วันจันทร์, สิงหาคม 13, 2555

ตารางค่าตั๋วรถทัวร์ รถโดยสารจากกรุงเทพไปภาคตะวันออก อัพเดตพฤษภาคม 2555

เป็นข้อมูลรวมอัตราค่าโดยสาร ค่าตั๋วของรถทัวร์จากสถานีขนส่งเอกมัย และหมอชิต(จตุจักร) ที่กรุงเทพไปยังจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกของไทย เช่น  ไประยอง จันทบุรี ตราด เป็นต้นครับ อัพเดตล่าสุดเมือ่สิ้นเดือนพฤษภาคม 2555  นี้ครับ

เลือกดูครับ อาจจะลายตานิดหน่อย ให้ดูอย่างใจเย็นครับ  ราคาอาจมีการคลาดเคลื่อนกันตามราคาพลังงานในตลาดโลกครับ

ค่าโดยสารและค่าธรรมเนียม(บาท)
สายที่ เส้นทางรถทัวร์/ช่วงการเดินรถ ระยะทาง ม.1(ข) ม.1(ข) ม. 2 ม. 3 ม. 2(จ)


(กม.) พิเศษ

(รถวีไอพี)
ม.4(ข)
รถป. 1 พิเศษ
ม. 2(จ)
ปรับอากาศชั้นสอง
พัดลม (ตู้)
35 ค่าเดินทางกรุงเทพฯ - บ้านมาบตาพุด - ระยอง 186 193 166 129 - 116

ช่วงกรุงเทพฯ - บูรพาวิถี - ระยอง 182 189 162 126 - 113

ช่วงกรุงเทพฯ - ระยอง 182 189 162 126 - -

ช่วงกรุงเทพฯ - ระยอง และรถด่วน 182 - - 126 - 113

ช่วงกรุงเทพฯ - นิคมพัฒนา (สำหรับรถจัดระเบียบ) 160 - - - - 102

ตัดช่วงกรุงเทพฯ - แยกมาบข่า - ระยอง (สำหรับรถจัดระเบียบ) 170 - - - - 108

ตัดช่วงกรุงเทพฯ - ปลวกแดง (สำหรับรถจัดระเบียบ) 140 - - - - 90

ตัดช่วงกรุงเทพฯ - สยามอีสเทอร์นฯ (สำหรับรถจัดระเบียบ) 125 - - - - 81

ตัดช่วงกรุงเทพฯ - วัดห้วยปราบ (สำหรับรถจัดระเบียบ) 121 - - - - 78
36 ค่าเดินทางกรุงเทพฯ - สัตหีบ 161 - 144 112 - 102
37 ค่าเดินทางกรุงเทพฯ - ศรีราชา (ข) 104 - 97 76 - 69
38 ค่าเดินทางกรุงเทพฯ - ชลบุรี (ข) 80 88 76 59 42 53
39 ค่าเดินทางกรุงเทพฯ - บางคล้า (ข) 111 - - 80 - 73
40 ค่าโดยสารกรุงเทพฯ - ฉะเชิงเทรา (ข) 87 - 83 64 - 57
41 ค่าโดยสารกรุงเทพฯ - ตราด (ก) 387 - - 248 - -
42 ค่าโดยสารกรุงเทพฯ - จันทบุรี (ก) 309 - - 202 - -
43 ค่าโดยสารกรุงเทพฯ - แกลง 254 - - 169 - -
44 ค่าโดยสารกรุงเทพฯ - ประแสร์ 265 - - 175 - -
45 ค่าโดยสารกรุงเทพฯ - บ้านค่าย 217 - - 147 - 133
46 ค่าโดยสารกรุงเทพฯ - ระยอง (ก) 206 - - 141 - 127
48 ค่าโดยสารกรุงเทพฯ - เมืองพัทยา 141 149 128 99 - 91

ช่วงกรุงเทพฯ (จตุจักร) - เมืองพัทยา 141 149 128 - - 91

ช่วงกรุงเทพฯ (ตลิ่งชัน) - เมืองพัทยา 141 149 128 - - -

ช่วงกรุงเทพฯ (จตุจักร) - บูรพาวิถี - เมืองพัทยา (สำหรับ 141 - - - - 91

รถจัดระเบียบ)


