วันจันทร์, สิงหาคม 13, 2555

ตารางค่าโดยสารรถทัวร์จากกรุงเทพไปภาคกลางและภาคเหนือครบทุกจังหวัด อัพเดตพฤษภาคม 2555


ด้านล่างนี้คือ ข้อมูลตารางค่ารถทัวร์จากกรุงเทพไปจังหวัดต่างๆ ในเขตภาคกลางและภาคเหนือ อาจจะดูยากหน่อยเพราะทางราชการที่เผยแพร่ข้อมูลนี้ออกมาเขารวมเอาข้อมูลของสองภาคเข้าไว้ด้วยกัน

สำหรับอัตราค่าเดินทางนี้อัพเดตเมื่อ 15 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา  เป็นราคาที่ทางกรมการขนส่งทางบก  ออกมาเผยแพร่ต่อประชาชนและคนเดินทางครับ

หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่เบอร์โทร Call Center ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584

ระยะ ค่าโดยสารและค่าธรรมเนียม
สายที่ เส้นทางรถทัวร์ และช่วงการเดินรถ ทาง ม.1(ก) ม.1(ข)พ ม.1(ข) ม.2 ม.2(จ)


(กม.) ม.4(ก)
ก็คือรถ VIP  แบบ 24 หรือวีไอพี 32 ที่นั่ง
ม.4(ข)พ
คือรถ ป.1พิเศษ ชั้นเดียวหรือสองชั้น 
ม.4(ข)
คือรถ ป.1 ชั้นเดียวหรือสองชั้น 
ม.4(ค)
คือรถปรับอากาศชั้นสอง
(รถตู้)
1 ค่ารถกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ 724
668 572
2 ค่ารถกรุงเทพฯ - ลำปาง 613
3 ค่ารถกรุงเทพฯ - เชียงแสน 910 1,109 832 713 554
6 ค่ารถกรุงเทพฯ - สุโขทัย 440

358 279
8 ค่ารถกรุงเทพฯ - สรรคบุรี - ชัยนาท 199

176 137 123
9 ค่ารถกรุงเทพฯ - คลองลาน 363

299 232

ช่วงกรุงเทพฯ - ชุมตาบง 296176
10 ค่ารถกรุงเทพฯ - อุทัยธานี 222

193 150 136
11 ค่ารถกรุงเทพฯ - สิงห์บุรี 185


127 115
12 ค่ารถกรุงเทพฯ - ลพบุรี 153

137 106 98

ช่วงกรุงเทพฯ - บ้านเบิก - ลพบุรี 14492

ช่วงกรุงเทพฯ - มหาราช - ลพบุรี 13990

ช่วงกรุงเทพฯ - พระพุทธบาท 13587
13 ค่ารถกรุงเทพฯ - บ้านท่าตอน 890
815 698 543
14 ค่ารถกรุงเทพฯ - ภูเรือ 499
470 403

ช่วงกรุงเทพฯ - หล่มสัก 393


251

ช่วงกรุงเทพฯ - เพชรบูรณ์ 393


251

ช่วงกรุงเทพฯ - ลำนารายณ์ 393


251

ช่วงกรุงเทพฯ - วังโป่ง 351


225

ช่วงกรุงเทพฯ - หนองบัวแดง 392
376 322


ช่วงกรุงเทพฯ - วิเชียรบุรี 254153

ช่วงกรุงเทพฯ - ท่าหลวง - ชัยบาดาล 211130

ช่วงกรุงเทพฯ - วังม่วง 171108
15 ค่ารถกรุงเทพฯ - อ่างทอง 108


78 70
16 ค่ารถกรุงเทพฯ - บางปะอิน - บางไทร 7852

ช่วงกรุงเทพฯ - บางปะอิน 78


57
17 ค่ารถกรุงเทพฯ - บางปะอิน - พระนครศรีอยุธยา 94


69 62

ช่วงกรุงเทพฯ - รังสิต - ผักไห่ 10469
18 ค่ารถกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ (ข) 713 876 657 563 438
19 ค่ารถกรุงเทพฯ - อุทัยธานี (ข) 226

153 137

ช่วงกรุงเทพฯ - วัดสิงห์ 213

185 144 130
47 ค่ารถกรุงเทพฯ - ทุ่งช้าง 766 949 712 610 475
90 ค่ารถกรุงเทพฯ - เชียงราย 844
773 662 515
91 ค่ารถกรุงเทพฯ - ลำปาง (ข) 610 756 567 486 378
92 ค่ารถกรุงเทพฯ - เขื่อนภูมิพล (ข) 482


