วันอังคาร, พฤศจิกายน 01, 2554

รวมข้อมูล "ย้ายสนามบิน" ของสายการบิน Nok Air , Orient thai, Solar Air จากดอนเมือง กลับไปสุวรรณภูมิโอ้.....เจ้าดอกขจร   แม่นกขมิ้นเหลืองอ่อน ค่ำแล้วจะนอนไหนเอย เอ๋ย…     นกแอร์ประกาศย้ายรังด่วน จากหน้าเว็บกลับไป รังสุวรรณภูมิ
โดย มารพิณ
 www.facebook.com/marnpinbook  อัพเดต สิงหาคม 2555: ตอนนี้ทั้งสามสายการบินย้ายกลับมาที่ดอนเมืองหมดแล้วครับ 

จริงๆ  แล้วเวลามองย้อนกลับไปในคราวเคราะห์ที่ธรรมชาติเป็นผู้กำหนดสถานการณ์แทนมนุษย์แบบนี้  จัดว่ายังดีที่ไปตั้งสนามบินที่สุวรรณภูมิตั้งแต่เมื่อหลายปีก่อน  เพราะทำให้เวลาที่เกิดสถานการณ์ที่คับขันจำเป็น เช่นจากภัยธรรมชาติที่ทำให้น้ำท่วมดอนเมืองในคราวนี้  เราก็ยังมีสนามบินขนาดใหญ่สำรองอีกสองสนามคือ  สุวรรณภูมิ และ อู่ตะเภา เอาไว้ให้สลับกันใช้ได้บ้าง

แต่ก็หวังว่า  น้ำคงไม่ท่วมสุวรรณภูมิอีก  เพราะถ้าเป็นเช่นนั้น ทางเลือกสนามบินขนาดใหญ่แห่งเดียวที่เหลือก็คือ สนามบินอู่ตะเภา ที่รันเวย์ใหญ่ยาว ที่ทหารอเมริกันมาทำไว้ให้เครื่องบินทิ้งระเบิดบี 52  มาลงหลังจากไปทิ้งระเบิดในลาว เวียดนามและกัมพูชา

ย้ายฐานบิน
ผลจากภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่ทำให้ สายการบินโลว์คอสต์และสายการบินเล็ก อย่างเช่น Nok Air , Orient thai, Solar Air   ที่เดิมตั้งฐานที่มั่นอยู่ที่ดอนเมือง ต้องกลายเป็นสายการเร่ร่อนไร้บ้าน ขาดฐานการบิน  พอดีผมต้องช่วยเพื่อนหาข้อมูลเรื่องการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ก็เลยคิดว่า ไหนๆ  ก็ไหนๆ แล้ว เอามารวมกันไว้ดีกว่าเผื่อใครจะสนใจเรื่องข้อมูลการเดินทางจริงๆ  ผมว่า น่าจะใช้โอกาสนี้  ปรับเปลี่ยนย้ายไปอยู่สนามบินสุวรรณภูมิให้หมดเลย   จะได้รวมศูนย์การบิน การเดินทางทางอากาศยานทั้งหมดให้เป็นหนึ่งเดียวกันซะที  เพราะสายการบินนกแอร์ก็มีเที่ยวบินในประเทศเยอะ จะได้สะดวกกับฝรั่งในการต่อเที่ยวบินไปยังเมืองท่องเที่ยวได้มากขึ้นเวลามาประเทศไทย (มีหลายคนบ่นให้ผมฟังมานาน)
  • สายการบินนกแอร์
เจ้าดอกขจร นกขมิ้นเหลืองอ่อน ค่ำแล้วจะนอนไหนเอย เอ๋ย… งานนี้นกแอร์ต้องกลับไปตายรังที่สุวรรณภูมิครับ โดยได้ประกาศย้ายรังไปยังสุวรรณภูมิชั่วคราว ในช่วงมหาอุทกภัยน้ำท่วมกรุงเทพฯหนนี้ปี  `54

 ทางสายการบินนกแอร์ได้ให้ข้อมูลดังนี้....

สายการบินนกแอร์ มีความเป็นต้องย้ายฐานปฏิบัติการบินไปยังสนามบินสุวรรณภูมิชั่วคราว เนื่องจากการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ทอท.) ประกาศปิดสนามบินดอนเมือง เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2554 เหตุจากปัญหาน้ำท่วมหนักในเขตกรุงเทพมหานคร


เบื้องต้นจะให้บริการบินขึ้นและลงที่สนามบินสุวรรณภูมิ ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2554 โดยให้บริการบินไปยัง 15 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก อุดรธานี อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง ภูเก็ต หาดใหญ่ สกลนคร น่าน เลย ร้อยเอ็ด แพร่ และแม่สอด


ผู้โดยสารที่ได้รับการยืนยันการเดินทางจากนกแอร์ สามารถเช็คอินได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก สนามบินสุวรรณภูมิ สายการบินนกแอร์ต้องขออภัยผู้โดยสารที่ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางครั้งนี้ โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nokair.com/

นอกจากนี้ ยังได้แจ้งเพิ่มเติมเรื่องตั๋วโดยสารว่า


....ผู้โดยสารนกแอร์ที่ไม่สามารถเดินทางได้ อันเนื่องจากเหตุน้ำท่วมและการย้ายสนามบินจากดอนเมืองมายัง ท่าอากศยานสุวรณภูมิ ซึ่งมีกำหนดการเดินทางระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2554 