ช่วงกรุงเทพฯ(จตุจักร)-บูรพาวิถี-ชลบุรี (สำหรับรถจัดระเบียบ) 80 - - - - 53
49 ค่าโดยสารกรุงเทพฯ - บางแสน 97 - 92 71 - 63

ช่วงสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (เอกมัย) - บูรพาวิถี - 97 - - - - 63

มหาวิทยาลัยบูรพา (สำหรับรถจัดระเบียบ)

50 ค่าโดยสารกรุงเทพฯ - ชลบุรี (ก) 93 - - 69 - 62
51 ค่าโดยสารกรุงเทพฯ - บ้านบึง 94 - - 69 - 62
52 ค่าโดยสารกรุงเทพฯ - กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 125 - - 90 - 81

ช่วงกรุงเทพฯ - พนัสนิคม 104 113 97 76 - 69
53 ค่าโดยสารกรุงเทพฯ - ฉะเชิงเทรา (ก) 100 - - 73 - 66
54 ค่าโดยสารกรุงเทพฯ - ฉะเชิงเทรา (ค) 78 - - 57 - 52
55 ค่าโดยสารกรุงเทพฯ - บางคล้า (ก) 88 - 83 64 - 59
56 กรุงเทพฯ - พนมสารคาม 122 - 112 87 - 78

ช่วงสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (เอกมัย) - บางปะกง - 108 - - - - 70

พนมสารคาม (สำหรับรถจัดระเบียบ)

57 ค่าโดยสารกรุงเทพฯ - ระยอง (ค) 236 - - 158 - 143
58 ค่าโดยสารกรุงเทพฯ - นครนายก 137 - 124 97 - 88

ช่วงกรุงเทพฯ - องครักษ์ - นครนายก 112 - 104 81 - 73

ช่วงกรุงเทพฯ (จตุจักร)-บ้านนา(ทางด่วน)(สำหรับรถจัดระเบียบ) 96 - - - - 63
59 ค่าโดยสารกรุงเทพฯ - ปราจีนบุรี 168 - - 116 - 106
60 ค่าโดยสารกรุงเทพฯ - ตลาดโรงเกลือ 305 - 256 - - -

ช่วงกรุงเทพฯ - อรัญประเทศ 299 - - 196 - 178
907 ค่าโดยสารกรุงเทพฯ - ฉะเชิงเทรา (ง) 74 - 70 55 - 49
914 ค่าโดยสารกรุงเทพฯ - จันทบุรี (ค) 239 239 205 160 - 146

ช่วงกรุงเทพฯ - มอเตอร์เวย์ - จันทบุรี 239 239 205 160 - 146
915 ค่าโดยสารกรุงเทพฯ - บ้านค่าย - บ้านแหลมแม่พิมพ์ 223 - 194 151 - 136

ช่วงกรุงเทพฯ - บ่อวิน - บ้านเพ 204 - - 140 - 126

ช่วงกรุงเทพฯ - มอเตอร์เวย์ - บ้านเพ (สำหรับรถจัดระเบียบ) 128 - - - - 115
916 ค่าโดยสารกรุงเทพฯ - แกลง - บ้านแหลมแม่พิมพ์ 201 - 176 137 - 125

ช่วงกรุงเทพฯ - แกลง 184 - 164 127 - 115
917 ค่าโดยสารกรุงเทพฯ - ตราด (ค) 317 309 265 206 - 188

ช่วงกรุงเทพฯ - แหลมงอบ 331 - 275 - - -
920 ค่าโดยสารกรุงเทพฯ - องครักษ์ - ปราจีนบุรี 138 - 124 97 - 90
921 ค่าโดยสารกรุงเทพฯ - องครักษ์ - ตลาดโรงเกลือ 275 - 234 - - -

ช่วงกรุงเทพฯ - องครักษ์ - อรัญประเทศ 269 - - 178 - 161

ช่วงกรุงเทพฯ-ปราจีนบุรี-ประจันตคาม (สำหรับรถจัดระเบียบ) 154 - - - - 98

ช่วงกรุงเทพฯ-กบินทร์บุรี-บ้านโคกอุดม (สำหรับรถจัดระเบียบ) 186 - - - - 116

ช่วงกรุงเทพฯ - องครักษ์ - กบินทร์บุรี (สำหรับรถจัดระเบียบ) 174 - - - - 109

ช่วงกรุงเทพฯ - องครักษ์ - ปักธงชัย (สำหรับรถจัดระเบียบ) 284 - - - - 169
948 ค่าโดยสารกรุงเทพฯ - อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 199 - 176 - - -
967 ค่าโดยสารกรุงเทพฯ - โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (เขาชะโงก) 107 - - 77 - 70

