วันจันทร์, สิงหาคม 13, 2555

ตารางค่ารถทัวร์จากกรุงเทพไปอีสาน 2555

ตารางที่เห็นตรงหน้านี้คือตารางค่ารถโดยคร่าวของกรมการขนส่งทางบกในเส้นทางต่างๆ  ของรถสายอีสาน หรือสายภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับ โดยเป็นข้อมูลประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะชนของกรมการขนส่งทางบก

ตารางจะเป็นข้อมูลค่าโดยสารจากกรุงเทพ ไปยังตัวจังหวัดและอำเภอต่างๆ ในภาคอีสานของเรา   ใครอยากทราบค่ารถทัวร์จากไหนไปไหนก็ดูตามข้อมูลตรงนี้ได้เลยครับ และนอกจากจะมีค่าโดยสารแล้ว ยังมีระยะทางบอกด้วยครับ อัพเดตล่าสุดเมื่อสิ้นเดือนพฤษภาคม 2555
 
ค่าโดยสาร
สายที่ ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ ระยะทาง ม.1(ก) ม.1(ข) ม.1(ข) ม.2


(กม.) /ม. 4 (ก)

รถ VIP
/ม. 4 (ข) /ม.4ข /ม.4 ค
รถป. 1 พิเศษ รถป. 1   รถป 2  
4 ค่ารถกรุงเทพฯ - บุณฑริก 685
634 544 423

ช่วงกรุงเทพฯ - กันทรลักษ์ 547 683 512 439 342
5 ค่ารถกรุงเทพฯ - หนองบัวลำภู - ศรีเชียงใหม่ 650
603 517 402

ช่วงกรุงเทพฯ - หนองบัวลำภู 535 669 502 430 335

ช่วงกรุงเทพฯ - สุวรรณคูหา 604
563 482

ช่วงกรุงเทพฯ - สังคม 681
630 540

ช่วงกรุงเทพฯ - นาวัง 578
540 463 360

ช่วงกรุงเทพฯ - น้ำโสม 657


406
7 ค่ารถกรุงเทพฯ - บ้านช่องเม็ก 691
638 547 426

ช่วงกรุงเทพฯ - บุณฑริก 710
655 562
20 กรุงเทพฯ - ขอนแก่น 444 560 420 360 280

ช่วงกรุงเทพฯ - มัญจาคีรี - ขอนแก่น 473


298
21 กรุงเทพฯ - นครราชสีมา 256

220 171

ช่วงกรุงเทพฯ - ปากช่อง 170

151 118

ช่วงกรุงเทพ - ปักธงชัย 252

216
22 ค่ารถกรุงเทพฯ - อุดรธานี 561 700 525 450 350
23 ค่ารถกรุงเทพฯ - หนองคาย 614 762 571 490 381
24 ค่ารถกรุงเทพฯ - ดอนตาล 678 837 628 538 419

ช่วงกรุงเทพฯ - ร้อยเอ็ด 509 638 479 410 319

ช่วงกรุงเทพฯ - เลิงนกทา 628
584 500

ช่วงกรุงเทพฯ - อาจสามารถ 585


364

ช่วงกรุงเทพฯ - เมืองสรวง 563


350

ช่วงกรุงเทพฯ - จตุรพักต์พิมาน 545

437 340

ช่วงกรุงเทพฯ - นาเชือก 462


291

ช่วงกรุงเทพฯ - เมยวดี 581


361
25 ค่ารถกรุงเทพฯ - อุบลราชธานี 679
628 538 419

ช่วงกรุงเทพฯ - เสลภูมิ 541


337

ช่วงกรุงเทพฯ- ม่วงสามสิบ 661
613 526 409
26 ค่ารถกรุงเทพฯ - นครพนม 727 893 670 574 447

