วันศุกร์, มิถุนายน 03, 2554

รวมรายชื่อแบงค์(bank)ไทย เป็๋นภาษาอังกฤษ


โดย มารพิณ


ชื่อธนาคารเมืองไทยเป็นภาษาอังกฤษนี่เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันเวลาต้องใช้ขึ้นมา  คือเรารู้ เราคุ้นชื่อภาษาไทยมากเกินไป พอจะต้องคิดต่อเป็นภาษาอังกฤษมันจะนึกอะไรไม่ออก  หรือบางคนเจอการบ้านต้องหาข้อมูลทำรายงานส่งอาจารย์ ก็เลยเอามารวมเอาไว้ในตรงนี้  ที่เดียว  ผมจะเก็บเอาไว้ดูเองด้วยเหมือนกัน

ที่รวมเอามาไว้ที่นี้  เอาเป็นชื่อสั้นๆ  ไม่เต็มตัวนะครับ เช่น  ธนาคารกรุงเทพ   ไม่ใช่  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)   และก็ Bangkok Bank   ไม่ใช่  Bangkok Bank Public Company Limited   ไม่งั้นมันจะรุงรังเกินไป  ถ้าต้องการชื่อเต็ม ชื่อทางการควรตามลิงก์แวะไปที่เว็บไซต์ของแต่ละธนาคารครับ เอาแบบนั้นจะดีกว่า


ธนาคารกสิกรไทย  
ชื่อภาษาอังกฤษคือ   Kasikorn Bank หรือ    KBANK
www.kasikornbank.com 
(  อันที่จริง ผมชอบชื่อเดิมว่า  Thai Farmers Bank หรือ ธนาคารชาวนาไทย มากกว่าครับ  )
  
ธนาคารกรุงเทพ  
 ชื่อภาษาอังกฤษคือ  Bangkok Bank  หรือ  BBL
www.bangkokbank.com 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
ชื่อภาษาอังกฤษคือ  Bank of  Ayudhya   ระวังอย่าเขียนผิดเป็น  Ayudthaya  หรือ Ayuthaya   นะครับ   ชื่อย่อ  BAY
www.krungsri.com 

ธนาคารไทยพาณิชย์ 
ชื่อภาษาอังกฤษคือ  Siam Commercial Bank   หรือ SCB
www.scb.co.th 

ธนาคารกรุงไทย  
ชื่อภาษาอังกฤษคือ    Krung Thai Bank  หรือ  KTB 
www.ktb.co.th 

ธนาคารนครหลวงไทย  
ชื่อภาษาอังกฤษคือ   Siam City Bank หรือ   SCIB
www.scib.co.th 

ธนาคารยูโอบี    
ชื่อภาษาอังกฤษคือ    United Overseas Bank หรือ   UOB
www.uob.co.th 

ธนาคารทหารไทย 
ชื่อภาษาอังกฤษคือ  Thai Military Bank  หรือ  TMB
www.tmbbank.com 

ธนาคารทิสโก้  
ชื่อภาษาอังกฤษคือ  Tisco bank  หรือ TISCO
www.tisco.co.th 

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) (เดิมชื่อ ธนาคารสินเอเซีย )
ชื่อภาษาอังกฤษคือ  “Industrial and Commercial Bank of China (Thai)    www.icbcthai.com 

ธนาคารเกียรตินาคิน   
ชื่อภาษาอังกฤษคือ    Kiatnakin Bank
www.kiatnakin.co.th 

ธนาคารธนชาต  
ชื่อภาษาอังกฤษคือ  Thanachart Bank  
www.thanachart.com

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดไทย   
ชื่อภาษาอังกฤษคือ   STANDARD CHARTERED BANK (THAI)
www.standardchartered.co.th    

ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
ชื่อภาษาอังกฤษคือ   Government Housing Bank หรือ GHB
www.ghb.co.th 

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ 
ชื่อภาษาอังกฤษคือ   Land and House Bank หรือ   LHBANK
www.lhbank.co.th 

ธนาคารออมสิน  
 ชื่อภาษาอังกฤษคือ    Government Savings Bank หรือ GSB
www.gsb.or.th 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  หรือ ธกส
ชื่อภาษาอังกฤษคือ  Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives หรือ  BAAC
www.baac.or.th

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 ชื่อภาษาอังกฤษคือ   Islamic Bank of Thailand
www.ibank.co.th

รวมลิงก์หนังสือมารพิณ
 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 ผมขออนุญาตไม่ตอบคำถามภาษาอังกฤา หรือแก้ปัญหาการบ้านภาษาอังกฤษนะครับ
 © สงวนลิขสิทธิ์ มารพิณ (English for learners - blog)