ช่วงกรุงเทพฯ (จตุจักรฯ) - น้ำตกนางรอง 124 - - 88 - 80

ช่วงกรุงเทพฯ - เขื่อนขุนด่านปราการชล (สำหรับรถจัดระเบียบ) 118 - - - - 77
970 ค่าโดยสารกรุงเทพฯ - แหลมฉบัง 115 - 106 83 - 74
9904 ค่าโดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) - ชลบุรี (ค) 85 - 81 63 - 56
9905 ค่าโดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) - เมืองพัทยา (ข) 147 - 133 104 - 94

แยกช่วงกรุงเทพฯ (จตุจักร) - ส่วนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ 150 - - 105 - 97

- เมืองพัทยา


ช่วงกรุงเทพฯ(จตุจักร)-ศรีราชา-เมืองพัทยา(สำหรับรถจัดระเบียบ) 147
- - - - 94

ช่วงกรุงเทพฯ (จตุจักร) - นิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน (สำหรับรถ 118 - - - - 77

จัดระเบียบ)


ช่วงกรุงเทพฯ (จตุจักร) - สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ 104 - - - - 69
9906 ค่าโดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) - บ้านฉาง - ระยอง 194 200 171 133 - 120

ช่วงกรุงเทพฯ (จตุจักร) - ระยอง 182 189 162 126 - 113

ช่วงกรุงเทพฯ (จตุจักร) - บ้านมาบตาพุด -ระยอง 186 193 166 129 - 116

ช่วงกรุงเทพฯ (จตุจักร) - บ้านมาบตาพุด (สำหรับรถจัดระเบียบ) 177
- - - - 111
9907 ค่าโดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) - จันทบุรี (ง) 249 250 214 167 - 150

กรุงเทพฯ (จตุจักร) - สอยดาว (สำหรับรถจัดระเบียบ) 278 - - - - 167

กรุงเทพฯ (จตุจักร) - แกลง - จันทบุรี (สำหรับรถจัดระเบียบ) 245 - - - - 148
9908 ค่าโดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) - ตราด (ง) 327 317 272 211 - 193
9909 ค่าโดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) - แหลมฉบัง (ข) 120 - 110 85 - 78

ค่าโดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) - อ่าวอุดม (สำหรับรถจัดระเบียบ) 126 - - - - 81
9910 ค่าโดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) - บางคล้า (ค) 96 - 90 70 - 63

ค่าโดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) - ฉะเชิงเทรา (สำหรับรถจัดระเบียบ) 83 - - - - 55
9916 ค่าโดยสารกรุงเทพฯ (เอกมัย) - เขาหินซ้อน - ตลาดโรงเกลือ 258 - 220 171 - 155

ช่วงกรุงเทพฯ (เอกมัย) - กบินทร์บุรี - อรัญประเทศ (สำหรับรถ 261 - - - - 157

จัดระเบียบ)


ช่วงกรุงเทพฯ (เอกมัย) - วัฒนานคร - ตลาดโรงเกลือ (สำหรับ 246 - - - - 148

รถจัดระเบียบ)


ช่วงกรุงเทพฯ (เอกมัย) - วังน้ำเย็น - คลองหาด (สำหรับรถ 245 - - - - 148

จัดระเบียบ)


ช่วงกรุงเทพฯ (เอกมัย) - พนมสารคาม - นิคมอุตสาหกรรม 304 150 - - - - 97

(สำหรับรถจัดระเบียบ)


ช่วงกรุงเทพฯ (เอกมัย) - พนมสารคาม - บ้านคลองรั้ง (สำหรับ 153 - - - - 98

รถจัดระเบียบ)


ช่วงกรุงเทพฯ (เอกมัย) - พนมสารคาม - บ้านท่าตูม (สำหรับรถ 157 - - - - 101

จัดระเบียบ)

920 ค่าโดยสารกรุงเทพฯ - บ้านสร้าง - ปราจีนบุรี (สำหรับรถจัดระเบียบ) 145 - - - - 94