วันจันทร์, สิงหาคม 13, 2555

รวมตารางค่าโดยสารรถทัวร์ พค. 2555 จากกรุงเทพไปจังหวัดภาคใต้ และภาคตะวันตก All south aircon bus price list


โดย มารพิณ
 www.facebook.com/marnpinbook

ใครที่อยากรู้  อยากทราบราคาค่าโดยสาร หรือค่าตั๋วรถทัวร์เดินทางจากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดภาคใต้ เช่นไปภูเก็ต ไปหาดใหญ่ฯลฯ  หรือจากรุงเทพไปภาคตะวันตกเช่น  ค่ารถไปกาญจนบุรี  ไปสุพรรณบุรี เป็นต้นก็สามารถตรวจสอบไล่ดูทีละเส้นทางได้จากตารางค่ารถทัวร์ภาคใต้และภาคตะวันตกแบบครบทุกจังหวัดนี้ครับ

อัตราค่าโดยสาร หรือค่าตั๋ว นี้อัพเดตเมื่อ 15 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา  เป็นราคาตั้งต้น หรือราคามาตรฐานที่ทางกรมการขนส่งทางบก  ออกมาเผยแพร่ต่อประชาชนและคนเดินทางครับ หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่เบอร์โทร Call Center ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584

ขอย้ำว่านี้่เป็น ค่ารถจากรุงเทพไปจังหวัดต่่างๆ- เฉพาะไปภาคใต้และภาคตะวันตก   ถ้าจะดูเรื่องค่าเดินทางระหว่างจังหวัดในภาคใต้และภาคตะวันตกเอง ให้ไปดูที่ลิงก์......นี้


ค่ารถ
ค่าโดยสาร ค่าตั๋วและค่าธรรมเนียม
สายที่ ชื่อเส้นทางรถทัวร์  และเส้นทางการเดินรถ ระยะทางไป
(กม.) ม.1(ก) ม.1(ข) ม.1 (ข) ม.2 ม.3 ม2(จ)และ พิเศษ ม.4 (ข) ม.4(ค)
รถตู้ม.4(ก) ก็คือรถ VIP  แบบ 24 หรือวีไอพี 32 ที่นั่ง และม.4(ข) คือรถ ป.1 ชั้นเดียวหรือสองชั้น  รถป.2 ปรับอากาศชั้นสอง คือรถพัดลม
พิเศษ
คือรถ ป.1พิเศษ ชั้นเดียวหรือสองชั้น 
61 ค่ารถกรุงเทพฯ- บ้านเขาต่อ - พังงา 783 960 720 617 - -
62 ค่ารถกรุงเทพ-ขนอม 744 913 685 587 456 -
63 ค่ารถกรุงเทพ-ภูเก็ต 891 - 815 698 543 -
64 ค่ารถกรุงเทพ-ระนอง 583 666 544 466 363 -
65 ค่ารถกรุงเทพฯ - ชุมพร 489 - - - 307 -
66 ค่ารถกรุงเทพฯ - บางสะพานน้อย - บ้านมาบอำมฤต 437 - 416 356 277 -

ช่วงกรุงเทพฯ - บางสะพาน 367 - 353 302 235 -
67 ค่ารถกรุงเทพฯ - ประจวบคีรีขันธ์ 313 - - - 203 -
68 ค่ารถกรุงเทพฯ - วัดไผ่โรงวัว - สองพี่น้อง 95 - - - 70 50 63
69 ค่ารถกรุงเทพฯ - บางบัวทอง - ด่านช้าง 193 - - - 133 - 120

กรุงเทพฯ - บางบัวทอง - ด่านช้าง(จัดระเบียบ) 192 - - - - - 120

-ช่วงกรุงเทพฯ - เดิมบางนางบวช(จัดระเบียบ) 196 - - - - - 122

-ช่วงกรุงเทพฯ - สามชุก(จัดระเบียบ) 183 - - - - - 115

-ช่วงกรุงเทพฯ - บ้านหนองอีพัง(จัดระเบียบ) 177 - - - - - 111
70 ค่ารถกรุงเทพฯ - ปราณบุรี 247 - - - 165 - 150
71 ค่ารถกรุงเทพฯ - หัวหิน 222 - - - 150 - 136
72 ค่ารถกรุงเทพฯ - ท่ายาง 152 - - 137 106 - 98
73 ค่ารถกรุงเทพฯ - เพชรบุรี 156 - - - 109 - 99
74 ค่ารถกรุงเทพฯ - บ้านแหลม 152 - - 126 106 - 98
76 ค่ารถกรุงเทพฯ - ราชบุรี 109 - - - 78 - 71