ท่านจะได้รับการยืดอายุบัตรโดยสารเป็นเวลา 3 เดือน หรือเปลียนแปลงเที่ยวบินได้โดยไม่มีคาใช้จ่าย
ท่านสามารถแจ้งขอคืนเงินได้


ข้อมูลเรื่องการเปลี่ยนแปลงนกแอร์
http://www2.nokair.com/th-TH/index.html

ตารางนกแอร์ใหม่จาก สนามบินสุวรรณภูมิ 
http://www.nokair.com/s1000_obj/contents/html/th-TH/flightSchedule.html

หน้าจองตั๋วนกแอร์ใหม่จากสุวรรณภูมิ
http://www.nokair.com/NokConnext/aspx/Welcome.aspx?currlang=th-TH

นโยบายพิเศษเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ช่วงน้ำท่วมใหญ่
http://www.nokair.com/s1000_obj/contents/html/th-TH/announcement_flood_oct2011.html

  • สายการบินโอเรียนท์ ไทย
สำหรับทางด้านสายการบินโอเรียนท์ ไทย ได้ประกาศนโยบายพิเศษในสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ดังนี้...

จากสถานการณ์อุทกภัยในปัจจุบัน สายการบินโอเรียนท์ ไทย ขอแจ้งนโยบายพิเศษ ดัง นี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 27 ต.ค.54 เวลา 21.00 น.)


เพื่อคงประโยชน์และเป็นการอำนวยความสะดวกกับผู้โดยสาร สายการบินโอเรียนท์ ไทยจะให้บริการทุกเที่ยวบินภายในประเทศที่สนามบินสุวรรณภูมิเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2554 ในเบื้องต้น (โดยสายการบินฯจะทำการประเมินสถานการณ์ และแจ้งให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง) ผู้โดยสารสามารถทำการเช็คอินได้ที่อาคารผู้โดยสารชั้น 4 (ผู้โดยสารขาออก) เคาน์เตอร์เช็คอิน แถว D1-7


ผู้โดยสารที่ไม่สามารถเดินทางได้อันเนื่องจากเหตุอุทกภัย โดยมีกำหนดการเดินทางเดิมระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม 2554 – 15 พฤศจิกายน 2554 ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางและเที่ยวบินได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ ซึ่งวันเดินทางใหม่ต้องเดินทางภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2554 (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่นั่งว่างของแต่ละที่ยวบินด้วย)


          กรณีชื้อบัตรโดยสารจากตัวแทนจำหน่ายสามารถติดต่อผ่านตัวแทนจำหน่ายนั้นๆ และกรณีซื้อบัตรโดยสารผ่านช่องทางของสายการบิน ผู้โดยสารสามารถติดต่อได้ผ่านหมายเลข Call center 1126 ระหว่างเวลา 07:00 – 21:00 น. ทุกวัน และ อีเมลล์ ที่ reservationcenter@orient-thai.com และเนื่องด้วยมีผู้โดยสารติดต่อเพื่อเปลี่ยนแปลงการเดินทางในสถานการณ์อุทกภัยนี้เป็นจำนวนมาก สายการบินฯต้องขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อที่เกิดขึ้นมา ณ ที่นี้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก

หน้าโฮมเพจสายการบิน
http://www.flyorientthai.com/th/home/

หน้าพิเศษเรื่องน้ำท่วม

http://www.flyorientthai.com/th/home/BKKOct2011.php

  • สายการบินโซลาร์ แอร์  
สายการบินนี้จะเน้นเที่ยวบินไปใต้ และเส้นทางเลือกอื่นๆ ครับ   ล่าสุดผมดทรไปถามมีเจ้าหน้าที่บอกว่าจะย้ายไปสุวรรณภูมิ  แต่เรื่องกำหนดเวลาเที่ยวบินตามที่ต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง  ได้ประกาศข่าวดังนี้ ...  เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อสนามบินดอนเมือง ทางสายการบินโซล่าร์ แอร์ 
จึงใคร่ขอแจ้ง ให้ท่านผู้มีอุปการคุณทราบว่า ทางสายการบินโซล่าร์ แอร์ 
มีความจำเป็นที่จะต้องหยุดทำการบิน ตั้งแต่วันที่ 25 – 31 ตุลาคม 
และทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบถึงวันและเวลาที่จะทำการบินอีกครั้งหนึ่ง 

หากมีข้อมูลสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข
ดอนเมือง : 081-8109556, 082-1035656, 089-8969556
ชุมพร : 081-9029466
แพร่ : 089-8501278
แม่สอด : 081-9120556
เลย : 089-9208906
น่าน : 081-9080096

หน้าหลักสายการบิน 


=====================================
เราต้องเปลี่ยนวิธีคิด เรื่องขนน้ำทางไกลไปช่วยผู้ประสบภัย

รวมลิงก์รับมือปัญหาน้ำท่วม

รวมลิงก์หนังสือมารพิณ
 ใครที่คิดว่าเรื่องราวที่เขียนที่นี่โอเค น่าสนใจ ฝาก share บอกต่อเพื่อนๆ ใน Facebook ด้วยครับ ผมขออนุญาตไม่ตอบคำถามภาษาอังกฤา หรือแก้ปัญหาการบ้านภาษาอังกฤษนะครับ
 © สงวนลิขสิทธิ์ มารพิณ (English for learners - blog)