วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 07, 2554

วันเข้าพรรษา ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร


โดย มารพิณ
 www.facebook.com/marnpinbookวันเข้าพรรษา  คือวันเริ่มของ "พรรษา" (รากคำอินเดียคือ  Vassa  แปลว่า ฝน)  ก็คือช่วงที่พระภิกษุ(monk) จะพักประจำอยู่ ในสถานที่ใดที่หนึ่ง  หรือวัดตลอดระยะเวลาฤดูฝนตามกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติ   และไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่คำเก่าเขาเรียกว่า จำพรรษา (Rains Retreat  หรือ three-month annual retreat) และ ก็มีการแห่เทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา  เป็นเทศกาลก่อนเข้าพรรษา
วันเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8)
ช่วงเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11)

วันเข้าพรรษา ในภาษาอังกฤษ มีใช้กันหลายแบบ ดังนี้ครับ

Buddhist Lent Day   (นิยมใช้แบบนี้มากที่สุด)   หรือมีอีกแบบที่คล้ายกัน แต่ไม่นิยมมากเท่าคือ   The Beginning of Buddhist Lent Day  นี่ก็คืิอการบอกให้ชัดว่า  เป็นวันเริ่มต้นของการเข้าพรรษา

หรือ ใช้คำทับเสียงไทย ไปเลย เช่น  Wan Kao Pansa  หรือ Wan Khao Phunsa  ตามแต่จะสะกดกันไป แบบนี้ไม่นิยมเท่า และต้องอธิบายต่ออยู่ดีว่า วันอะไรกันแน่

อย่างไรก็ตามการเรียกว่า lent day นี้เป็นการเปรียบเทียบมาจากเทศกาลในศาสนาของฝรั่งเขา โดยเติม Buddhist  เข้าไปข้า่งหน้า เพื่อให้เห็นว่าแตกต่างจาก lent day ของฝรั่ง

ภาษาอังกฤษคำว่า lent     ออกเสียงว่า เล่นท์    แปลว่า่  ช่วงเวลาประมาณ 40 วันก่อนวันอีสเตอร์ ที่ชาวคริสต์จะมีการสำรวมกายใจ  ปฏิเสธการรื่นเริงบันเทิง สวดภาวนา  บริจาคของ รวมทั้งอดอาหาร  ฯลฯ  ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกทาวงคาธอลิกในไทยจะเรียกว่า   เทศกาลมหาพรต  เริ่มต้นจากวันพุธรับเถ้าและสิ้นสุดวันปัสกา   รวม 40 วัน คือเป็นการระลึกถึงการทรมาน และการคืนชีพของพระเยซู

ดังนั้น จะเห็นว่า  การเรียก Buddhist lent day   ก็คือ การเรียกแบบให้ฝรั่งเข้าใจ โดยเอาเรื่องการเข้าพรรษาของเราไปเปรีัยบกับเทศกาลของฝรั่ง นั่นเองครับ

สำหรับวันสำคัญอีกวันทางพุทธที่อยู่ใกล้เคีัยงกันดูได้ ตามลิงก์ด้ารล่างนี้เลยครับ

วันอาสาฬหบูชา ภาษาอังกฤษเรียกว่าวันอะไร


http://feelthai.blogspot.com/2011/07/blog-post_07.html
รวมลิงก์หนังสือมารพิณ
ผมขออนุญาตไม่ตอบคำถามภาษาอังกฤา หรือแก้ปัญหาการบ้านภาษาอังกฤษนะครับ
 © สงวนลิขสิทธิ์ มารพิณ (English for learners - blog)