วันจันทร์, มีนาคม 05, 2555

วันมาฆบูชา ภาษาอังกฤษใช้คำอะไร Magha Puja Day หรือ Magha Bucha Day

โดย มารพิณ
 www.facebook.com/marnpinbookมาถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่าง "วันมาฆบูชา"   กันแล้วครับ  ตามคติของศาสนาพุทธนิกายเถรวาทที่บ้านเรานับถือกันก็คือ  องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาต

และในวันเพ็ญ นั้นเองได้มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นพร้อมกัน 4  เรื่อง  ดังนั้นจึงมีคำเรียกวันนี้อีกคำหนึ่งว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต" หรือ วันที่ประชุมพร้อมด้วยองค์ 4

นั่นคือ พระสงฆ์ 1,250 รูปได้มาประชุมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย   และสอง  พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดเป็น "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" แปลเป็นไทยจากภาษาบาลีก็คือได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง     สาม... พระสงฆ์ทั้งหมดที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์    และข้อสี่   วันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญมาฆปุรณมีดิถี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

มาดูว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรครับ

 Magha Puja  Day  

ก็คือใช้ศัพท์ตามตัวภาษาแขกอินเดียมาเลย เพราะถ้าไปแปลถอดความมันยุ่งยากมากเรื่องที่จะอธิบายเป็นภาษาฝรั่ง ดังนั้นง่ายที่สุดก็คือทับศัพท์ตามภาษาต้นฉบับไปซะก็สิ้นเรื่องครับ

สังเกตนิดว่าการสะกดแบบอินเดีย  บูชา จะเป็น Puja    แต่ถ้าเจอคนสะกดแบบไทยจะเขียนเป็น Bucha  แทน ซึ่งบางคนก็เขียนว่า   Magha Bucha  Day    ซึ่งก็ไม่ผิดอะไร แต่ถ้าจะเอาให้ฝรั่งเข้าใจตรง คือบางคนเขาอาจคุ้นแบบอินเดียมาก็น่าจะเป็น Puja  มากกว่าครับ 

สังเกตุอีกนิดว่า ในทางภาษาศาสตร์  ในการออกเสียงภาษา ตัว  ป ปลา และบ ใบไม้ มันเพี้ยนเสียงกันได้  และอีกตัวที่เห็นก็คือ เสียง จ จาน  ก็เพี้ยนเป็น ช ช้างได้

แต่ข้อหลังนี้รู้เอาไว้เฉยๆ  ครับไม่ต้องซีเรียสอะไรรวมลิงก์หนังสือมารพิณ

 ใครที่คิดว่าเรื่องราวภาษาอังกิดที่เขียนที่นี่โอเค น่าสนใจ ฝาก share บอกต่อเพื่อนๆ ใน Facebook ด้วยครับ ผมขออนุญาตไม่ตอบคำถามภาษาอังกฤา หรือแก้ปัญหาการบ้านภาษาอังกฤษนะครับ
 © สงวนลิขสิทธิ์ มารพิณ (English for learners - blog)