ช่วงกรุงเทพฯ - พุทธมณฑล - ราชบุรี 99 - - 94 73 - 64
77 ค่ารถกรุงเทพฯ - โพธาราม 85 - - 81 63 - 56
78 ค่ารถกรุงเทพฯ - สมุทรสงคราม (ก) 127 - - - 90 - 83

ช่วงกรุงเทพฯ - ดำเนินสะดวก 109 - - - 78 -

ช่วงกรุงเทพฯ -พุทธมณฑล-สมุทรสงคราม 117 - - - 84 - 76

ช่วงกรุงเทพฯ -พุทธมณฑล-ดำเนินสะดวก 99 - - - 73 -
80 ค่ารถกรุงเทพฯ - สองพี่น้อง 112 - - - 81 - 73
81 ค่ารถกรุงเทพฯ - กาญจนบุรี 129 - - - 91 - 84

ช่วงกรุงเทพฯ-พุทธมณฑล-กาญจนบุรี 119 - - 110 85 - 77

ช่วงกรุงเทพฯ-พุทธมณฑล-กาญจนบุรี-ลาดหญ้า(จัดระเบียบ) 131 - - - - - 84
82 ค่ารถกรุงเทพฯ - บ้านโป่ง 78 - - 74 57 - 52

ช่วงกรุงเทพฯ-พุทธมณฑล-บ้านโป่ง 68 - - - 50 - 46
83 ค่ารถกรุงเทพฯ - นครปฐม 56 - - 54 42 - 38
88 ค่ารถกรุงเทพฯ - สุพรรณบุรี 163 - - - 113 - 104

ช่วงกรุงเทพฯ - อู่ทอง(จัดระเบียบ) 134 - - - - - 87
89 ค่ารถกรุงเทพฯ - ละแม 563 - 525 450 - - -
ช่วงกรุงเทพฯ - หลังสวน 540 - 506 434 337 - -
99 ค่ารถกรุงเทพฯ - พังงา 815 - 748 641 498 - -
949 ค่ารถกรุงเทพฯ - ภูเก็ต (ข) 867 1,058 794 680 529 - -
950 ค่ารถกรุงเทพ-กระบี่ 817 1,000 750 643 500 - -
951 ค่ารถกรุงเทพฯ - อ่างทอง - สุพรรณบุรี 154 - - 139 108 - 98

ช่วงกรุงเทพฯ - วิเศษชัยชาญ 119 - - 110 85 - 77
952 ค่ารถกรุงเทพฯ - สุพรรณบุรี (ค) 102 - - 86 74 - 67

ช่วงกรุงเทพฯ-วิเศษชัยชาญ(จัดระเบียบ) 128 - - - - - 83
953 ค่ารถกรุงเทพฯ - เดิมบางนางบวช - หันคา 169 - - 151 118 - 106

ค่ารถกรุงเทพฯ - ท่าช้าง 149 - - 135 105 - 95
954 ค่ารถกรุงเทพฯ - อ่างทอง - ท่าช้าง 176 - - 157 122 - 111
966 ค่ารถกรุงเทพฯ - โรงเรียนการบินกำแพงแสน 102 - - - 74 - 67

ช่วงกรุงเทพฯ - บางเลน(จัดระเบียบ) 66 - -


45

ช่วงกรุงเทพฯ - ม.เกษตรศาสตร์(จัดระเบียบ) 90 - -


59
971 ค่ารถกรุงเทพฯ - ชะอำ 175 - - 157 122 - 111

ช่วงกรุงเทพฯ - แก่งกระจาน (จัดระเบียบ) 189 - - - - - 118
972 ค่ารถกรุงเทพฯ - สมุทรสงคราม (ค) 119 - - - 85 - 77
973 ค่ารถกรุงเทพฯ - สงขลา 1,004 - - 785 610 - -

ช่วงกรุงเทพฯ - หัวไทร 872 - - - 532 - -
974 ค่ารถกรุงเทพฯ - บางบัวทอง - สุพรรณบุรี 102 - - 95 74 - 67

ช่วงกรุงเทพฯ - บางบัวทอง - อู่ทอง(จัดระเบียบ) 128 - - - - - 83
975 ค่ารถกรุงเทพฯ - บางบัวทอง - ท่าช้าง 149 - - 135 105 - 95
976 ค่ารถกรุงเทพฯ - สมุทรสงคราม (ข) 78 - - - 57 - 52
977 ค่ารถกรุงเทพฯ - เพชรบุรี (ข) 135 - - 122 95 - 87
978 ค่ารถกรุงเทพฯ - หัวหิน (ข) 201 - 206 176 137 - 125
979 ค่ารถกรุงเทพฯ - ประจวบคีรีขันธ์ (ข) 292 - - 247 192 - 174

