วันเสาร์, มีนาคม 03, 2555

รากศัพท์ trans- และความหมาย transfusion และ transvestite

โดย มารพิณ
 www.facebook.com/marnpinbook

มาถอนรากถอนโคนภาษาอังกฤษต่อครับ วันนี้มาเรียนรากศัพท์ trans-  และศัพท์อังกฤาที่เกี่ยวข้องกัน

trans-

พรีฟิกซ์  trans-:  ในภาษาอังกฤษ จะหมายถึง ระหว่าง ข้ามผ่าน เชื่อมผ่าน   เกินกว่า  (across, beyond) และยังมีอีกความหมายคือ into a different state  นั่นคือ  แปลงรูป เปลี่ยนรูปไปเป็นอีกอย่าง 

ศัพท์ที่มีรากคำ trans   มักจะเจอบ่อยในพวกคำทางการทั้งหลาย ซึ่งอาจจะดูยากในตอนแรก แต่ก็เป็นคำศัพท์อังกฤาที่เจอบ่อยครับ อะไรที่ยาก แต่เจอบ่อย เห็นบ่อย ก็คุ้มที่จะศึกษาเอาไว้เช่นกัน

ตัวอย่างเช่น 

 • transnational แปลว่า ระหว่างประเทศ  ข้ามประเทศ ข้ามชาติ 
 • transatlantic  แปลว่า ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก
 • transfer แปลว่า ย้าย เคลื่อนย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
 • transform  แปลว่า เปลี่ยนจากอย่างหนึ่งให้เป็นอีกอย่าง เช่น เปลี่ยนอาหารให้เป็นพลังงาน  ตัวอย่างเช่น  transformer คือ หม้อแปลงไฟ ตัวเปลี่ยนกำลังไฟฟ้า
 • transfusion แปลว่า  การถ่ายเลือด การให้เลือดระหว่างคน
 • translate แปลว่า  แปลจากภาษานึง ไปยังอีกภาษาหนึ่ง
 • transition  แปลว่า ช่วงเปลี่ยนผ่าน เวลาแห่งการเปลี่ยนผ่าน 
 • transplant  ออกเสียงว่า แทร่นส์ แพล้นท์  แปลว่า  ผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ  หรือ การย้ายต้นไม้ที่ปลูกอยู่ที่นึง ไปยังอีกที่นึง   พอรู้ความหมายอีกอันจะเข้าใจว่า คำทางการในภาษาไทยตรงนี้ใช้คำว่า "ปลูกถ่ายอวัยวะ"   ครับที่มาแบบนี้นี่เอง
 • transport แปลว่า การขนส่งจากที่หนึ่งไปยังอีกที่
 • transmit แปลว่า  ส่งสัญญาณวิทยุหรือทีวี
 • transvestite แปลว่า  คนที่แปลงเพศหรือแต่งตัวเป็นเพศอื่น