนลิขสิทธิ์ มารพิณ