ช่วงกรุงเทพฯ- ศรีสงคราม 703


433
27 ค่ารถกรุงเทพฯ - สกลนคร - เรณูนคร 722 888 666 571 444

ช่วงกรุงเทพฯ - ธาตุพนม 707 871 653 560 435

ช่วงกรุงเทพฯ - สกลนคร 633 784 588 504 392

ช่วงกรุงเทพฯ - นาถ่อน 730


449
28 ค่ารถกรุงเทพฯ - ชัยภูมิ 332
321 275 214

ช่วงกรุงเทพฯ - บำเหน็จณรงค์ 285
281 241 188
29 ค่ารถกรุงเทพฯ - ปากชม 650
603 517

ช่วงกรุงเทพฯ - เลย 560 697 523 448 349

ช่วงกรุงเทพฯ - ชุมแพ 432
410 351 273

ช่วงกรุงเทพฯ - เลย - ท่าลี่ 606
565 484

ช่วงกรุงเทพฯ - ผาขาว - เลย 601
559 479 372

ช่วงกรุงเทพฯ - เชียงคาน 609 756 567 486 378

ช่วงกรุงเทพฯ - คอนสวรรค์ - ภูเขียว 429
407 349 272

ช่วงกรุงเทพฯ - ภูเขียว - เกษตรสมบูรณ์ 435
414 355 276

ช่วงกรุงเทพฯ - ชุมแพ - ภูผาม่าน 461
437 374

ช่วงกรุงเทพฯ - ภูกระดึง - เลย 560
523 448 349

ช่วงกรุงเทพฯ - นาด้วง 594
552 473 368

ช่วงกรุงเทพฯ - ภูหลวง 567
529 454 353
30 ค่ารถกรุงเทพฯ - กาฬสินธุ์ 513 641 481 412 321
31 ค่ารถกรุงเทพฯ - สุรินทร์ 428 543 407 349 272

ช่วงกรุงเทพฯ - กาบเชิง 464
439 376 293
32 ค่ารถกรุงเทพฯ - บุรีรัมย์ 388
372 319 248

ช่วงกรุงเทพฯ - อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง 360
347 297 231
33 ค่ารถกรุงเทพฯ - กระนวน - บ้านแพง 784

617 480

ช่วงกรุงเทพฯ - วานรนิวาส 690


426
34 ค่ารถกรุงเทพฯ - สหัสขันธ์ - บ้านแพง 809 991 743 637 496
79 ค่ารถกรุงเทพฯ - กุมภวาปี - บึงกาฬ 758 930
598
86 ค่ารถกรุงเทพฯ - กุดชุม - ธาตุพนม 692
641 549 427
97 ค่ารถกรุงเทพฯ - พังโคน 668
620 531

ค่ารถกรุงเทพฯ - สว่างแดนดิน - บ้านม่วง 699
647 554
98 ค่ารถกรุงเทพฯ - อุบลราชธานี (ข) 649 804 603 517 402
926 ค่ารถกรุงเทพฯ - ศรีสะเกษ 547
512 439 342
927 ค่ารถกรุงเทพฯ - มุกดาหาร 671 829 622 533 420

ช่วงกรุงเทพฯ - กุฉินารายณ์ 586
546 468 364

ช่วงกรุงเทพฯ - นาคู 620
575 493 384

ช่วงกรุงเทพฯ - ร่องคำ - กุฉินารายณ์ 608
565 484

ช่วงกรุงเทพฯ - ร่องคำ - มุกดาหาร 693


427
928 ค่ารถกรุงเทพฯ - เกษตรวิสัย - มุกดาหาร 668
620 531 413

ช่วงกรุงเทพฯ - อำนาจเจริญ 577
538 461
929 ค่ารถกรุงเทพฯ - อำนาจเจริญ - โพธิ์ไทร 684 843 632 542 421

ช่วงกรุงเทพฯ - เขมราฐ 649
603 517 402

ช่วงกรุงเทพฯ - กุดข้าวปุ้น 624


386

ช่วงกรุงเทพฯ - ชานุมาน 657


406

ช่วงกรุงเทพฯ - อำนาจเจริญ 577


358
930 ค่ารถกรุงเทพฯ - อุดรธานี - นครพนม 817
750 643 500
931 ค่ารถกรุงเทพฯ - สุวรรณภูมิ - อุบลราชธานี 624
580 497 386