ช่วงกรุงเทพฯ - กุยบุรี (จัดระเบียบ) 259 - - - - - 155

ช่วงกรุงเทพฯ - สามร้อยยอด (จัดระเบียบ) 245 - - - - - 148
981 ค่ารถกรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช - ปากพนัง 841 - 771 661 514 - -

ช่วงกรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช 805 986 739 634 493 - -
982 ค่ารถกรุงเทพฯ - หาดใหญ่ (ข) 1,014 1,232 924 792 616 - -
983 ค่ารถกรุงเทพฯ - กระบี่ (ข) 867 - 794 680 529 - -
984 ค่ารถกรุงเทพฯ - สตูล (ข) 1,008 - 918 787 612 - -

ช่วงกรุงเทพฯ - ตรัง 862 1,053 790 677 526 - -
985 ค่ารถกรุงเทพฯ - ปราณบุรี (ข) 237 - 239 205 160 - 144

ช่วงกรุงเทพฯ - ค่ายธนะรัชต์ 224 - - - 151 - 137

ช่วงกรุงเทพฯ - ม.ศิลปากร (จัดระเบียบ) 207 - - - - - 127
986 ค่ารถกรุงเทพฯ - สุไหงโกลก 1,266 - - - 764 - -

ช่วงกรุงเทพฯ - ปัตตานี 1,100 - - - 666 - -
987 ค่ารถกรุงเทพฯ - เบตง 1,234 - 1,117 958 745 - -

ช่วงกรุงเทพฯ - ยะลา 1,089 1,319 989 848 659 - -
988 ค่ารถกรุงเทพฯ - สตูล 995 1,210 904 778 605 - -
989 ค่ารถกรุงเทพฯ - พัทลุง 855 1,044 783 671 522 - -
990 ค่ารถกรุงเทพฯ - ชุมพร (ข) 468 591 443 380 295 - -
991 ค่ารถกรุงเทพฯ - ดอนสัก - เกาะสมุย 745 916 687 589 458 - -

ช่วงกรุงเทพฯ - ดอนสัก - เกาะพะงัน 740 910 683 585 - - -
992 ค่ารถกรุงเทพฯ - ปาดังเบซาร์ 1,020 - 928 796 - - -

ช่วงกรุงเทพฯ - หาดใหญ่ 954 1,162 872 747 581 - -

ช่วงกรุงเทพฯ - ด่านนอก 1,014 - 924 792 616 - -
993 ค่ารถกรุงเทพฯ - สุราษฎร์ธานี 668 826 620 531 413 - -

ช่วงกรุงเทพฯ - พุนพิน 653 - 605 518 403 - -
994 ค่ารถกรุงเทพฯ - ด่านช้าง - บ้านไร่ 226 - - - 153 - 137

ช่วงกรุงเทพฯ - ด่านช้าง 186 - - - 129 - 116
ช่วงกรุงเทพฯ - เลาขวัญ 162 - - - - - 102
995 ค่ารถกรุงเทพฯ - ตะกั่วป่า 757 - - 598 - - -
996 ค่ารถกรุงเทพฯ - ดำเนินสะดวก 96 - - 90 70 - 63

ช่วงกรุงเทพฯ - บางคนฑี - ดำเนินสะดวก (จัดระเบียบ) 102 - - - - - 67
997 ค่ารถกรุงเทพฯ - นครปฐม (ข) 46 - - 45 35 - 32

ช่วงกรุงเทพฯ - นครชัยศรี (จัดระเบียบ) 36 - - - - - 25
998 ค่ารถกรุงเทพฯ - เชียรใหญ่ 860 - - 675 525 - -

ช่วงกรุงเทพฯ - ทุ่งสง 766 941 - 605 470 - -
9912 ค่ารถกรุงเทพฯ - คลองท่อม - กระบี่ 847 - - 666 - - -
9914 ค่ารถกรุงเทพฯ - นาทวี 1,013 - 922 790 - - -
9915 ค่ารถกรุงเทพฯ - จอมบึง 126 - - 115 - - 81
9917 ค่ารถกรุงเทพฯ - สุไหงโกลก 1,277 1,481 1,111 952 741 - -

ช่วงกรุงเทพฯ - ปัตตานี 1,061 1,288 966 828 644 - -
9918 ค่ารถกรุงเทพฯ - ด่านเจดีย์สามองค์ 384 - - 329 256 - -

ช่วงกรุงเทพฯ - กาญจนบุรี 149 - - 135 105 - 95
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ cx]

 ใครที่คิดว่าเรื่องราว ข้อมูลการเดินทางที่เขียนที่นี่โอเค น่าสนใจ ฝาก share บอกต่อเพื่อนๆด้วยครับ ผมขออนุญาตไม่ตอบคำถามนะครับ เพราะเดินทางบ่อย คงมาตอบได้ไม่ทันใจ
 © สงวนลิขสิทธิ์ มารพิณ