302
93 ค่ารถกรุงเทพฯ - ตาก (ข) 420

342 266
94 ค่ารถกรุงเทพฯ - กำแพงเพชร (ข) 358

295 230

ช่วงกรุงเทพฯ - ขาณุวรลักษบุรี 293175

ช่วงกรุงเทพฯ - บ้านสลกบาตร 284169
95 ค่ารถกรุงเทพฯ - นครสวรรค์ (ข) 237

205 160 144

ช่วงกรุงเทพฯ - บรรพตพิสัย 278167

ช่วงกรุงเทพฯ - ลาดยาว 274164
96 ค่ารถกรุงเทพฯ - น่าน 747 592 461
100 ค่ารถกรุงเทพฯ - อุตรดิตถ์ 546
510 437 340

กรุงเทพฯ - ศรีสัชนาลัย 508
477 409 318
901 ค่ารถกรุงเทพฯ - พระนครศรีอยุธยา 75

72 56 50

ช่วงกรุงเทพฯ - สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 7550
902 ค่ารถกรุงเทพฯ - อ่างทอง (ข) 106


77 69

ช่วงกรุงเทพฯ - ท่าเรือ 10066
903 ค่ารถกรุงเทพฯ - อุทัยธานี (ค) 242

209 162 147
904 ค่ารถกรุงเทพฯ - สระบุรี 108

101 78 70
905 ค่ารถกรุงเทพฯ - สิงห์บุรี (ข) 142

128 99 91

ช่วงกรุงเทพฯ - ทางแยกเข้า อ.บางปะหัน 8757
906 ค่ารถกรุงเทพฯ - ชัยนาท (ข) 194

171 133 120

ช่วงกรุงเทพฯ - อินทร์บุรี 15599
908 ค่ารถกรุงเทพฯ - หันคา 205

180 140 126

ช่วงกรุงเทพฯ - เนินขาม 226137
909 ค่ารถกรุงเทพฯ - เชียงราย (ข) 801 980 735 630 490
910 ค่ารถกรุงเทพฯ - น่าน (ข) 677
630 540 420
911 ค่ารถกรุงเทพฯ - พิจิตร 351


225

ช่วงกรุงเทพฯ-โพทะเล 298178
912 ค่ารถกรุงเทพฯ - อุตรดิตถ์ (ข) 475 599
385
913 ค่ารถกรุงเทพฯ - พิษณุโลก (ข) 368 473
304 237
918 ค่ารถกรุงเทพฯ - ตาคลี 199

176 137 123
919 ค่ารถกรุงเทพฯ - บ้านหมี่ 208


141 127

ช่วงกรุงเทพฯ - บ้านหมี่ - หนองม่วง 217133
922 ค่ารถกรุงเทพฯ - พะเยา 708 871
560 435
923 ค่ารถกรุงเทพฯ - แพร่ 555 692 519 445 346
924 ค่ารถกรุงเทพฯ - ลำพูน 685 846
544 423
925 ค่ารถกรุงเทพฯ - สวรรคโลก 478

387 301
956 กรุงเทพฯ - แม่สอด 520 666 500 428 333
957 ค่ารถกรุงเทพฯ - แม่สาย 857 1,047 785 673 524
958 ค่ารถกรุงเทพฯ - พิจิตร (ข) 340

283 220
959 ค่ารถกรุงเทพฯ - ตะพานหิน 312

261


ช่วงกรุงเทพฯ - ชุมแสง - บางมูลนาก 292174

ช่วงกรุงเทพฯ - ชุมแสง 267160

ช่วงกรุงเทพฯ - บ้านดงขุย 300178

ช่วงกรุงเทพฯ - หนองบัว 259155

ช่วงกรุงเทพฯ - ท่าตะโก 238144

ช่วงกรุงเทพฯ - ไพศาลี 237144

ช่วงกรุงเทพฯ - ตากฟ้า 196122
960 ค่ารถกรุงเทพฯ - ผักไห่ 91


67 60
961 กรุงเทพฯ - แม่ฮ่องสอน 928
905 776 603
962 ค่ารถกรุงเทพฯ - เชียงของ 875 1,070 802 688 535
963 ค่ารถกรุงเทพฯ - เขาค้อ 478

387

964 ค่ารถกรุงเทพฯ - ดอยเต่า - จอมทอง 687

545 424
965 ค่ารถกรุงเทพฯ-บ้านด่านลานหอย 454
431 369 287
9911 ค่ารถกรุงเทพฯ - ลี้ - ลำพูน 669

531 413
9919 ค่ารถกรุงเทพฯ - บางใหญ่ - พระนครศรีอยุธยา 8053