ช่วงกรุงเทพฯ - มหาชนะชัย - ยางชุมน้อย 572
533 457
932 ค่ารถกรุงเทพฯ - แกดำ 493


309

ช่วงกรุงเทพฯ - มหาสารคาม 469 591 443 380 295
933 ค่ารถกรุงเทพฯ - ศรีเชียงใหม่ 646
599 513 399

ช่วงกรุงเทพฯ - ท่าบ่อ 631
586 502
934 ค่ารถกรุงเทพฯ - พนมไพร 507

409
935 ค่ารถกรุงเทพฯ - โพนทราย 501


314

ค่ารถกรุงเทพฯ - สุวรรณภูมิ 472

382

ช่วงกรุงเทพฯ - เกษตรวิสัย 444

360

ช่วงกรุงเทพฯ - พยัคฆภูมิพิสัย 404
ช่วงกรุงเทพฯ - วาปีปทุม 445

362 281
936 ค่ารถกรุงเทพฯ - จักราช - บุรีรัมย์ 384
368 315 245

ช่วงกรุงเทพฯ - หนองหงส์ - บุรีรัมย์ 401


255
937 ค่ารถกรุงเทพฯ - จักราช - สนม 485


305

ค่ารถกรุงเทพฯ - จักราช - สุรินทร์ 436
414 355 276
938 ค่ารถกรุงเทพฯ - ขอนแก่น - เลย 653
605 518

ค่ารถกรุงเทพฯ - บัวใหญ่ - เลย 661
613 526 409

ช่วงกรุงเทพฯ - ชุมแพ 525
494 423

ช่วงกรุงเทพฯ - บัวใหญ่ 355


228
939 ค่ารถกรุงเทพฯ - พยัคฆภูมิพิสัย - วาปีปทุม 493
464 398

ค่ารถกรุงเทพฯ - พยัคฆภูมิพิสัย 452
428 367
940 ค่ารถกรุงเทพฯ - สุรินทร์ - ศรีสะเกษ 528

425 330
941 ค่ารถกรุงเทพฯ - พิมาย- พนมไพร 527
494 423 329
942 ค่ารถกรุงเทพฯ - จักราช - ยางชุมน้อย 567
529 454 353

ค่ารถกรุงเทพฯ - จักราช - ศรีสะเกษ 536
502 430 335
943 ค่ารถกรุงเทพฯ - บุ่งคล้า 795

626

ช่วงกรุงเทพฯ - บึงกาฬ 750

592 461
944 ค่ารถกรุงเทพฯ - รัตนบุรี - อุบลราชธานี 614

490 381

ค่ารถกรุงเทพฯ - รัตนบุรี 491

396 308

ช่วงกรุงเทพฯ - สนม - บึงบูรพ์ 533

428 333
945 ค่ารถกรุงเทพฯ - ราษีไศล 532
498 427 332
946 ค่ารถกรุงเทพฯ - อุบลราชธานี - มุกดาหาร 814
748 641
947 ค่ารถกรุงเทพฯ - บุรีรัมย์ - อุบลราชธานี 601
559 479

ช่วงกรุงเทพฯ - วังหิน 542
508 436
955 ค่ารถกรุงเทพฯ - โขงเจียม 707
653 560 435

ช่วงกรุงฯ - ตระการพืชผล - โพธิ์ไทร 688


424
968 ค่ารถกรุงเทพฯ - ยโสธร 522 652 489 419 326
9903 ค่ารถกรุงเทพฯ - เทพสถิต - ชัยภูมิ 353

292 227

ช่วงกรุงเทพฯ - หนองบัวระเหว 314

263
9913 ค่ารถรุงเทพฯ - นาเชือก - ร้อยเอ็ด 516

416 323