วันจันทร์, พฤษภาคม 16, 2554

วันวิสาขบูชา ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร


โดย มารพิณ 
 www.facebook.com/marnpinbook 


ใกล้ถึงวันพระใหญ่  วันหยุด และน่าจะเป็นวันที่สำคัญที่สุดทางพุทธศาสนาของไทย  คือ "วันวิสาขบูชา"  ที่ถือว่าเป็นวันประสูติ(วันเกิด)   ตรัสรู้ และ ปรินิพาน ของพระพุทธเจ้า

ภาษาอังกฤษของวันวิสาขบูชานี้ เรียกได้หลายแบบตามภาษา  และนิกายของแต่ละประเทศในเอเชียที่นับถือศาสนาพุทธ  และวัน- เดือน จะไม่ตรงกันในแต่ละประเทศ นอกจากนี้  ศาสนาพุทธในประเทศอื่น บางแห่งเขาจะไม่นับว่า  ประสูติ  ตรัสรู้ และ ปรินิพาน อยู่ในวันเดียวกันตามคติความเชื่อของไทยและพุทธนิกายเถรวาทแบบบ้านเรา

สรุปก็คือ มีการถือไม่เหมือนกัน ทั้งชื่อ วันเวลา และรายละเอียดต่างๆ ในแต่ละประเทศ 


ดังนั้น และด้วยเหตุที่อธิบายมานี้ คำเรียกคำแปลภาษาอังกฤษของวันวิสาขบูชาจึงมี หลายแบบหลายเวอร์ชั่น  เช่น


วันวิสาขบูชา อังกฤษแบบไทย
Visakha Bucha Day   แบบที่เรียกตามคำอ่านในตัวภาษาไทย ซึ่งการเรียกชื่อวันนี้ในเมืองไทยเป็นภาษาอังกฤษจะนิยมใช้ตัวนี้     หรือบ้างก็ใช้  Visakah Puja  Day ที่ออกสำเนียงแขกอินเดียหน่อย

วันวิสาขบูชา อังกฤษแบบฝรั่ง
แต่เท่าที่เห็นมา  ฝรั่งที่มีความรู้เรื่องพุทธศาสนา จะนิยม เรียก Vesak  Day   วี้แส่ค เดย์   ดังนั้น ใช้คำนี้ ก็สามารถสื่อความหมายได้เหมือนกัน ถ้าเจอคนต่างชาติที่มีความรู้เรื่องเอเชียดี  เข้าใจพุทธศาสนา ใช้คำนี้จะเป็นคำกลางในภาษาอังกฤษที่ดูจะสื่อความหมายดีกว่าคำอื่น

นอกจากนี้ ในหลายประเทศก็ใช้คำนี้  มาเลย์ สิงคโปร์  ใช้  Vesak    ส่วนอินโดนีเซียก็มีวันนี้เป็นวันหยุดประจำชาติเช่นกัน  ใช้คำว่า   waisak

วันวิสาขบูชา อังกฤษแบบอธิบาย
นอกจากนี้ยัง มีการใช้เรียกว่า  Buddha Day  หรือ  Buddha's Birthday   ซึ่งเป็นการอธิบายสรุป แบบให้ฝรั่งที่ไม่รู้ ไม่เข้าใจ ให้ได้เข้าใจแบบคร่าวๆ  ประมาณว่า เป็นวันของพระพุทธองค์ วันเกิดพระพุทธเจ้า     อนุโลมว่าใช้ได้ถึงแม้จะผิดเพี้ยนความหมายบ้างก็ตาม

มาดูศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกัน

Buddha     ออกเสียงว่า  บุ๊ดด่า    แปลว่า  พระพุทธเจ้า  หรือ พุทธ   พุทธะ    ภาษาอังกฤษเขาเรียกพระพุทธเจ้ากันแบบนี้ครับ     ลองนึกถึงคำว่า  "พุทธะ"   แล้วออกเสียงหนักๆ  ก้องๆ  ก็จะได้คำว่า  Buddha      เวลาที่ภาษาไทยเรารับคำในภาษาแขกอินเดียมาแต่อดีตกาล เรามักจะตัดเสียงก้อง เสียงขุ่นทิ้งไป เปลี่ยนเป็นเสียงนิ่ม เสียงใส

  นอกจากนี้มีอีกคำที่เป็นทางการมากในภาษาอังกฤษเวลาเรียกพระพุทธเจ้า คือ  Gautama Buddha ซึ่งก็คือ  พระโคตมพุทธเจ้า  หรือ โคตมพุทธเจ้า    ดูเผินๆ  คำว่า Gautama  ดูตรงนี้อาจจะดูแปลกตา   แต่นี่เรียกเป็นคำไทยจนชินหูว่า โคตม  พระโคตมะ  หรือ โคดม  พระโคดม  หรือ  พระสมณโคดม   เห็นชื่อแบบนี้หลายคนคงร้องอ๋อขึ้นมาเลย


ดูข้อมูลอื่นๆ  เกี่ยวกับวันวิสาขบูชาเพิ่มเติมตามนี้ครับ

วิสาขบูชา เว็บไซต์วิกิพีเดีย
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2

ประวัติศาสนาพุทธ
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98

พระโคตมพุทธเจ้า
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2


ลิงก์หนังสือมารพิณ
 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 ฝากแนะนำเว็บต่อให้คนรู้จักด้วยนะ  แต่ผมขออนุญาตไม่ตอบคำถามภาษาอังกฤา หรือแก้ปัญหาการบ้านภาษาอังกฤษนะครับ
 © สงวนลิขสิทธิ์ มารพิณ (English for learners - blog)