วันอาทิตย์, พฤษภาคม 22, 2554

เรื่องของ borrow กับ lend


โดย มารพิณมาดูความต่าง ในการใช้งานของศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายคล้ายคลึงกันสองคำนี้ ผิดแผกกันนิดเดียวว่า  "ใคร"   เป็นคนทำกิจกรรมนั้น

สองคำนี้ ดูไว้คู่กันก็ดีครับ  ผูกศัพท์ที่เกี่ยวพันกันไว้ด้วยกัน จะเป็นกลยุทธที่ช่วยให้เราจำศัพท์เพิ่มขึ้นมาโดยไม่ต้องท่อง

  • borrow   ออกเสียงว่า   บ๊อโหร่ว   แปลว่า   ยืม ขอยืม  ออกปากขอยืม    ถ้าเติม -er  เข้าไปก็คือ เราก็จะได้คำนามตัวใหม่คือ    borrower  บ่อโร่ะเหว่อะร์    แปลว่า    คนที่ขอยืม  คนที่ขอกู้   คนที่ขอยืมใช้ของๆ ผู้อื่น  
  • lend    ออกเสียงว่า  เล่นด์    แปลว่า ให้ยืม   อนุญาตให้ยืมของ หรือยืมเงิน    ให้กู้   ทีนี้ถ้าเป็น  lender   เราเติม -er   เข้าไปก็มีความหมายว่า  ผู้ให้ยืม  เจ้าของผู้ให้ยืม  จะเป็นยืมของหรือยืมเงินก็ได้ ซึ่งถ้าเป็นการยืมเงิน   คำว่า lender  จะเป็นได้ทั้ง "ตัวคน"  ที่ให้คนอื่นยืมเงิน   หรือเป็นสถาบันการเงิน (financial institution) เช่น  ธนาคาร (bank)   ก็ได้  

แล้วพบกันใหม่ที่นี่ครับ  ไม่มีสาขาอื่น

รวมลิงก์หนังสือมารพิณ

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 ผมขออนุญาตไม่ตอบคำถามภาษาอังกฤา หรือแก้ปัญหาการบ้านภาษาอังกฤษนะครับ
 © สงวนลิขสิทธิ์ มารพิณ (English for learners - blog)